Informáček č. 5 / 2018

Mimořádná nabídka:

Do poloviny června máte možnost si v naší klubovně vyzkoušet moderní kompenzační pomůcku, která představuje kombinaci velmi jednoduché obsluhy s kvalitním vícejazyčným hlasovým výstupem a rychlým rozpoznáváním textu.

Jedná se o čtečku ClearReader společnosti Optelec, jenž nám laskavě zapůjčila firma Spektra v. d. n..

Čtečka dokáže zpracovat jakoukoli tištěnou předlohu, např. dopisy, noviny a knihy. Rovněž přečte text nahlas přirozeně znějícím hlasem. 

Postřehy a komentáře:

Vážení členové naší odbočky,

právě jsme byli informováni, že pražské vedení našeho spolku může poskytnout pracovní příležitost dalšímu minimálně zdravotně znevýhodněnému člověku před 65. rokem věku. Zdravotní omezení by se ale nemělo významně týkat vizuálních schopností, jelikož by šlo o pozici administrativního pracovníka, který by např. pomáhal při vypisování dotací, žádostí o finanční dar apod. Důležitá je základní dovednost práce na PC

a komunikativní schopnosti.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo by rád pracoval na maximálně poloviční úvazek, doporučte mu, aby kontaktoval naše pracoviště. Velmi děkujeme za vaši pomoc.

Pracovníci OO Plzeň-jih a Plzeň-město

 

„Zakletá“ Olomouc!

Již v květnu minulého roku jsme chtěli uskutečnit víkendový pobyt v Olomouci. Tenkrát nás bohužel na poslední chvíli zradilo zdraví některých účastníků, zbylo nás asi 6, a tak jsme tuto akci na poslední chvíli zrušili.

Letos se nám do Olomouce přihlásilo jen 5 členů, proto tento pobyt musíme opětovně zrušit.

Nevadí! Nevzdáváme se! Výlet do metropole na Hané, kde je mnoho vzácných pamětihodností a kulturních příležitostí, uspořádáme v příštím roce na podzim.

Snad se pro nás toto krásné moravské město konečně odčaruje?

Milan Včelák

 

Naši jubilanti:

Marie Oprchalová                         80 let

Přejeme Ti krásné narozeniny a děkujeme za úžasné básně, kterými obohacuješ nejenom náš Informáček !

 

Plánované akce na květen:

2. 5.  – středa – DJKT Plzeň – Šumař na střeše

25 členů navštíví muzikál Šumař na střeše.

Kde: DJKT Plzeň – Velké divadlo

Kdy: středa 2. května 2018

Čas: 19:00 – 22:00

Legendární klasický muzikál o síle tradic, lásky, rodinných vztahů a potřebě tolerance. Jeho děj se točí kolem chudého židovského mlékaře Tovjeho, jehož jedinou starostí je dobře provdat svých pět dcer a zajistit jim tak lepší budoucnost, než měl on sám. Dosud poklidný život Tovjeho rodiny i celé jejich nuzné vesničky však začnou narušovat carem nařízené protižidovské pogromy.

 

3. 5. – čtvrtek – prohlídka zámku a zahrady v Lužanech

Vážení přátelé, využijte naši nabídku na mimořádný kulturně vzdělávací zážitek v rámci našeho projektu Nejen očima poznáváme náš kraj. Komentovaná prohlídka zámku zahrne výklad o významné osobě architekta, stavitele         a mecenáše Josefa Hlávky, který poté, co se téměř upracoval a oslepl, strávil významné období svého života na zámku v Lužanech.

Do Lužan pojedeme vlakem z plzeňského hlavního vlakového nádraží v 10:11 – sraz bude u „horníka“ v přízemí nádražní haly v 9:45. (V 10:13 lze přistoupit na vlakové stanici „Plzeň zastávka“- kousek za Chodským náměstím).  Cesta do Lužan potrvá půl hodiny, z vlaku na zámek je to pěšky asi 5 minut. Individuální dopravě se meze nekladou.

Dle vašeho zájmu může prohlídka s výkladem v ceně 30 Kč na osobu trvat až dvě hodiny, takže zpět do Plzně můžeme odjíždět vlakem např. v 13:08. Na zpáteční cestě se zastavíme na společný oběd v Přešticích.

Na akci se nám prosím hlaste do 30. dubna.

 

5. 5.  – sobota – Bowling v Éčku

Srdečně vás zveme na již tradiční bowling do Restaurace Éčko, Guldenerova 17, Plzeň od 12:00 do 14:00.

 

14. 5. – pondělí - Posilovna – H.E.A.T.

V pondělí s námi můžete od 16:30 vylepšovat kondici ve Fitness centru Kotelna v Plzni na Slovanech.

Přihlásit se můžete do 11. května.

 

15. 5.  – úterý – beseda na téma: Seznámení se s Městskou policií Plzeň

Po velmi dobré zkušenosti s návštěvou zástupců Státní policie  v Plzni v prostorách naší klubovny si Vás dovolujeme pozvat na další jistě neméně poutavou akci, tentokrát se zástupci Městské policie Plzeň. Bude jistě dobré zjistit, s jakými problémy je možné se na městskou policii obrátit.

Akce proběhne opět v prostorách naší klubovny v Tomanově 5, a to od 10 hodin zhruba do 12 hodin. Svoji účast nám prosím nahlaste do pátku 4. Května.

 

22. 5. – úterý – pokračuje beseda s Městskou policií Plzeň na téma: Jak si nenechat ublížit

Po úvodní besedě z předchozího týdne se bude tentokrát městská policie věnovat nejožehavějším tématům obrany před různými druhy násilí páchaném na nás.

Sejdeme se opět v naší klubovně a ve stejný čas, tedy v 10 hodin dopoledne. Svoji účast nám prosím nahlaste předem, a to do pátku 4. května.

 

28. 5. – pondělí - Posilovna – H.E.A.T.

V pondělí s námi Vmůžete od 16:30 vylepšovat kondici ve Fitness centru Kotelna v Plzni na Slovanech.

Přihlásit se můžete do 25. května.

 

31. 5. - čtvrtek – Přátelské posezení v klubovně

Od 13:00 do 17:00 se sejdeme v naší klubovně v Tomanově ulici v Plzni, kde se opět můžete těšit na hudbu a zpěv našeho Pepy Ježka.

 


Květiny

Marie Oprchalová

 

Kdopak to tu u mě bydlí?
Jsou to přece moje děvčata.
S krásnými květy se chlubí,
každá je trochu jinak rozvlátá.

Když přijdu domů, pozdravím.
Nejsem tu přece zase sama.
Bez nich tu žít vůbec neumím,
smutně bych si stále připadala.

Byt bez kytek není živý,
to přece úplně sami cítíme.
nebyly by doma, něco chybí,
náš život v bytě, to víme!

Příroda nám i vůni také dává.
S květy se všade kolem chlubí.
Na stromech, keřích odevzdává,
moc se snaží, jak jen umí.

Neumím si představit
život bez pestrých květů.
Co bychom mohli jiného mít?
Co by tolik lahodilo světu?

 


 

Plánované akce na červen:

7. 6. - čtvrtek – Jednodenní výlet do Chotěšova u Stoda

Na čtvrtek 7. Června jsme pro vás připravili jednodenní výlet do Chotěšova u Stoda, kde společně navštívíme tamní klášter a rozárium. Klášterem nás provede průvodce, který jistě zmíní zajímavou a bohatou historii tohoto monumentu, ale pokud byste se chtěli již něco dozvědět v předstihu, jsou pro vás určeny následující řádky:

Počátky ženského kláštera v Chotěšově jsou bezprostředně spjaty s premonstráty v Teplé a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil v letech 1202-1210 v Chotěšově ženský klášter. Osazen byl premonstrátkami z Doksan. Po pádu Přemysla Otakara II. roku 1278 byl klášter spolu s kostelem vypleněn, vzápětí však došlo k opravě a kostel byl nově vysvěcen roku 1282. Výrazný rozkvět klášterní komunity spadá do doby vlády císaře Karla IV., kdy došlo k velké renovaci konventu. Vzrostlo i majetkové držení kláštera, z někdejších asi 30 vesnic na 56 a tři města.

Klášter, obsazený 18. ledna 1421 husitskými vojsky, byl posléze vypálen. Jeptišky se naštěstí uchýlily pod ochranu plzeňských hradeb. Císař Zikmund pak statky kláštera hned příštího roku zastavil, a přestože se podařilo ženskou komunitu obnovit, měla nadále jen omezené finanční prostředky. Lepší časy přišly až s vládou Ladislava Pohrobka, který premonstrátkám potvrdil roku 1455 dřívější výsady i majetek. Přílišná náboženská horlivost probošta Jiřího I. Plotnera, patrně vyvolala odvetu u krále Jiřího z Poděbrad, který snad proto zastavil v letech 1465-1472 mnohé majetky chotěšovského kláštera. V této politice pokračoval i Vladislav Jagellonský. Při všeobecném úpadku klášterního života v 16. století dolehly těžkosti i na chotěšovskou komunitu.

V době třicetileté války žilo v klášteře jen 14 jeptišek a 8 dalších členek. Dekretem ze 6. srpna 1619, propadl konvent konfiskaci a byl roku 1620 prodán do dědičného držení Mansfeldů. Po porážce českých stavů se z nařízení Ferdinanda II. dostal majetek zpět do držení sester. Při následujících válečných událostech byl konvent těžce poškozen. Proto se probošt Pavel I. Herold odhodlal k výstavbě nového konventu, ale do své smrti stačil dílo dokončit jen v hrubé stavbě. Roku 1643 byla ještě postavena nová ohradní zeď kláštera po jižní straně. Své nejlepší časy klášter zažíval za probošta Norberta Kastla v letech 1666-1680, který nejen zvelebil chrám, opravil konventní budovy, do kterých zavedl vodu, ale dokonce odpustil velký dluh svým poddaným. A přesto si mohl ještě dovolit rozšířit klášterní panství o statek Přestavlky.

Na základě reforem Josefa II. byl klášter 22. března 1782 zrušen. Tehdy v něm sídlících 44 řeholnic obdrželo rentu    a po jejich vystěhování připadl majetek kláštera Náboženskému fondu. V lednu 1822 koupil chotěšovské panství kníže Karel Alexander Thurn-Taxis z Regensburgu za 1 080 000 zlatých. Klášterní kostel byl uzavřen a ponechán zkáze. Roku 1837 navíc vyhořely jeho dvě věže a posléze byl zbourán do základů. V roce 1878 byla konventní budova pronajata sestrám řádu Navštívení P. Marie. Tyto sestry obnovily klášterní komunitu a otevřely pensionát pro výchovu dívek. Tato rodinná škola byla navštěvována dívkami z bohatých rodin, které se zde vzdělávaly v cizích jazycích a dalších středoškolských předmětech.

V roce 1925 na základě zákona o pozemkové reformě byl majetek Thurn-Taxisovi zkonfiskován. Dvory byly dílem prodány městu Plzni, dílem pachtýřům. Pouze historicky cenné klášterní budovy byly ponechány dosavadnímu majiteli. V roce 1937 koupily sestry za symbolickou cenu od Thurn-Taxise konvent s přilehlými budovami a zahradami. Činnost řádové školy byla ukončena válečnými událostmi v roce 1939. Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostaly sestry na starost. V jednom křídle bylo ubytováno 200 totálně nasazených dívek, které pracovaly v okolních muničních továrnách. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a v klášteře zůstaly jen české řádové sestry.  V roce 1950 byl starobinec i sestry vystěhovány a do celého kláštera se nastěhovala Československá armáda. Armáda objekt opustila v roce 1973 přiznáním 10 milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena. Od té doby byl klášter neobydlen a byl ve správě Výpočetní a kontrolní ústředny spojů Praha, později ve Státním ústavu památkové péče     a ochrany přírody. 1.1.1991 přešel celý klášter do majetku obce Chotěšov, avšak podle restitučního zákona o navrácení majetku řádům a kongregacím byla 1.8.1991 vrácena sestrám řádu Navštívení Panny Marie ta část, kterou v roce 1937 od Thurn-Taxise odkoupily. Sestry, které žijí v Chlumci u Ústí nad Labem, pověřily správou svého majetku nejdříve a. s. Christiana Praha, po jejím zániku vykonávala správu řádového majetku obec Chotěšov. V roce 2002 darovaly sestry konvent obci Chotěšov a zahrady Biskupství plzeňskému.

Důležité informace pro zájemce o výlet: Sejdeme se na plzeňském hlavním vlakovém nádraží u „horníka“ v 9:45, odjezd vlaku je v 10:18. Předpokládaný příjezd na stejné místo je 17:44.

Vstupné do kláštera je 30 / 60 Kč, do rozária je vstup dobrovolný. Na tuto akci se prosím přihlaste nejpozději do konce května.

 

29. 6. - pátek – Noc s operou

 V červnu byste si neměli nechat ujít velkolepé představení pod šitým nebem nedokončené poslední opery iotalského skladatele Giacoma Pucciniho Turandot.

Kde: Amfiteátr Lochotín

Kdy: pátek 29. června 2018; čas: 20:30

Cena: 200 Kč pro členy a průvodce / 250 Kč pro nečleny

Přihlásit se můžete do 14. května do 10:00.

 

2016 © OO Sons Plzeň - jih