Informáček č. 6 / 2018

Mimořádná nabídka:

Do poloviny června máte možnost si v naší klubovně vyzkoušet moderní kompenzační pomůcku, která představuje kombinaci velmi jednoduché obsluhy s kvalitním vícejazyčným hlasovým výstupem a rychlým rozpoznáváním textu. Jedná se o čtečku ClearReader společnosti Optelec, jenž nám laskavě zapůjčila firma Spektra v. d. n. Čtečka dokáže zpracovat jakoukoli tištěnou předlohu, např. dopisy, noviny a knihy. Rovněž přečte text nahlas přirozeně znějícím hlasem. 

Postřehy a komentáře:

Vážení členové naší odbočky,
stále platí nabídka pražského vedení našeho spolku, že může poskytnout pracovní příležitost dalšímu minimálně zdravotně znevýhodněnému člověku před 65. rokem věku. Zdravotní omezení by se ale nemělo významně týkat vizuálních schopností, jelikož by šlo o pozici administrativního pracovníka, který by např. pomáhal při vypisování dotací, žádostí o finanční dar apod. Důležitá je základní dovednost práce na PC a komunikativní schopnosti.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo by rád pracoval na maximálně poloviční úvazek, doporučte mu, aby kontaktoval naše pracoviště. Velmi děkujeme za vaši pomoc.

Pracovníci OO Plzeň-jih a Plzeň-město

 

Važme si těch, kteří se o nás starají

Dostalo se mi ve dnech minulých té cti a důvěry, abych při jedné z akcí pořádaných naší odbočkou OO SONS Plzeň-jih zastoupila na nezbytně nutnou dobu oba naše čelní představitele, tj. Ivušku Rejtharovou a Milana Včeláka, a postarala se o hosta a členy naší odbočky, kteří byli na akci pozváni.

Úkol to byl zodpovědný nejen vzhledem k významnosti na dané akci přednášejícího hosta a dočasné správě prostor naší odbočky, nýbrž i z hlediska řádné péče o pozvané členy, aby se jim dostalo, pokud možno, takového standardu, na který jsou při návštěvách odbočky zvyklí.

Ačkoliv členů na danou akci přišlo poskrovnu, měla jsem na kratičkou dobu, po kterou jsem zadaný úkol s radostí plnila, možnost na vlastní kůži pocítit, co vše pro nás naši představitelé ochotně připravují a dělají, s čím vším musejí počítat a nad čím vším se musejí při své práci povznést.

O to víc si nyní uvědomuji, že bychom jejich píli neměli brát samozřejmě. Určitě od nás neočekávají, že je budeme za jejich práci blahořečit, nicméně odměnit je za jejich neutuchající snažení při vymýšlení a organizaci rozličných akcí a zábavy pro nás, to by si oba zasloužili coby motivaci k další práci v tomto směru.

A jak lépe to udělat, nežli tak, že jim budeme jejich péči o nás usnadňovat naším slušným chováním ve smyslu toho, že nebudeme vše, co pro nás připravují, přijímat jako samozřejmé, ale budeme řádně nahlašovat naši účast/neúčast na akcích a nebudeme na poslední chvíli svoji účast na akcích bezdůvodně a bez omluvy rušit. Vždyť projevit slušným chováním trochu vděku za to, že pro nás vymýšlejí a zařizují zábavu a způsoby kulturního a sportovního vyžití, nás nic nestojí!

Markéta Matasová

Naši jubilanti:

Jana Vomelová                           75 let

Jiří Neuberk                                30 let

Přejeme vám krásné narozeniny!

 

Plánované akce na červen:

Vážení přátelé,
v rámci našeho předsevzetí „Nejen očima poznáváme náš kraj“ jsme pro Vás na červen přichystali hned dvě akce – komentované prohlídky chrámu v Chotěšově a obou plzeňských synagog. Jako první bude na řadě Chotěšovský klášter, o jehož bohaté historii jsme vás informovali již v květnovém Informáčku.

7. 6. - čtvrtek – Jednodenní výlet do Chotěšova u Stoda

V rámci jednodenního výletu do Chotěšova u Stoda společně navštívíme tamní klášter a rozárium. Klášterem nás provede průvodce, jehož výklad můžete porovnat s vyčtenými informacemi v květnovém Informáčku. Po ukončení prohlídky chotěšovského kláštera půjdeme společně na oběd a poté se odebereme kochat vůněmi rozličných růží zdejšího rozária.

Důležité informace pro zájemce o výlet:

Sejdeme se na plzeňském hlavním vlakovém nádraží u „horníka“ v 9:45, odjezd vlaku je v 10:08. Předpokládaný příjezd na stejné místo je 17:44.

Vstupné do kláštera je 30 / 60 Kč, do rozária je vstup dobrovolný.

Na tuto akci se přihlaste nejpozději do konce května.

 

11. 6. – pondělí - Posilovna – H.E.A.T.

V pondělí s námi můžete od 17:00 vylepšovat kondici ve Fitness centru Kotelna v Plzni na Slovanech.

Přihlásit se můžete do 8. června.

 

20. 6. – středa – DJKT Plzeň – Nevěsta messinská

Na červen jsme pro vás přichystali návštěvu opery Zdeňka Fibicha – NEVĚSTA MESSINSKÁ

Vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka je Zdeněk Fibich naším nejvýznamnějším skladatelem 19. století.

Napsal sedm oper, z nichž nejvýznamnější jsou Nevěsta messinská a Šárka. Prvně jmenovaná opera stojí na začátku autorovy operní tvorby. Ve spolupráci s estetikem Otakarem Hostinským se rozhodl zhudebnit světově proslulé drama Friedricha Schillera Nevěsta messinská z roku 1803, které už Schiller koncipoval ve stylu antické tragédie. Fibichova opera byla poprvé uvedena v Národním divadle v Praze 28. března 1884 a líčí vpravdě tragický osud vládkyně Messiny donny Isabely a jejích dětí, synů Manuela, Césara a dcery Beatrice, která se má podle předpovědi stát, jako v antické tragédii, zkázou pro oba své bratry. Fibich s Hostinským vytvořili velkou tragickou operu, v české operní literatuře naprosto ojedinělou.

Kde: DJKT Plzeň – Velké divadlo

Kdy: středa 20. června 2018

Čas: 19:00 – 21:45

Cena: 100 Kč pro členy a průvodce / 175 Kč pro nečleny

Přihlásit se můžete do 31. května 2018

 

21. 6. – čtvrtek – Plzeňské synagogy

„Nejen očima poznáváme náš kraj“

Jak již bylo uvedeno, druhou kulturně poznávací akcí  v červnu jsme se zaměřili přímo na Plzeň a její Starou a Velkou synagogu  a nabízíme vám komentovanou prohlídku obou těchto židovských monumentů.

Velká synagoga v Plzni je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Základní kámem byl položen 2. prosince 1888. Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vestavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěma 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Oficiálním důvodem bylo, že věže jsou příliš vysoké a nevhodně soupeří s věží kostela sv. Bartoloměje. Radní odmítli i styl stavby, protože se jim zdál příliš podobný stylu křesťanských kostelů. Nové plány byly předloženy Emanuelem Klotzem v roce 1890. Klotz zachoval půdorys a celkovou koncepci stavby, ale změnil architektonický styl. Věže byly sníženy o dvacet metrů. V tomto projektu se také objevily prvky románského stylu a upravené verze monumentalistické novorenesance (převážně v bočních chodbách). Vše bylo vyzdobeno orientálními ornamenty. Vzhled stavby se snaží zdůraznit skutečnost, že nejde o křesťanský kostel. Tento projekt byl městskou radou schválen, a tak mohla být 6. června 1892 podepsána smlouva mezi židovskou obcí a stavitelem architektem Rudolfem Štěchem. Původní stavební rozpočet byl 162.138 zlatých.

Výstavba synagogy byla dokončena v roce 1893 a byla financována z dobrovolných finančních darů členů židovské obce. Od roku 1893 pak synagoga sloužila svým účelům až do Holocaustu. Po 2. světové válce byla navrácena židovské komunitě. Ta však byla zdecimována Holocaustem a emigrací do Izraele a jiných zemí. V letech komunistického režimu byla synagoga uzavřena. Poslední pravidelná bohoslužba se zde konala v roce 1973.

Židovská komunita neměla dostatek finančních prostředků, v důsledku čehož synagoga léta chátrala. Po roce 1989 zaslali představitelé obce stovky prosebných dopisů židovským komunitám v USA, aby získali finanční prostředky na rekonstrukci. Vše toto úsilí však bylo neúspěšné. Pouze díky příspěvku z Ministerstva kultury České republiky (asi 5. mil. Kč) bylo možné začít s částečnými opravami

A jak to dopadlo, jak vypadá Velká synagoga dnes? A co Stará Synagoga, která se jakoby schovává v centru Plzně? Pojďte se na vlastní smysly přesvědčit:

Kdy: 21. června

Začátek prohlídky v 10:00, sraz účastníků v 9:45

Kde: před hlavním vchodem do Velké synagogy , Sady Pětatřicátníků 11

Cena pro účastníky: 40 Kč, poplatek za průvodce uhradí odbočka

Doba trvání komentovaných prohlídek včetně přecházení do Staré synagogy bude zhruba 2 hodiny.

 

25. 6. – pondělí - Posilovna – H.E.A.T.

V pondělí s námi můžete od 17:00 vylepšovat kondici ve Fitness centru Kotelna v Plzni na Slovanech.

Přihlásit se můžete do 22. června.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

28. 6. - čtvrtek – Přátelské posezení v Restauraci Belvedere

Od 13:00 do 16:30 se netradičně sejdeme v Restauraci Belvedere na Klatovské tř. 116 Plzeň - Bory – naproti rybárně, s možností venkovního posezení. Nebude chybět hudba a zpěv našeho Pepy Ježkaa a snad ani dobrá nálada.

Budete-li potřebovat doprovod, prosím ozvěte se nám dostatečně včas, alespoň s týdenním předstihem.

 

29. 6. - pátek – Noc s operou

Koncem června si 14 našich členů nenechá ujít velkolepé představení pod širým nebem nedokončené poslední opery italského skladatele Giacoma Pucciniho Turandot.

Kde: Amfiteátr Lochotín

Čas: 20:30

 

Plánované akce na červenec:

28. 7. – 4. 8. - Letní společný pobyt v Liberci

V týdnu od soboty 28. července do soboty 4. srpna 2018 se 24 našich členů těší na týdenní pobyt v Liberci.

Doprava z Plzně do Liberce a zpět bude hromadně zajištěna autobusem pro účastníky zdarma!

Přihlášení obdrží podrobné pokyny k této akci v průběhu června.

 

 

2016 © OO Sons Plzeň - jih