Články

Plzeňský goalballový tým v sobotu slavil historický úspěch

Naposledy se plzeňský tým goalballistů, což jsou nevidomí a slabozrací věnující se míčovému sportu, stal mistry republiky 
v roce 1986. Třicetileté prokletí zlomili hendikepovaní až letos. V sobotu odehráli poslední zápasy a své vítězství zpečetili.

Celý článek naleznete zde.

Fotografie z akce naleznete v naší galerii.

Goalball Plzeň - Mistři ligy

Přeprava seniorů a zdravotně postižených se změní v Plzni

Současná podoba přepravy seniorů a těžce zdravotně postižených občanů se od dubna letošního roku změní. Nahradí ji nový systém, který nabídne nepřetržité dispečerské služby a možnost objednat si přistavení vozu na potřebný čas. Dopravu i provoz call centra a dispečinku zajistí Plzeňské městské dopravní podniky na základě smlouvy uzavřené s městem.

 

"To, co odbor sociálních služeb vnímá jako důležité, je zajištění přepravy těžce zdravotně postižených občanů podle jejich individuálních potřeb. I přes značný posun ve vybavenosti vozového parku dopravních podniků existuje řada různých důvodů, pro které nemohou někteří handicapovaní využít či využívat běžnou městskou veřejnou dopravu. A stejné je to i v případě převozu zdravotně postižených dětí do škol," říká Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

 

Odbor sociálních služeb magistrátu ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky proto zpracoval nové řešení. "Návrh vychází z našich opakovaných šetření a reflektuje potřeby cílových skupin, jimž je určen. Ať už se jedná o provoz call centra, dispečinku s provozním režimem 24 hodin denně pod sedm dnů v týdnu, pohotovost řidiče, odvoz postižených dětí do a ze školy, dopravu na zavolání nebo zajištění pravidelné i nepravidelné dopravy klientů Centra pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu," sděluje Hynková.

 

Pro dopravní podniky znamená nové řešení přepravy kromě jiného nákup tří vozidel s bezbariérovými úpravami. "Uvažujeme o koupi dvou vozů s přepravní kapacitou šestnáct plus jeden, ve kterých je možné upravovat počet sedaček podle potřeby převozu handicapovaných a do nichž se vejde až šest vozíků, a jednoho osobního automobilu," doplňuje Michal Kraus.

 

Dopravu na zavolání dopravce zpoplatní. "Nástupní taxa pro každou přepravovanou osobu a její doprovod bude pro dospělého a dítě ve věku od šesti do patnácti let deset korun. Za každou jednotlivou jízdu po městě zaplatí dospělý 20 a dítě deset korun, mimo Plzeň pak 11 korun za kilometr," konstatuje ředitel.

 

Nový systém dopravy bude fungovat od 1. dubna 2014.

 

Za rok poskytovaných služeb, tedy od dubna 2014 do března 2015, zaplatí město dopravním podnikům 4,7 milionu korun.

Bankomaty České spořitelny s dotykovou obrazovkou

Vážení přátelé,

koncem roku 2013 přichází Česká spořitelna, a.s., s novým typem bankomatů a to s dotykovou obrazovkou. Všechny jsou upraveny hlasovým výstupem pro obsluhu bez zrakové kontroly. Jejich ovládání poslepu se poněkud liší od ovládání předchozích typů. Proto si manipulaci "po slepu" s bankomaty připomeňme a porovnejme, abychom nepřišli do rozpaků, jestliže se s novým typem bankomatu setkáme.

 

Bankomat s dotykovou obrazovkou ovládáme pouze z numerické klávesnice a funkčními tlačítky umístěnými ve sloupku nad sebou vpravo od této klávesnice, neboť tlačítka vedle obrazovky, jak je známe z dosavadních typů, zde chybí. Na tento fakt nás upozorní hned úvodní hlasová fráze, která se ozve po zasunutí koncovky sluchátek do zdířky na bankomatu. Dále pak pokračujeme podle jednoduchých a srozumitelných pokynů volbou služby, kterou právě potřebujeme. Pokud se dopustíme chyby, můžeme seanci přerušit a chybu napravit stiskem druhého tlačítka shora vpravo vedle numerické klávesnice. Pokud stiskneme první (horní) funkční tlačítko vedle numerické klávesnice, seance se ukončí a bankomat nám kartu vrátí. Novou seanci můžeme začít opět po novém zasunutí koncovky sluchátek do zdířky a potom karty do příslušné štěrbiny. Třetím funkčním tlačítkem shora ("OK") dáváme povel k provedení zvolené akce. Seanci nemůžeme přerušit nebo ukončit, pokud jsme již zadaly povel k provedení akce.

 

Je zcela samozřejmé, že před započetím práce s bankomatem se hmatem seznámíme s umístěním jeho jednotlivých částí:

- obrazovka (jako orientační východisko);

- funkční tlačítka po stranách obrazovky - ano, ne;

- zdířka pro sluchátka a tlačítko pro nastavení hlasitosti - přítomnost těchto prvků sděluje, že bankomat je vybaven hlasovým výstupem;

- numerická klávesnice s hmatným označením číslice "5" a funkční tlačítka vpravo vedle ní na vodorovném pultíku;

- štěrbina pro vkládání karty;

- štěrbina pro odběr bankovek;

- štěrbina pro odběr potvrzenky.

 

Úplně první seznámení s umístěním bankomatu a s jeho obsluhou doporučujeme za asistence vidící osoby, například instruktora nejbližšího pracoviště Tyfloservisu o.p.s.

 

Podrobnější návod k obsluze bankomatů a jejich aktuální seznam ČS a ČSOB ovladatelných bez zrakové kontroly najdeme mj. na www.sons.cz - http://www.sons.cz/docs/bankomaty/

 

Umístění bankomatů včetně upozornění na jejich provedení najdeme též na webových stránkách těchto bank.

 

Zprávu podává Viktor Dudr, SONS

Setkání zrakově postižených v Plzni 2013

   V sobotu 9. listopadu 2013 se konalo historicky první setkání zrakově postižených občanů Plzeňského kraje za laskavé podpory Lions Clubu Plzeň – City.  Setkání nemělo pracovní ráz a bylo příjemným společenským odpolednem. Setkali jsme se v restauraci Éčko v Plzni na Slovanech.

   Setkání bylo zahájeno hudební vstoupením skupiny Zuzana a spol., která nám zahrála v rámci své charitativní činnosti. V jejich podání jsme slyšely skotské a irské balady, které se přítomným hostům velmi líbily.

   Naše pozvání přijal pan Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Česká republika, který pronesl několik vřelých slov a potěšil nás svojí přítomností. Neopomněl poděkovat za práci oblastních odboček Plzeňského kraje. Po panu Poláškovi promluvil náš další čestný host, paní Iva Šmrhová, ředitelka Speciální školy pro zrakově postižené v Plzni. Představila nám aktivity a úspěchy zmíněné školy. Paní ředitelka, Hana Cmarová, nás seznámila s činností plzeňského Tyfloservisu a pozvala nás na vyzkoušení nových kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, které přivezla s sebou. Hana Dostálová a Lenka Rýdlová nás informovaly o činnostech a aktivitách Tyflocentra Plzeň. Byli jsme lákáni na výuku počítačů a mobilů s moderní dotykovou technologií a se speciálními programy pro osoby se zrakovým postižením.

   Následovalo postupné představení oblastních odboček Plzeňského kraje. Se svými aktivitami a plánovanými akcemi nás postupně seznamovali zástupci oblastních odboček SONS ČR Rokycany, Tachov, Plzeň – Město a Plzeň – Jih.

   V restauraci Éčko v Plzni příjemné odpoledne strávilo 76 účastníků. Mezi nimi byli kromě zmíněných hostů a členů zmíněných oblastních odboček i klienti plzeňských organizací Tyflocentrum a Tyfloservis. O dobrou zábavu kromě již zmíněné skupiny Zuzana a spol. se postaral i pan Josef Ježek (klávesy a zpěv) a pan Jiří Chval (housle). Všichni přítomní projevili přání, aby se podobné setkání uskutečnilo i v příštím roce a organizátorům vyjádřili veliké díky. Zároveň chceme i poděkovat i personálu restaurace Éčko za umožnění konání historicky prvního setkání Plzeňského kraje osob se zrakových postižením.

Jan Drtina - Výstava k 95. výročí narození

V letošním roce si připomínáme 95. výročí narození zakladatele a prvního ředitele Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze PhDr. Jana Drtiny (22. 2. 1918 – 4. 9. 1994). Výstava Život a dílo Jana Drtiny, slavnostně otevřena v expozici Kultura nevidomých 11. března 2013 a trvající do konce září téhož roku, prezentuje archivní dokumenty, fotografie, různá ocenění a jiné předměty, které používal k vyučování studentů. Dokumenty jsou zapůjčeny z velké části od Libuše Drtinové, manželky Jana Drtiny, PhDr. Josefa Smýkala a v neposlední řadě kolekci doplňují exponáty ze sbírkového fondu oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně.

Jan Drtina - Život a dílo (tento článek v pdf formátu ke stažení 0,25MB)

Pracovníci tohoto oddělení uspořádali v prostorách Technického muzea v Brně již několik tematických výstav. V roce 2004 v Malé galerii připomněli 60. výročí Dne nevidomých, v expozici Kultura nevidomých se v roce 2005 uskutečnila výstava ke stému výročí narození nevidomého autora drobných črt, hudebního skladatele a učitele působícího na Ústavu a pozdější škole pro nevidomé v Brně Rudolfa Krchňáka. V roce 2008 to byla výstava ke stopadesátému výročí narození nevidomého Karla Emanuela Macana, hudebního skladatele, buditele české slepecké kultury a také učitele působícího v Klarově ústavu pro nevidomé žáky v Praze. V roce 2009 se uskutečnila výstava ke dvoustému výročí narození tvůrce šestibodového písma Louise Braille. Od února do prosince roku 2011 proběhla výstava k dvacátému výročí založení střediska Tyfloservis. V roce 2012 se uskutečnily tři výstavy: ke sto šedesátému výročí narození brněnského tyflotechnika a učitele dílenských prací v Ústavu pro nevidomé v Brně, těžce slabozrakého Františka Urbana; výstava ke dvacátému výročí založení Slepeckého muzea v Brně významným tyflopedem PhDr. Josefem Smýkalem; připomenutí třicátého pátého výročí založení Tyflopedické poradny, dnes Střediska rané péče na výstavě Vidět s úsměvem, kde byla ukázána práce střediska, ale také herní pomůcky, jež využívají pracovníci starající se o rodiče, kterým se narodilo zrakově těžce nebo kombinovaně postižené dítě. Výstavy pořádáme i mimo mateřskou instituci. Například od února do března 2012 to byla výstava Životní cesta Josefa Smýkala v jeho rodné obci Vlčnov v tamní Galerii kultury a sportu.

Žádná z akcí, které jsou v oddělení dokumentace tyflopedických informací organizovány, a nemyslím teď pouze výstavy, by se neobešly bez pomoci partnerských institucí, kolegyň a kolegů. Nemohu vyjmenovat všechny, ale při této příležitosti patří mé speciální díky především pracovnicím Mgr. Pavle Stöhrové a Evě Řezáčové za korektury a úpravu fotografií,  PhDr. Josefu Smýkalovi za poskytnutí konzultací a v neposlední řadě děkuji též svému manželovi Zdeňkovi za skenování materiálů poskytnutých klavírní pedagožkou Libuší Drtinovou.

            Mgr. Eliška Hluší

 

PhDr.  J a n  D r t i n a

Historicky první střední hudební škola pro nevidomé studenty vznikla v Praze jako Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v roce 1976. Založil ji známý nevidomý hudební pedagog, hudební skladatel, odborný publicista a organizátor PhDr. Jan Drtina. Byl ředitelem již původní hudební školy (1948), která byla založena jako samostatný subjekt při Deylově ústavu pro výchovu a vzdělávání slepců. Během dalších let se vyvíjela paralelně s lidovými školami umění. V roce 1961 se však vlivem trvalého úsilí jejího ředitele vyvinula ve Střední hudební školu pro mládež s vadami zraku, postupně s maturitou a pedagogickou nástavbou. V roce 1979 byla novým statutem přeměněna na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku. Jan Drtina se o tento její vývoj přičinil svým trvalým úsilím. Jejím ředitelem byl 34 let. Díky pochopení současné ředitelky MgA Naděždy Ostřanské i širšímu vedení školy byla dne 8. listopadu 2012 za účasti zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v budově Konzervatoře odhalena bronzová pamětní deska s textem KONCERTNÍ SÁL Jana Drtiny s připojením stejného textu v brailleském písmu. Slavnost byla zahájena malým podvečerním koncertem posluchačů konzervatoře. Účastníky přivítala ředitelka školy. Jako iniciátor této formy ocenění Drtinových zásluh pronesl PhDr. Josef Smýkal několik informativních vět o zakladateli této jedinečné školy. K doplnění, kdo byl doktor Jan Drtina, připojujeme v závislosti na předcházející historický vývoj následující referát, který je svou formou improvizací, a nelze jej proto považovat za ucelený studijní materiál.

 

Organizace vzdělávání nevidomých dětí a mládeže do roku 1950

Ústavy pro nevidomé (slepé) byly institucemi (Praha – soukromá nebo spolková, Brno – zemská, Levoča – státní), které zahrnovaly jednak neúplné základní všeobecné vzdělání nevidomých žáků, učňů (řemeslo a ladění klavírů) a studentů (tehdy chovanců), jednak jejich přípravu pro případný samostatný život. Existovala též povinnost vyučit se řemeslu (v souběhu s navštěvováním pokračovací školy). Schopní řemeslníci si po opuštění ústavu zakládali živnosti – většinou ve svém rodišti. Učitelé hudby, ladiči klavírů a varhaníci pracovali soukromě. Povinnost vyučit se řemeslu byla pojistkou pro případné neúspěchy v hudebním podnikání. Hudební dovednosti většiny absolventů bývaly vhodným doplňkem při neúspěšném podnikání řemeslníka. Ústavy neměly plně organizovanou obecnou školu, často neměly ani pět tříd. Pro věkové dorovnání žáka se učilo v odděleních. Byla ovšem možnost vykonat zkoušku z učiva měšťanské školy. Tu využívali jako povinnost studenti připravující se k vykonání státních zkoušek na konzervatoři.

V československých výchovně-vzdělávacích ústavech se prakticky všichni chovanci mimo povinnému řemeslu věnovali hře na hudební nástroje. Byly sledovány dva cíle: a) pro zájmovou činnost, b) jako příprava ke státním zkouškám, kterou bylo třeba vykonat na některé ze státních hudebních konzervatoří. Možnost úplného základního vzdělání nevyužívali budoucí řemeslníci, ladiči klavírů ani budoucí varhaníci v místních kostelech. Vyučovalo se hře na nejrůznější hudební nástroje. Příležitostně se vyučovalo i sólovému zpěvu, vznikaly pěvecké sbory a žákovské orchestry.

V letech 1946–1948 byl připravován nový školský zákon, který vstoupil v platnost roku 1950. Jde o zákon ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., část pátá, § 59 a další. Při jeho uplatňování dle Směrnic pro sítě škol a dle nařízení vlády vznikly v ČSR národní osmileté školy s všeobecnou platností a vyučovacím jazykem českým, tedy i pro oblast vzdělávání nevidomých žáků a studentů. Tím byly zrušeny dosavadní obecné školy i jiné vzdělávací instituce. V našem případě mělo uplatnění zákona dalekosáhlé důsledky, které uzavírají kontinuitu s dřívějšími vzdělávacími ústavy. Byly zrušeny všechny výchovně-vzdělávací ústavy v ČSR i pražská Škola pro šetření zraku. Byla přebudována na Národní osmiletou školu pro slabozraké žáky. Nebyl tedy žádný rozumný důvod nazvat v roce 1990 Konzervatoř pro mládež s vadami zraku Konzervatoří Jana Deyla. V Praze vznikly tři speciálně zaměřené školy. Na Hradčanech Národní osmiletá škola pro nevidomé žáky, Učňovská škola pro nevidomé učně v Krči a Hudební škola na Maltézském náměstí, jako pobočka pražského Hudebního ústavu. Ladění klavírů bylo přiděleno Učňovské škole, ale po jednom roce se včlenilo do Hudební školy (upřesnění viz níže). Ředitelé těchto škol byli nově jmenováni, a to v závislosti na tom, zda mají předepsanou kvalifikaci. Na Maltézském náměstí to byl Jan Drtina.

Místo zrušeného Zemského ústavu pro nevidomé v Brně byla založena Národní osmiletá škola pro nevidomé žáky. V Levoči vznikla Národní osmiletá škola pro nevidomé žáky a Učňovská škola pro nevidomé učně.

Všechny tyto školy byly otevřeny dne 1. ledna 1951 i v případě, že byly neúplné a neměly všechny ročníky. Začíná nové období, které pro vzdělávání nevidomých a později i slabozrakých nabídlo nebývalé možnosti a zajistilo jim stejné podmínky vzdělání jako zdravým dětem a mládeži. Vzniklo jednotné speciální školství dozorované státními školskými orgány. Skončilo utrakvistické (česko-německé) období bývalých výchovně-vzdělávacích ústavů. Jediným ryze českým zařízením byl Deylův ústav.

Charakteristika osobnosti Jana Drtiny

Drtinovo dílo bude navždy svědectvím usilovné, po desítky let trvající cílevědomé činnosti osobnosti nevidomého a slabozrakého hudebního pedagoga a výkonného umělce. Věnoval se též tvorbě příležitostných skladeb. Překvapující je jeho bohatá odborná publikační činnost, ve které se odráží celoživotní studium. Mimořádnou zásluhu má i v evidenci a propagaci skladeb nevidomých autorů. Uvědomujeme si přitom, že osobnost člověka je nekonečně mnohotvárná, a tak i životní situace a z ní vyplývající lidské postoje. Byl to člověk cílevědomý a vytrvalý v plnění vlastních životních ideálů směřujících k vytvoření předpokladů pro šťastný život nevidomých, se zvláštním zřetelem k významu hudby jako jediného umění, které mohou plně vnímat jako umění a aktivně je zájmově i profesně provozovat. Původně těžce slabozraký výkonný pianista se po ztrátě zbytků zraku začíná věnovat budování hudebního školství pro zrakově těžce postižené děti a mládež se zvláštním ohledem k nevidomým. Jako ocenění zásluh mu byla dne 8. listopadu 2012 v budově Konzervatoře Jana Deyla odhalena pamětní deska.

Největší význam Jana Drtiny však tkví v tom, že založil a vybudoval Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v Praze. Byl jejím dlouholetým ředitelem. Po zrušení všech dožívajících, tehdy československých vzdělávacích ústavů pro nevidomé (1. ledna 1951) z hudebního oddělení Deylova zrušeného ústavu ve spolupráci s jinými nevidomými hudebními pedagogy – kteří na tomto zařízení působili nebo měli již zkušenosti ze své hudebně-pedagogické praxe – vybudoval ve světě jedinečnou instituci, která zajišťovala a dosud zajišťuje společensky uspokojivé zaměstnání pro stovky zrakově těžce postižených plně kvalifikovaných učitelů hudby. Staral se i o jejich další sebevzdělávání. Organizoval odborné vzdělávací kurzy, na nichž semináře vedli instruktoři a lektoři – nejlepší čeští a slovenští hudební pedagogové. Nevidomí a slabozrací externisté měli navíc možnost rozšířit si znalosti z oblasti psychologie i jiných pomáhajících vědních disciplín. Byla tu též příležitost k výměně vlastních zkušeností.

Je to gigantické dílo, které neruší ani jeho činnost v zájmových svazech nevidomých občanů. Tu, která se týká utkvělého sjednocování všech invalidů pod jednu střechu, zhodnotí budoucnost. Jako vůbec první se věnuje vytváření přehledu děl českých nevidomých hudebních skladatelů a shromažďuje jejich roztroušené skladby pro archivaci v Českém hudebním fondu.

 

Odkaz Jana Drtiny

Člověk zemře, ale jeho dílo zůstává. A Drtinovo dílo má pro nevidomé a těžce slabozraké hudebníky v České republice i mezinárodně mimořádnou a ve světě ojedinělou hodnotu. Snad nikdo jiný nemohl tuto školu založit a přivést na takový stupeň, protože nebylo nikoho, kdo by tak silným přesvědčením dovedl operovat na odpovědných, převážně tehdy politických úřadech. Vždyť byla nejméně tři období, kdy této hudební škole hrozilo zrušení. A právě v takových mezních situacích vynaložil Drtina veškerou energii a vsadil i svou osobu, aby dosavadní nižší typ hudební školy pozvedl o kousek k vytčenému cíli, tedy Konzervatoři pro mládež s vadami zraku. Mohu zodpovědně prohlásit, že nebýt urputné snahy Jana Drtiny, nebylo by ani Konzervatoře pro mládež s vadami zraku. Žádný z jejích absolventů si neuvědomuje dosah tohoto faktu, žádný z nich si nevzpomněl, že by se jeho osobnost měla za to náležitě ocenit. Čekalo to na mne, i když jsem touto Konzervatoří neprošel ani jako student, ani jako učitel. Zůstaneme na poloviční cestě, nebo Klub zrakově postižených učitelů převezme iniciativu, aby konečně Konzervatoř nesla jméno svého zakladatele?

 

Osobní životopis PhDr. Jana Drtiny

Jan Drtina se narodil v západočeských Vranovicích v rokycanském okrese dne 22. února 1918. Rodina patřila k nejchudším této obce. Zde také slabozraký Jan začal docházet do školy. Učitelé ovšem brzy zjistili jeho těžkou zrakovou vadu. Bylo jasné, že se proto ve výuce nemůže vyrovnat ostatním. Přesto školu ve Vranovicích navštěvoval pět let.

V srpnu roku 1929, na doporučení známých jeho rodičů, odjel do Prahy za svou matkou, která byla v té době posluhovačkou v Jedličkově ústavu. V Praze žil u tety. Matka ho denně vodila do školy tohoto Ústavu. Ukázalo se však, že Jedličkův ústav pro něho vhodný není. Po všech možných jednáních ještě koncem téhož roku nastoupil do Deylova ústavu pro slepé, kde v roce 1933 dokončil s vynikajícím prospěchem své základní školní vzdělání vykonáním zkoušky z učiva měšťanské školy. Během pobytu v Ústavu slýchával kolem sebe mnoho hudby. Zatoužil, aby také mohl hrát. V roce 1930 se mu touha splnila a začal se u Karla Hejdy učit hře na klavír. Stal se jeho houževnatým žákem, a proto už velmi záhy patřil mezi nejlepší. Svými výkony ve hře na klavír školu reprezentoval na četných veřejných vystoupeních.

Po dokončení školní docházky byl povinen vyučit se řemeslu. Vybral si kartáčnictví a vyplétání židlí. K tomu navštěvoval dvouletou pokračovací školu stejně jako jiní chovanci. K řemeslu však nepřilnul. Většinu volného času věnoval hudbě. Velmi vážně se už v této době zabýval hudbou, i když měl původně v úmyslu odejít studovat na gymnázium. Pro vyšší vzdělání však vedení Ústavu nemělo pochopení. Spekuloval dokonce o studiu práv. Ještě několikrát se k této žádosti vracel, ale vedení Ústavu takovou možnost vyloučilo. Využil tedy svého nadání a hudebních dovedností. V tomto případě uspěl.

Po usilovných přípravách byl v roce 1935 přijat na pražskou Konzervatoř do klavírní třídy profesorky Růženy Kurzové. Po její smrti (1938) se dostal do třídy profesora Albína Šímy, u něhož studoval i známý hudební skladatel a spolupracovník Jiřího Voskovce a Jana Wericha Jaroslav Ježek. Po absolutoriu byl přijat na Mistrovskou školu (1943), kterou absolvoval v roce 1946 veřejným provedením Čajkovského klavírního koncertu G dur za doprovodu symfonického orchestru FOK. Během studia vystupoval veřejně i pořádáním samostatných koncertů. Při tom kladl zvláštní důraz na provádění klavírních skladeb nevidomých autorů. Vzhledem k úspěšným výsledkům počítal s tím, že se uplatní jako pianista. Tento životní cíl mu znemožnily tvrdošíjné problémy s ubývajícím zrakem a neutišujícími bolestmi očí i glaukomovými záchvaty. Po úplné ztrátě zraku se rozhodl pro hudebně-pedagogickou dráhu.

Z hlediska hudebního vzdělání byl plně kvalifikovaný. Chybělo mu však odpovídající speciálně-pedagogické vysokoškolské vzdělání. Proto nejprve nastoupil na Vysokou školu pedagogickou (1956), kterou dokončil v roce 1960 státními zkouškami a diplomovou prací na téma Příspěvek k otázce vnímání slepých (1966). Následně se v doktorandském studiu připravil k rigorózním zkouškám a obhajobě rigorózní písemné práce na Pedagogické fakultě UK v Praze s názvem Charakteristické rysy dospívající nevidomé a těžce slabozraké mládeže. Získal doktorát ze speciální pedagogiky a hudební výchovy (PhDr).

 

Profesní životopis Jana Drtiny

V roce 1948 byl Ministerstvem školství a osvěty (MŠO) jmenován ředitelem nově založené hudební školy (pobočka pražského Městského hudebního ústavu – MHsÚ) jako samostatného subjektu v prostorách Deylova ústavu, jež měl zpočátku jen místní působnost podobně jako jiné tehdy městské hudební školy (zpočátku hudební učiliště/ústavy – MHÚ). Mimo Drtiny zde hře na různé hudební nástroje i hudební teorii vyučovali tři nevidomí učitelé. Dosavadní správce hudebního oddělení Ústavu Karel Hejda byl převeden do nové hudební školy jako čtvrtý učitel. Později ho Ministerstvo sociálních věcí jmenovalo ředitelem domova (internátu) tohoto zařízení.

Spolu s těmito kolegy začal Drtina budovat hudební školu, která byla veřejností zpočátku doprovázena určitou nedůvěrou. Nejprve byli přijímáni i žáci vidomí, aby bylo dost hodin pro naplnění úvazků učitelů. Tato škola pod vedením svého ředitele procházela během třiceti let složitými vnitřními i vnějšími reorganizačními změnami, které však J. Drtina vždy nakonec zvládl, i když ve výjimečných případech na odpovědných úřadech, jak sám uvádí, použil i krajních metod citového vydírání.

Po roce 1950, kdy byly už všechny vzdělávací ústavy pro nevidomé děti jako spolkové instituce zrušeny ((brněnský Ústav byl zemský, Ústav v Levoči státní; viz výše uvedený

Školský zákon ze dne 21. dubna 1948), začali do vzniklé už hudební školy s celostátní působností (1. ledna 1951 v místě dřívějšího Deylova ústavu) stále častěji přicházet i absolventi z brněnské a levočské nově vzniklé Národní osmileté školy pro nevidomé, aby se zde (1950) připravili ke státním zkouškám z hudby (v roce 1956 Odborná hudební škola pro slepé s větví hudební a ladičskou). Později byly celostátně zrušeny, a proto bylo zapotřebí znovu přebudovat tuto hudební školu na vyšší stupeň.

V roce 1961 získala škola statut běžné střední hudební školy s pedagogickým oddělením a názvem Střední hudební škola internátní pro mládež s vadami zraku (SHŠI) s maturitou (v 5. ročníku) a dvouletou pedagogickou nástavbou. V tomto okamžiku se její analogie s lidovými školami ruší, protože tímto opatřením se SHŠI ocitla na úrovni konzervatoře a nevidomým a slabozrakým studentům zanikla povinnost vykonat státní zkoušky z hudby na pražské Konzervatoři. Bylo jen dílem Drtinovy iniciativy, aby vrcholem jeho organizátorského i pedagogického vedení SHŠI v roce 1976 změnilo MŠO tehdejší SHŠI novým statutem na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku. Od roku 1990 nese Konzervatoř z historické nevnímavosti navrhovatelů neoprávněně jméno Jana Deyla, který však žádným hudebníkem nebyl. Založil ústav zcela jiného zaměření, a jak je výše uvedeno, v roce 1950 zanikl jako i jiné podobné ústavy. Diferenciace jednotlivých škol končí jejich specifikacemi. SHŠI se stává celostátní, Učňovská škola v Praze s působností pro české země. Národní osmiletá škola v Praze pro oblast Čech, Národní osmiletá škola v Brně pro oblast Moravy. V Levoči Národní osmiletá škola a Učňovská škola sloužily pro oblast Slovenska. Nadaní absolventi Národní osmileté školy byli přijímáni do SHŠI v Praze. Využitím jména Jana Deyla byla Janu Drtinovi zasazena velká rána. Trpěl hořkým pocitem křivdy. Jeho zásluhy byly vskutku tímto deklasovány. Jméno Jan Drtina tonulo do zapomnění. A tak počítáme i s pomocí dřívějších ředitelů, aby byl dán průchod pravdivé historii.

Jan Drtina se staral nejen o úroveň školy, dával přednost nevidomým uchazečům o studium, ale také se stalo tradicí, že zajišťoval absolventům umístění v lidových školách umění (LŠU později ZUŠ), v čemž vyvíjel mimořádnou osobní aktivitu. Tuto starost o absolventy pokládal za neoddělitelnou od své ředitelské funkce.

Současně při této škole vznikla Odborná ladičská škola pro mládež s vadami zraku. Je jedinou svého druhu. I na ní působili a působí zdatní nevidomí učitelé ladění, počínaje brněnským Františkem Podluckým.

Ještě jednou tedy celou situaci shrneme: v roce 1950 poskytlo MŠO škole právo veřejnosti. Na základě toho bylo otevřeno pedagogické oddělení. Závěrečnou státní zkoušku bylo nutné vykonat na pražské Konzervatoři. V roce 1953 vypracoval J. Drtina návrh na třináctiletou hudební školu, ve kterém počítal s tím, že základní všeobecné povinné vzdělání bude spojeno s hudebním, podobně, jak tomu bylo v tehdejším Sovětském svazu. Bylo však nutné se přizpůsobit stávajícímu hudebnímu školství u nás. Návrh neobstál.

V roce 1956 usilovalo Ministerstvo kultury školu zrušit. Bylo to poprvé. Nakonec bylo samo zrušeno a škola automaticky přešla do správy MŠO v tehdejším oddělení pro mládež vyžadující zvláštní péče. Snahy o zrušení školy se opakovaly. Ve statutu však nebyla zdůrazněna tak podstatná ustanovení jako maturita a uplatnění absolventů. Trvalo dalších pět let, než se poměry upravily.

V roce 1961 žádal Jan Drtina o povolení maturit. Obdržel je pro Hudební i pro Ladičskou školu. V té době MŠO změnilo název školy. Ustanovilo Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní. V roce 1976 na základě dosažených výsledků MŠO změnilo školu na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku a Odbornou ladičskou školu pro mládež s vadami zraku. Bylo to bezesporu velkým a historicky významným úspěchem ředitele Jana Drtiny, který školu vedl do roku 1982. Nejen podle názoru autora tohoto návrhu, ale většiny nevidomých a slabozrakých učitelů hudby, si proto zaslouží, aby Konzervatoř pro mládež s vadami zraku nesla jméno svého zakladatele Jana Drtiny.Věřím, že jednou, až nazraje čas, k tomu přijde.

Jan Drtina byl členem mezinárodní komise pro brailleskou bodovou hudební notaci. Zabýval se problémy metod výuky bodové notaci, která umožňuje nevidomým učitelům hudby podrobné znalosti běžné notace. Vypracoval návrhy jejího reliéfního znázornění ve zvětšené reliéfní verzi.

 

Drtinova odborná publikační činnost

Ani jeho publikační činnost, ve které pokračoval i v důchodu, není zanedbatelná. Je to několik desítek pojednání o historii a stavu školy, se kterou srostl od dětství, o specifických problémech výchovy a přípravě k povolání, brailleské bodové hudební notaci, zprávy z mezinárodních komisí a podobně. Napsal několik črt o nevidomých hudebnících z celého světa.   

Několik příkladů: Presenční listiny (1947); K jubileu Deylova ústavu (1950); Rozdávali jsme lidem radost (1952); Invalidé ve výstavbě hospodářství (1954); K 100. výročí narození profesora dr. Jana Deyla (1955); 10 let přátelství a o velkém člověku a jeho vynikajícím díle (1955–1957); Spolupráce (1957); Přehled znaků Braillova mezinárodního notopisu (s I. Tylňakem, 1956); K jubileu Deylova ústavu (1960); Výchova mládeže s vadami zraku (1962); Výchova mládeže s vadami zraku k povolání (1962); Mezinárodní konference k otázce sjednocení Braillova notopisu (1965); Konference o unifikaci slepeckého notopisu (1967); Unification of Braille Music Notation A Demand of the Day (1963); Příspěvek ke kompenzaci slepoty (1967); 20 let hudební přípravy nevidomých a slabozrakých (1968); Hlavní problémy škol II. cyklu v přípravě zrakově postižených pro povolání intelektuálního charakteru (1968); Devátý vzdělávací kurs učitelů hudby (1966); XI. vzdělávací kurs nevidomých a slabozrakých učitelů hudby (1970); Nevidomí a naše společnost (1970); Zpráva o studijní cestě (1972); Morseův kód do služeb zrakově postižených (1973); Otakar Heindl šedesátiletý (1975); Vznik a vývoj Konzervatoře pro zrakově postiženou mládež (1982); Dějiny slepeckého hnutí po 2. světové válce (1983); Mimořádná moskevská konference o unifikaci bodového notopisu (1983); Suda Stanislav (1986); Z historie Deylova ústavu (1986). Podnětné jsou i jeho dva příspěvky, které zůstaly v rukopisech: K vývoji konzervatoře pro mládež s vadami zraku a Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebních skladatelů a interpretů (historie).

Z dalších menších rukopisů: Byl to také můj profesor; Čeští slepí hudební skladatelé; Informace z mezinárodního hnutí nevidomých; Úkoly zrakově postižených po sjezdu Svazu invalidů; Zkušenosti z výchovy a vzdělávání; Japonský nevidomý houslista opět v Praze; Josef Bartovský: Život v tmách; Karel Emanuel Macan a jeho význam; K pětapadesátinám Otakara Bohaty; Naše organizace v roce 1983; Nevidomí píší noty; Nový šedesátník mezi námi (Filipec); Ohlédnutí za mezinárodními soutěžemi nevidomých hudebníků; Olga Boldocká, zasloužilou učitelkou; Pečujme o všechny děti; Postavení zrakově postižených ve společnosti; K šedesátce Miloslava Filipce; Před patnácti lety zemřel Ivan Tylňak; Specifické problémy ZP; Přijali jsme delegaci Polského svazu nevidomých; Specifická práce mezi ZP; Stanislav Suda, nevidomý operní a orchestrální skladatel; O Ježkovi; Výročí Stanislava Stejskala; První kroky činnosti ČSN; K 100. výročí narození A. Šímy; Koncepce střední hudební školy pro mládež s vadami zraku; Skladby Ivana Tylňaka; Průvodce nevidomého hudebníka sv. 1. II.; Subcommite music Braille notation; Informativní popis soudobého notopisu; Seznam skladeb nevidomých autorů; Střední školy pro ZP v ČSSR; Úkoly zrakově postižených v roce sjezdu Svazu invalidů; Informace z mezinárodního hnutí nevidomých; Několik kapitol z historie; Pečujeme o všechny děti; Pohlednice od Jadranu; Unifikace Braillova notopisu – požadavek doby; Ústecké Karko oslavilo svou třicítku; VD Karko v Ústí nad Labem; Škola základ života; Vzácné jubileum (Korčák); Vzdělávání a rehabilitace ZP dětí; Zemřel profesor Tibor Vas; Z historie Deylova ústavu pro slepé; Zpráva o výsledcích II. mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebních skladatelů; ZP ve stáří; Životní jubileum profesora Reinera; Jubileum nikoliv bezvýznamné; Definice slepoty z hlediska tyflopedického; Slepecké bodové písmo, kapitola VII; Několik poznámek k otázce slepoty; Několik poznámek k otázce kompenzace; Osobnost slepce a později osleplého.

Příležitostně se věnoval i hudební tvořivosti. Například ke Sportovním hrám zrakově postižených žáků. Z drobnějších skladeb je to Optimistická melodie; Píseň invalidů; Život a sen, Dobrou noc a jiné.

 

Závěr

PhDr. Jan Drtina byl osobností, která byla a zůstane trvalou součástí historie péče o nevidomé u nás přesto, že lpěl na představách o společné organizaci všech zdravotně postižených občanů právě protože v ní spatřoval určitou společenskou sílu. V sedmdesátých letech, v době tzv. normalizace, nedovedl odporovat zástupcům politických orgánů, kteří trvali na včlenění nově vzniklého Svazu nevidomých a slabozrakých do společně organizovaného ideologicky angažovaného Svazu invalidů.

Dne 4. září 1994 opustil navždy své dlouhé trápení s nevyléčitelnou chorobou jater i problémy se společenskou izolací, které ho v posledních letech tížily. V rozhovoru, který jsme spolu měli v roce 1994, tři měsíce před jeho smrtí, si stěžoval na osamocenost a bylo mu velmi líto, že nikdo z absolventů, kolegů  ani z vedení školy, kterou založil a jejímuž rozkvětu věnoval všechnu svou energii, si nenašel čas ho navštívit v jeho těžké nemoci. Ve stáří, v nemoci je pocit nevděku mimořádně bolestivý. Slíbil jsem mu, že budu usilovat, aby se Konzervatoř nazývala jeho jménem.

Svou hudebně-organizátorskou činností patří Drtina bezesporu k těm nejvýznamnějším nevidomým hudebním zjevům. Je až nepochopitelné, co vedlo tehdejší vedení školy, že nebyl uznán za osobnost, po níž by měla být nazvána Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v Praze, kterou založil a více než pětatřicet let budoval k prospěchu nevidomých a slabozrakých učitelů hudby. Drtina byl několikrát oceněn a stal se držitelem nejvyššího vyznamenání Medaile Jana Amose Komenského.

PhDr. Josef Smýkal

 

Rozhovor s Janem Drtinou

S PhDr. Janem Drtinou rozpráví PhDr. Josef Smýkal, Červen 1994

Přepsáno a upraveno z CD: Rozhovor s Janem Drtinou

Přepsal Jiří Červený v roce 2012, upravil PhDr. Josef Smýkal

Tento rozhovor s doktorem Janem Drtinou jsme vedli tři měsíce před jeho úmrtím. Při této příležitosti byl tak laskav a daroval Slepeckému (dnešní oddělení dokumentace tyflopedických informací TMB) předměty, které obohatily sbírky. Zaprvé jsou to památky na jeho práci v nejrůznějších komisích, písemnosti, zájmové činnosti muzikantské, činnosti při Svazu nevidomých hudebníků. Také jsem ho poprosil, aby řekl pár slov, jakým způsobem se v Deylově ústavu vytvářelo hudební oddělení, jakým způsobem pak střední odborná hudební škola a nakonec konzervatoř. Na všech těchto etapách vývoje měl pan Jan Drtina neodmyslitelnou zásluhu, a tu mu nelze odepřít:

 

J. S. Tak vás, pane doktore, prosím, abyste byl tak laskavý a několik slov nám pověděl…

J. D.: No, já jsem rád, že doktor Smýkal přišel a některé věci přijímá (do muzejní sbírky – pozn. J. S.). Nevím, co se mu z toho všecko bude hodit, ale dal jsem tam velmi zajímavé věci, je tam třeba koncepce Střední internátní školy z roku 1961, je tam první maturitní řád této školy, to by mohlo být zajímavé, a co nebude zajímavé, to byste mohl vyřadit.

Pokud mě se týká, tak ti, co mne znají, vědí, že jsem původem muzikant, a že můj takový záměr byl věnovat se sólistické muzice, já jsem několik koncertů udělal, poslední koncert jsem měl mít 21. dubna 1948, ale v té době se podstatně změnila situace. Domnívám se, že povinností každého člověka, v každé etapě, může-li něco udělat a může-li té situace nějak využít ve prospěch lidí, že to má udělat. A já jsem, když jsem byl požádán a navržen, abych řídil hudební školu v Deylově ústavu (1948 v počátku jeho likvidace – pozn. J. S.), tak jsem to přijal. Netušil jsem, že mne to odvede od muziky (koncertní činnosti – pozn. J. Č.), že se ze mne stane administrativní pracovník, funkcionář a já nevím co všechno. Člověk, který bude předmětem a středem různé kritiky, ale také i různých uznání. Nebyla to jednoduchá situace.

Celostátní hudební škola byla otevřena 1. října 1948, přešlo do ní hudební oddělení z hradčanského Ústavu, potom několik lidí z Levoče a i z Brna. Takže takhle se vytvářel ten první zárodek. Jenže škola neměla statut, takže bylo potřeba bojovat za to, aby nějaké postavení měla. Tak poprvé se podařilo to, že škola byla ustanovena jako Hudební škola pro nevidomé hlavního města Prahy, byl to tehdy Hudební ústav hlavního města. Takhle to bylo asi dva roky, potom se z toho stala hudební škola pro Prahu 1, poněvadž vedle nevidomých a zrakově postižených tam byly také zdravé děti z okruhu Malé Strany. A v internátě, jsem dost experimentoval, na tu dobu. Když se dneska mluví o integraci, tak já jsem například měl v internátě studentky sousední knihovnické školy, byly u mě přechodně ubytovány a dokonce po dva roky navštěvovali naši školu zdraví posluchači. Takže pro mě osobně integrace není nic nového. Já jsem ji již v té době v mezích možností realizoval.

Asi v roce 1950 (1. ledna 1951 – pozn. J. S.) nám Ministerstvo školství dalo právo vychovávat učitele hudby, bylo zřízeno, ustanoveno takzvané pedagogické oddělení. To znamenalo, že jsme nekončili závěrečnou zkouškou, ta se musela vykonávat na Konzervatoři (Rejdiště – pozn. J. Č.). S tím tedy byly někdy problémy. Já nevím, jestli to mám takhle povídat, nebo jestli s tím neotravuju?

J. S.: Vůbec s tím neotravujete, z vašich úst je to to nejdůležitější!

J. D.: Já si vzpomínám, že jsme tenkrát dělali zkoušku na konzervatoři, tenkrát byla výuka akordeonu u nás v počátku, a ti naši akordeonisté přirozeně ještě nebyli na takové úrovni, a když je zkoušeli, zastavovali je za každým taktem. Nakonec nepustili toho, nebudu ho jmenovat, ze Slovenska byl, nepustili ke zkoušce. Tak jsem se ozval proti rozhodnutí ředitele Holzknechta, zdůvodnil jsem na Ministerstvu školství, proč ta zkouška nebyla regulérní, že ho nebylo vůbec možno nechat dohrát skladbu. Zkouška se musela opakovat a chlapec nakonec s dostatečnou zkouškou prošel. Takže ono bylo třeba za tyhle věci bojovat.

Mnoho lidí si tyto věci neuvědomuje, ani to dneska neví, všechno odsuzují, všechno je špatné. A ono to tak prostě není, poněvadž na každé práci, na každé etapě, na každém společenském vývoji je něco pozitivního, co lze využít, a co lze třeba i v jiných podmínkách rozvíjet.

V roce 1956 nás ministerstvo chtělo likvidovat. Ovšem, doktore, toto jsem tam tak nějak psal. Abych neobtěžoval podrobnostmi – chtěli nás zrušit. Tak jsem se obrátil na Ministerstvo školství, tenkrát tam byl František Ludvík jako šéf toho oddělení, a žádal jsem ho o pomoc, aby si nás převzali. A ono to tak dopadlo, že Ministerstvo kultury bylo tenkrát zrušeno, a my jsme automaticky přešli do Ministerstva školství, do oddělení pro mládež vyžadující zvláštní péče.

Získali jsme samostatný status, ale takové podstatné otázky jako maturita a uplatnění, to v tom nebylo. Byl to status školy, určitý rámec, takže už to mělo určitou formu. Tak jsme absolvovali pět let.

V roce 1961 jsme žádali o povolení maturit. A to jsme dostali, jak pro Hudební školu, tak i pro Ladičskou školu. V té době Ministerstvo změnilo název školy a ustanovilo Střední hudební internátní školu a Odbornou ladičskou školu internátní.

A tak jsme pracovali až do roku 1976, kdy na základě dosažených výsledků Ministerstvo školství změnilo statut Střední hudební školy internátní na Konzervatoř...

Já jsem tam pracoval až do roku 1982, bylo mi 64 roků, když jsem se se školou loučil. Nebylo mi dobře, tak jako ani dnes mi není dobře, když vlastně člověk ze všeho odchází a má pocit určité osobní křivdy. Takový je prostě život. To nakonec potká každého. Potkalo to generaci, která byla před námi a kterou jsme také kritizovali. Potkává to i naší generaci, a i ti, kteří jsou dnes toho mínění, že jsou na takové výši, i ti se mohou dočkat nevděku, ačkoliv já takovou věc nikomu nepřeju.

Myslím, doktore, že to je taková důležitější část mé práce.

J. S.: Já bych chtěl říct, že pokud jde o tuto práci – založení a dlouhodobé vedení takového jedinečného zařízení, a o tom jsme mnohokrát mluvili, pro přípravu nevidomých a slabozrakých učitelů hudby, to si nikdo dnes ani v budoucnu nedovolí podceňovat, natož jakkoliv zamítat, nebo nějakým nepatřičným způsobem zamítat. To určitě ne!

J. D.: Doktore, vždyť to je také otázka uplatnění, vždyť před tím to uplatnění bylo problematické. Je známo, že se dokonce ve světě od toho ustupuje... A nám se podařilo ty naše muzikanty (absolventy – pozn. J. Č.) uplatnit.

To, když jsem mluvil o takové té trpkosti, když jsem odešel v roce 1982, tak většinou, když jsou dobré vztahy, bývá zvykem, že ten bývalý ředitel bývá pozván jako poradní hlas k rozhodování. Mě nikdo k žádnému rozhodování nepozval. Neměl jsem možnost se k žádné věci vyjádřit.

Tak třeba v roce 1953 jsem vypracoval návrh na třináctiletou hudební školu, kde bylo všeobecné i hudební vzdělání spojeno, byl to jakýsi plagiát, nebo něco podobného jako ty sovětské desetiletky.

No, najednou se na škole přijímá šestá, sedmá, osmá třída. Změnil se název školy, mně nešlo o to, já jsem si samozřejmě vždycky vážil profesora Deyla, já jsem o něm přednášíval i pro lékaře, ale zdá se mi, že bylo nelogické a nesprávné dát jméno lékaře názvu naší hudební školy. Z našich řad jsou jistě muzikanti, kteří by si této cti zasloužili. Ať už to byl Suda nebo Tylňak. Prostě ti, kteří něco udělali. Bohužel nikdo neřekl, co tomu říkáte vy. Ale aby to ode mne nevypadalo jako nějaké stěžování. Každý člověk by byl rád, nebo je rád, když může nějakou tu zkušenost předat. Já jsem to štěstí neměl.

J. S.: Dovedu velice dobře pochopit. Já jsem se také dostával do různých situací, ale ubezpečuji znovu, že historie jako taková, bohužel bývá to až příliš pozdě, určitě nemůže zapomenout. I z našich řad nevidomých lidí, připomeňme si třeba jen Braille, že jeho obrovský boj o uznání svého písma, jeho trápení a neštěstí – celých pětadvacet let čekal na uplatnění svého písma, když i ředitelé, činitelé, kteří v té době nastupovali, věděli, jak to jeho písmo nevidomým se velmi hodí. I pro notopis, pouze dva roky se mohl trošku radovat, když ředitel pařížského Národního ústavu se stal nakonec jeho obhájcem.

A tak by se našli i jiní, například muzikanti a v širším kulturním prostředí bychom těch příkladů našli mnoho. To není utěšení, pokouším se jen o objektivní pohled. Jsem přesvědčený, že to, co jste naposledy řekl, že v tom je celá pravda.

Abychom uměli nejen v rámci slepeckých hnutí, ale i v širší kultuře vzpomínat na skladatele a muzikanty, kteří si to zaslouží. A to neopomíjím i vaši osobnost jako takovou. Rozhodně se zapsala tímto způsobem nezapomenutelně do historie. O tom jsem vás chtěl ubezpečit, budu rád, jestli vás to alespoň trošičku potěší!

J. D.: Takže děkuju pěkně, já jsem se dost rozpakoval, snad jsem aspoň něco trochu řekl, a snad jsem se příliš moc nepřeceňoval v tom vyprávění.

J. S.: Vůbec ne! Ba naopak! Děkuji vám mnohokrát, a ty věci, které si od vás odvážíme, budou v muzeu zpracovány, a nechci říct, protože by to bylo příliš neuvěřitelné, že jste to muzeum nikdy nenavštívil, bude věnován kus místa vaší osobě. Nejen kvůli vám, ale i kvůli objektivitě, abychom sami neudělali to, na co naříkáme u těch předchozích nebo i současných, že neoceňují osobnost, která sehrála objektivní a obrovskou roli jak v slepeckém hnutí, tak v sociálně kulturním.

Přeji vám především hodně zdraví, to především samozřejmě, a radost z maličkostí, která vás v životě potěší. A těším se na další shledání.

 

Příloha: Pro výstavu byly připraveny následující exponáty:

 

Od Libuše Drtinové:

Diplom – Medaile Luis Braille 1984

Pamětní list ÚV SI

Brožura Mezinárodní soutěže nevidomých interpretů Mariánské Lázně 1995

Brožura Socialistická škola 1981–1982

Brožura Konzervatoř

Brožura Mezinárodní hudební soutěže 1984

Brožura konference Liberec 1999

Účastnická visačka z konference 1975

Novinové výstřižky – originál – 4 kusy

Soubor různých fotografií – 46 kusů

Soubor dopisů k odchodu do důchodu – 30 kusů

Dopis z ministerstva kultury u příležitosti vyznamenání 1974

Medaile Braille zlato – překlad z norského originálu

Medaile a vyznamenání (v krabičkách):

J. A. Komenský

B. Smetana 150

FČSI – Za zásluhy

Svaz invalidních sportovců 20

Zlatá medaile III. C. S. 1965

Medaile za zásluhy „Suchardová“

Pamětní medaile ( s certifikátem ) – XXVII. ročník SHM Praha 1979

Vyznamenání – Vzorný pracovník ministerstva školství a kultury

Medaile PARIS 1981

Zlatá medaile Louis Braille

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

 

Od PhDr. Josefa Smýkala:

Kurz, J. R. – Neubert, F. K.: Deylův ústav (kniha)

Rukopisy:

Soubor časopiseckých článků

Písemné práce – dva časopisy

Pět studií

Charakteristické rysy dospívající mládeže slepé a těžce slabozraké

Dopis, CD s rozhovorem a jiné materiály

Přepsaný rozhovor Drtina-Smýkal

Příspěvek k otázce vnímání slepých 

Hlavní problémy škol II. cyklu

 

Ze sbírek oddělení dokumentace tyflopedických informací TMB:

Životopisy – rukopisy

Pokus o reliéfní hudební notaci

Optimistická melodie

Píseň invalidů

Skladby – rukopis

Život a sen

Život st. Sudy

Koncepce střední hudební školy pro mládež s vadami zraku

Dobrou noc – skadba pro klavír

Maturity 1960/1961 SHŠI

Průvodce nevidomého hudebníka sv. 1

Průvodce nevidomého hudebníka sv. 2

Subcommite music Braillle notation

Reliéfní hudební notace

 

 


Technické muzeum v Brně, expozice Kultura nevidomých

 

PhDr.  Jan  Drtina

 

Výstava k 95. výročí narození

zakladatele Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze

11. března  –  30. září 2013

 

Autorka výstavy: Mgr. Eliška Hluší

Autor textu: PhDr. Josef Smýkal

 

Výlet bez bariér


Video bylo natočeno v rámci projektu realizovaného TyfloCentrem Olomouc
a financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

 

foto objektu USP Chrlice

 Chrlické nám. 2, 643 00 Brno, sekretariat@uspchrlice.cz, www.uspchrlice.cz
545 558 114 sociální pracovník, 545 558 131 sekretariát, fax: 545 558 188

Pomáháme zrakově postiženým hledat nový domov a smysl života

Nabídka služeb:

Trvalý – (pobytová služba)
Odlehčovací – (pobytová služba)

 

Pobytová služba

Posláním ústavu je poskytování sociálních služeb. Ústav poskytuje služby sociální péče osobám starším 18 let, které v důsledku svého těžkého zrakového postižení (popř. v kombinaci s jiným zdravotním postižením) mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Zároveň se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných forem sociálních služeb nebo rodiny překonat a potřebují pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Služba podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele, místní komunitu, aktivní a důstojný život mimo ústav.

Poskytované sociální služby jsou zaměřeny na sociální rehabilitaci, jejímž cílem je umožnit uživatelům navrácení, nabytí či udržení maximální tělesné, duševní i pracovní výkonnosti a tím jim pomoci k dosažení co největšího stupně samostatnosti, seberealizace a nezávislosti.

Uživatelům, kteří se rozhodnou ukončit pobyt v ústavu a přestěhovat se do běžného bydlení, je poskytována maximální podpora a zajištění informací o navazujících službách. 


Odlehčovací služba Odlehčovací služba

Posláním je poskytování komplexní péče po stránce sociální, zdravotní a podpora soběstačnosti lidem nad 18 let se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým a se zbytky zraku), zrakovým, sluchovým postižením, kombinovaným postižením (mentální a tělesné), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a jsou závislí na pomoci jiných osob. Odlehčovací služba je plánovaná individuálně s maximálním respektováním přání a požadavků uživatelů, s podporou jejich soběstačnosti a samostatnosti. 


 

 žralok

V rámci pobytu nabízíme:

 

 

 

Základní sociální rehabilitace  

psací stroj

 

 

Denní centrum                                         

V rámci ambulantních odlehčovacích pobytů nabízíme ve všední dny od 6 do 17 hodin denní pobyty pro lidi se zrakovým postižením, kteří potřebují pomoc nebo společnost druhé osoby. Nabízíme stravu (snídani, oběd) a sociální služby.

 

skupinové fotóPráce na zkoušku

Tento nový program nabízí zrakově postiženým pohybovou i ambulantní formou rehabilitaci a rekvalifikaci v délce ca 3 měsíců. Úspěšný absolvent programu získá pracovní uplatnění buď přímo v ústavu, nebo mu práci zprostředkujeme. Hledáme zájemce např. o práci v rukodělných dílnách, maséry, pomocníky v kuchyni. 

 

Chráněné bydlení

Hledáme zájemce o chráněné bydlení v Brně

 

 


kytka

 

 

Nadační fond Slunečnice

byl zřízen zřizovací listinou

ze dne 3.12.1997

IČO: 66596785, č.ú. 215846214/0300

Případný finanční dar bude ošetřen smlouvou.

 Adresa:  Chrlické nám. 2, 643 00 Brno 

Dny otevřených dveří dodavatele kompenzačních pomůcek SPEKTRA

Dobrý den,

Dodavatel kompenzačních pomůcek Spektra v. d. n. vás srdečně zve na den otevřených dveří, který pořádá v rámci týdne sociálních služeb ČR, celostátně vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV. Den otevřených dveří se koná v úterý a středu 9.10. a 10.10. (9:00 až 16:00).

Všechny pomůcky si budete moci vyzkoušet a rádi Vás seznámíme s problematikou jejich příspěvkování.

- Kamerové zvětšovací lupy (stolní, kapesní, přenosné).

- Digitální zvětšovací lupy.

- Digitální zápisníky pro zrakově postižené.

- Digitální čtecí přístroje.

- Brailská technika.

- Speciální programy (zvětšovací, odečítací, jednoduchý přístup do digitálních knihoven, atd.).

- Další pomůcky (pro tělesně hendikepované, komunikační pomůcky).

 

Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovníci Spektry v. d. n.

Nevidím. Můžete mi půjčit knížku?

   Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí lidem se zrakovým postižením širokou škálu služeb, vybírat si mohou z více než 3000 titulů.

Máte nějaký problém se zrakem? Nepřečtete běžný tisk?

   Nabídneme Vám knížky ve formě, která Vám bude vyhovovat. V oddělení pro handicapované je speciální fond pro nevidomé a slabozraké. Jsou to knížky převedené do zvukové podoby . Herci, moderátoři, dobří předčitatelé načetli mnoho titulů ze všech žánrů; romány klasiků, psychologické, válečné, historické, pro ženy atd. Máme také cestopisy, životopisy, přírodovědné knihy.

   Každý si může vybrat podle svých zájmů z 3.000 titulů. Návštěvník si zvolí knihu buď na magnetofonových kazetách nebo na CD ve formátu mp3. Pokud nemáte doma vhodný přehrávač, půjčíme Vám i radiomagnetofon. Je také možné nechat si uložit knížky na Váš vlastní mp3 přehrávač nebo flash disk.

   Z posledních novinek můžeme nabídnout ve zvuku např. trilogii S. Larssona Milénium, čtyři díly Řeky bohů od Wilbura Smitha, knížky Simony Monyové, sérii historických detektivek Vlastimila Vondrušky a řadu dalších. Jsou zde časopisy ve zvětšeném černotisku pro slabozraké - Zora a Ema. Všechny služby pro handicapované jsou bezplatné.

Jak si nevidomý člověk poradí s příchodem do knihovny?

   Může se nechat navést signalizačním majákem. Jde za hlasem z reproduktoru nad hlavním vstupem, který ho naviguje do haly a odtamtud ho knihovnice rády zavedou do oddělení se zvukovými knihami.

   Návštěvník odd. pro handicapované může využít kamerovou zvětšovací lupu Presto - stolní verzi se čtecím stolkem. Jedná se o výkonnou pomůcku pro slabozraké, vyznačující se nenáročnou obsluhou a velkým zvětšením. Umožňuje číst nejrůznější texty a také prohlížet obrázky na obrazovce.

  Dalším dobrým pomocníkem, připraveným pro návštěvníky tohoto oddělení je počítač se speciálním softwarem pro nevidomé a slabozraké. Tento software obsahuje účinné nástroje ke snadné práci zrakově postižených jako je tzv. ZVĚTŠOVAČ (zvětší jakýkoli text na monitoru podle potřeby uživatele, umí zabarvit pozadí pro lepší čitelnost textu atd.) a dále pak ODEČÍTAČ a program WinTalkerVoice. Tyto dvě posledně jmenované funkce nového počítače dokáží, že je jakýkoli text převeden do zvuku a zpracován tak, aby byl možný finální hlasový výstup.

K dispozici je také elektronická čtečka , kterou si mohou zájemci zarezervovat a půjčit až na dobu 14 dní.

Máte zájem poslouchat zajímavou četbu, ale je pro Vás problém přijít do knihovny?

   Bydlíte příliš daleko nebo Vám pohyb dělá potíže? I pro Vás máme řešení: po domluvě Vám pošleme zvukové knížky domů poštou. Pro zrakově postižené přepravuje pošta zásilky zdarma.

   Na webové stránce krajské knihovny je záložka pro nevidomé, kde jsou základní informace, odkazy do on-line katalogu, seznam novinek.

   Ti, kterým zrak dobře funguje, služby našeho speciálního oddělení využívat nemohou. Je však možné, že ve Vašich rodinách nebo mezi známými žije někdo, kdo by rád četl, ale potíže se zrakem mu to neumožňují. Možná je někdo po úrazu, vážné nemoci, jeho oči sice vidí, ale tělesné postižení mu nedovoluje držet klasickou knihu a listovat v ní. Doporučte mu, ať vyzkouší možnosti, které nabízí zvuková knihovna!

Jitka Tichá
oddělení pro handicapované

A jak je na tom s ozvučenými bankomaty Česká spořitelna?

  I Česká spořitelna, a.s. postupně zavádí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří též velký dík! V současné době nabízejí na cca 50 ozvučených bankomatů. V tabulce níže uvádíme jejich seznam aktuální k 30. červnu 2012.

  V souvislosti se zaváděním S-karty od 1.7.2012 budou postupně další bankomaty České spořitelny doplňovány hlasovým výstupem a upravovány (včetně stávajících) i pro využití S-karty. Při dalším větším rozšíření počtu ozvučených bankomatů tabulku zaktualizujeme.

K dispozici vždy ale bude též ke stažení jejich aktuální seznampod následujícími odkazy:

Excel: http://www.sons.cz/docs/bankomaty/bankomaty_CS_nevidomi.xls

Prostý text: http://www.sons.cz/docs/bankomaty/bankomaty_CS_nevidomi.txt

 

Viktor Dudr
Metodické centrum odstraňování bariér SONS
 

 

Seznam ozvučených bankomatů České spořitelny k 30. 6. 2012 

Město Ulice Umístění
Brno - Brno-město   Jánská 446/6  Česká spořitelna, a.s.
Česká Lípa   Sluneční 2482  INTERSPAR
Čestlice   Obchodní 111  ALBERT Hypermarket Průhonice
Holešov   Palackého 1634  Česká spořitelna, a.s.
Hradec Králové - Březhrad   Rovná 181  HORNBACH
Hrádek nad Nisou   Horní náměstí 84  Česká spořitelna, a.s.
Chotěboř   Krále Jana 310  Česká spořitelna, a.s.
Kadaň   kpt. Jaroše 1682  LIDL
Kaplice   Náměstí 205  Česká spořitelna, a.s.
Karlovy Vary   T. G. Masaryka 569/14  Česká spořitelna, a.s.
Kladno   náměstí Svobody 2003  Česká spořitelna, a.s.
Klatovy - Klatovy I   nám. Míru 152  Česká spořitelna, a.s.
Kolín - Kolín II   V Kasárnách 1019  TESCO
Kralupy nad Vltavou - Lobeček   nám. J. Seiferta 696  Dům
Litoměřice - Předměstí   Želetická 719/5b  INTERSPAR
Moravský Krumlov   Komenského 150  Česká spořitelna, a.s.
Most   Nádražní 774/1  Nádraží ČD
Olomouc   tř. Svobody 401/19  Česká spořitelna, a.s.
Pelhřimov   Masarykovo náměstí 30  Česká spořitelna, a.s.
Plzeň - Vnitřní Město   Františkánská 356/15  Česká spořitelna, a.s.
Polička - Polička-Město   Palackého nám. 184  Česká spořitelna, a.s.
Praha 1 - Hradčany   Loretánské náměstí 101/5  Ministerstvo zahraničních věcí
Praha 1 - Nové Město   Václavské náměstí 779/16  Česká spořitelna, a.s.
Praha 10 - Záběhlice   Topolová 2915/16  Česká spořitelna, a.s.
Praha 2 - Vinohrady   Jugoslávská 136/19  Česká spořitelna, a.s.
Praha 3 - Žižkov   Sladkovského náměstí 413/4  Česká spořitelna, a.s.
Praha 3 - Žižkov   náměstí Winstona Churchilla 1938/4  Česká spořitelna, a.s. (VŠE)
Praha 4 - Chodov   Opatovská 1753/12  Česká spořitelna, a.s.
Praha 4 - Chodov   Roztylská 2321/19  Česká spořitelna, a.s. (OC Chodov)
Praha 4 - Chodov   Roztylská 2321/19  OC Chodov (ALBERT Hypermarket)
Praha 4 - Lhotka   Novodvorská 434/149  Česká spořitelna, a.s.
Praha 6 - Ruzyně   Aviatická 1017/2  Letiště Ruzyně - terminál Sever II
Praha 6 - Veleslavín   Křenova 438/7  Česká spořitelna, a.s.
Praha 9 - Vinoř   Živanická 235  Obchod
Prostějov - Krasice   Plumlovská 158/186  INTERSPAR
Rakovník - Rakovník II   Trojanova 2106  Nákupní středisko - potraviny
Sezimovo Ústí   náměstí Tomáše Bati 664  Česká spořitelna, a.s.
Soběslav - Soběslav I   náměstí Republiky 59  Česká spořitelna, a.s.
Strakonice - Strakonice II   Bezděkovská 30  OD Labuť
Tábor   Chýnovská 3049  INTERSPAR
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum   Mírové náměstí 2/5  Česká spořitelna, a.s.
Vimperk - Vimperk II   1. máje 138/5  Česká spořitelna, a.s.
Zlín   třída Tomáše Bati 2132  Česká spořitelna, a.s.
Znojmo   Pontassievská 918/1  Česká spořitelna, a.s.

 

Ozvučené bankomaty ČSOB a PS - aktualizovaný seznam

Hezké letní dny,
jak jsme v říjnu roku 2010 touto konferencí uvedli, Československá obchodní banka a.s. Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří velký dík! Touto úpravou dokazují, že i těžce zrakově handicapované považují za své zákazníky a zpřístupňují jim své služby. Od doby, kdy jsme Vám o bankomatech psali naposledy, se jejich seznam značně rozrostl, zdvojnásobil na současných cca 400 bankomatů po celé ČR. Jejich seznam naleznete v tabulce na koci článku.

  Ovládání těchto ozvučených bankomatů je tak jednoduché, že je možno si troufnout k nim přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Nejprve se musíme seznámit s umístěním jednotlivých komponentů bankomatu – obrazovky, numerické klávesnice, funkčních tlačítek, vstupu pro sluchátka, štěrbin pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky. To se liší podle typu bankomatu.

  Po zasunutí konektoru sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat pokyny a volit příkazy. Tlačítkem u zdířky na sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky), tj. během čekání na autorizaci a během provádění transakce.

  Méně zkušeným doporučujeme pro první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího TyfloCentra či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s.. V Praze a Středočeském kraji se můžete obracet s tímto požadavkem také na Tyflokabinet SONS, Krakovská 21, Praha 1.

  Teprve po nabytí jistoty je vhodné používat bankomat samostatně. Každý uživatel s bankomatem pracuje na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo alespoň pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky. Vlastní transakci pak provedete sami.

  K dispozici máme tyto služby bankomatu:

• Výběr nastavené částky hotovosti nebo částky podle vlastní volby.

• Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů.

• Dotaz na zůstatek.

• Změna PIN (možno jen u bankomatu Vaší banky).

 

Krásné prožití prázdnin a dovolených, seznam bankomatů se vám na cestách bude třeba hodit.

 

Viktor Dudr
Metodické centrum odstraňování bariér SONS

 

 

Seznam ozvučených bankomatů ČSOB a PS k 1. srpnu 2012

Město Ulice Umístění
Hlavní 291/75 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Poštovní náměstí 911 - ČP pošta
Bedřichov č.p. 545/1, autobusové nádraží (centrální parking ) off-site
Bělá nad Radbuzou Náměstí č.p. 200 - ČP pošta
Beroun Husovo nám. 38/25 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Bílina Nábřeží 380/1, nádraží ČD - ČP pošta
Brandýs nad Labem Petra Jilemnického 1868, Penny Market off-site
Brandýs nad Labem Pražská 1777 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Brno Cimburkova 540/4, OC, Královo Pole off-site
Brno Česká 28 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Brno Holandská 874/8C - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Brno Kabátníkova 6, Sfinx off-site
Brno Milady Horákové 859/6 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Brno nám. Svornosti 2573/6, Žabovřesky - ČP pošta
Brno Olomoucká 1257/118 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Brno Orlí 30 - FC PS pobočka PS
Brno Palackého tř. 124 - FC PS pobočka PS
Brno Tkalcovská 869/1, Interspar off-site
Brno Tuřanské náměstí 84/1 - ČP pošta
Brno U dálnice 777, Olympia, Modřice - ČP pošta
Brno Údolní 244/53- VÚT off-site
Brumov Bylnice Č. Kramoliše 1013 - ČP pošta
Bruntál Dr. E.Beneše 1497/21 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Břeclav Břetislavova 1945/1 - ČP pošta
Břeclav nám. TGM 17 - FC PS pobočka PS
Březnice Rožmitálská 35, RK CENTRUM off-site PS
Budišov nad Budišovkou nám. 9. května 40 - ČP pošta
Budyně nad Ohří Říhovo námměstí 124 - ČP pošta
Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám 105 - ČP pošta
Čáslav nám. J.Žižky z Trocnova 3 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Čeladná č.p. 643 - ČP pošta
Černovice Mariánské náměstí 718, MÚ off-site
Černý Důl Obecní úřad č. 48 off-site PS
Česká Lípa Moskevská 22 - FC PS pobočka PS
Česká Třebová Dr. E. Beneše - Kaufland off-site
Česká Třebová Nádražní 547 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
České Budějovice Ant. Barcala 404/38 - ČP pošta
České Budějovice Dobrovodská 2009/50, Suché Vrbné - Žabka off-site
České Budějovice Hroznová 63/1 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
České Budějovice Lannova 14 - FC PS pobočka PS
České Budějovice Lannova 3/11 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
České Budějovice Lannova 3/11 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
České Budějovice Na Dlouhé louce, Na Sádkách 1444, Kaufland off-site
České Budějovice Nádražní 1759, Mercury Centre  off-site
České Budějovice Nádražní 1759, Mercury Centre - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
České Budějovice Pražská 2304/69 - ČP pošta
Český Krumlov Budějovická - Kaufland off-site
Český Krumlov Latrán 193 - ČP pošta
Český Těšín Nádražní 1166/2a - ČP pošta
Český Těšín Nádražní 42/4 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Český Těšín Odboje 4 - FC PS pobočka PS
Dačice Göthova 149/1 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Dačice Göthova 71 - ČP pošta
Děčín Řetězová 195/2 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Dětmarovice č.p. 942  off-site
Dobruška Opočenská 71 - ČP  pošta
Dobřichovice Palackého nám. 951 - ČP pošta
Dolní Bousov T.G.Masaryka 125 - ČP pošta
Dubá Školní 82, kosmetický salon off-site
Dubňany U zdravotního střediska 1649 - ČP pošta
Duchcov Osecká 1531 - ČP pošta
Dvůr Králové nad Labem Legionářská 1829, Billa off-site
Frýdek-Místek Heydukova 3436 - ČP pošta
Frýdek-Místek J.V.Sládka 2177 - FC PS pobočka PS
Frýdek-Místek J.V.Sládka 41 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Frýdek-Místek tř. T.G.Masaryka 492 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Havířov Dělnická 2206/38, Globus off-site
Havířov Dlouhá třída 467/13 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Havířov náměstí Republiky 1521 - FC PS pobočka PS
Havlíčkův Brod  Dolní 258 - FC PS pobočka PS
Havlíčkův Brod  Dolní 3088, prodejna potravin off-site
Hodonín Národní tř. 389/3 - FC PS pobočka PS
Holice nám. T. G. Masaryka 16 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Horní Maršov Bertholdovo nám. 68 off-site
Horšovský Týn Pivovarská 219 - ČP pošta
Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 345 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hrabyně Hrabyně 202, ústav soc. péče off-site
Hradec Králové Bratří Štefánů 895/1, poliklinika - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Brněnská 1825/23a - FUTURUM, Tesco off-site
Hradec Králové Břetislavova 1622 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Břetislavova 1622 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Břetislavova 1622 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Čs. Armády 254 - FC PS pobočka PS
Hradec Králové Čs. armády 5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Mrštíkova 1767/38a - ČP pošta
Hradec Králové Přemyslova 1106/19, Lesy ČR, s.p. off-site
Hradec Králové Riegrovo nám. 915 - ČP pošta
Hradec Králové Ulrichovo nám. 734 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hradec Králové Ulrichovo nám. 734 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Hrádek nad Nisou Nádražní 420 - ČP pošta
Hranice na Moravě Masarykovo nám. 121 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Cheb Březinova 18/13 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Cheb Riegerova 1302/56 - ČP pošta
Cheb Svobody 25 - FC PS pobočka PS
Chlumec nad Cidlinou Klicperovo nám. 7/I - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Choceň náměstí Tyršovo  298 - hotel Peliny off-site
Chodov u Karlových Varů Staroměstská 1156 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Chomutov Farského 4732, OD Prior - ČP pošta
Chomutov Chelčického 5 - FC PS pobočka PS
Chrastava Nádražní 367 - ČP pošta
Chvalovice - Hatě u Znojma Chvalovice - Hatě u Znojma 196, OC Freeport off-site
Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jablonec nad Nisou Liberecká 32/2 - ČP pošta
Jablonec nad Nisou Turnovská - Kaufland off-site
Jablonec nad Nisou Vysoká 4263/45 - ČP pošta
Jablonec nad Nisou Želivského 5050, Interspar off-site
Jablonné nad Orlicí Ostrovní 23 (nám. 5. května) off-site
Jablunkov Bukovecká 76, Penny Market off-site
Janovice nad Úhlavou Sídliště 297 - ČP pošta
Jaroměř nám. Československé armády 18 - ČP pošta
Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 25 - ČP pošta
Jeneč Navigační 787, ŘLP ČR off-site
Jenišov u Karlových Varů Obchodní 30, Globus off-site
Jesenice u Prahy           Na Ochoze 178/5, OC off-site
Jeseník Lázně Lipová 440, Národní dům off-site
Jeseník nám. Svobody 829 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jičín Husova 393 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jičín Tyršova 237 - FC PS pobočka PS
Jihlava Hradební 5440/1, CITY PARK off-site
Jihlava Komenského 24 - FC PS pobočka PS
Jihlava Masarykovo nám. 4321/8 - ČP pošta
Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jihlava Pávov 113, Automotive Lighting, vrátnice off-site
Jílové u Prahy Rudných dolů 502 - ČP pošta
Jindřichův Hradec nám. Míru 140/1- pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Jindřichův Hradec Panská 90 - FC PS pobočka PS
Kamenický Šenov nám. T. G. Masaryka 193 - ČP pošta
Karlovy Vary T.G.Masaryka 559/1 - ČP pošta
Karlovy Vary T.G.Masaryka 951/32 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Karlovy Vary Varšavská 929/15 - FC PS pobočka PS
Karviná 17. listopadu 2/23, Prior off-site
Karviná Nedbalova 2416/1 - FC PS pobočka PS
Kladno Italská 2417 - 2418 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Kladno Poděbradova 552 - FC PS pobočka PS
Kladno Váňova 3179 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Kladruby u Vlašimi č.p. 30 - Rehabilitační ústav  - ČP pošta
Klášterec nad Ohří Petlérská 449 - ČP pošta
Klatovy Domažlická, OC Tesco off-site
Klatovy náměstí Míru 154/I - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Klatovy náměstí Míru 64 - FC PS pobočka PS
Kolín nám. Republiky 241 - ČP pošta
Kolín Tyršova 202 - FC PS pobočka PS
Kralovice Masarykovo náměstí 93 - ČP pošta
Kralupy nad Vltavou Nerudova 880/9 - ČP pošta
Krnov Říční okruh 14 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Kroměříž Riegrovo nám. 182 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Kutná Hora Husova 108 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Kutná Hora Karlov, čp. 245, Foxconn off-site
Kyjov Svatoborská 403/41 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Lázně Bělohrad náměstí K.V.Raise 138 - ČP pošta
Lednice  Zámecké nám. 70, obecní úřad off-site
Letovice Tyršova 205/1 - ČP pošta
Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, MěÚ off-site
Liberec 1.máje 79/18 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Liberec České mládeže 456, OC Nisa - ČP pošta
Liberec České mládeže 456/26a, OC Nisa off-site
Liberec Husova 1290/75, Technická univerzita off-site
Liberec Nákladní 429/5 - ČP pošta
Liberec Palachova 1404 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Liberec Palachova 1404 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Liberec Soukenné náměstí 669/2a, OC Forum off-site
Liberec Soukenné náměstí 669/2a, OC Forum - FC PS, (vchod z ul. Jánská ) pobočka PS
Liberec Sousedská 599, OC Globus - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Liberec Sousedská 600, Globus - ČP pošta
Liberec Vrchlického 830/41, Ruprechtice - ČP pošta
Litoměřice Dlouhá 8 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Litoměřice Okružní 81/15 - FC PS pobočka PS
Litomyšl Havlíčkova 1118 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Litovel nám. Přemysla Otakara 770/4 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Litovel Staroměstské nám. 1302 off-site
Litvínov náměstí Míru 13 - ČP pošta
Litvínov Rooseveltova 2148 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Louny V. Majera 2898, Kaufland off-site
Manětín č.p. 150  off-site PS
Meziboří nám. 8. května 341 - MÚ off-site
Milevsko J.A Komenského 1190/28 - ČP pošta
Milevsko nám. E. Beneše 2 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Milovice Lesní 624 - ČP pošta
Mladá Boleslav Jičínská 1350/III, OC Olympia off-site
Mladá Boleslav Pivovarská 113/II - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Mladá Boleslav Pivovarská 113/II - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Mladá Boleslav Ptácká 20, Česana off-site
Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 822 - ČP  pošta
Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 846 - FC PS pobočka PS
Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 111/6 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Most Budovatelů 2957/108 - FC PS pobočka PS
Most Lipová 805/8 - ČP pošta
Most Moskevská 1999 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Most Moskevská 5/5 - ČP pošta
Mšeno u Mělníka Nám. Míru 15 off-site PS
Mukařov Pražská 230, OD off-site
Náchod Kamenice 109 - FC PS pobočka PS
Neratovice Mládežnická 1357 - ČP pošta
Nošovice továrna Hyundai, admin. budova, Nižní xl63Lhoty 700 off-site
Nová Paka Komenského 304 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Nová Včelnice Na hliněnce 457 off-site
Nové Město nad Metují Komenského 10 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Nový Bor T G Masaryka 830 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Nový Bydžov Masarykovo nám. 17 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Nymburk Petra Bezruče 362/3 - ČP pošta
Nýrsko Náměstí 767, zdravotní středisko off-site
Olomouc Foerstrova 717/21 - ČP pošta
Olomouc Horní náměstí 6 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Olomouc Jeremenkova 42/1211 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Olomouc Jeremenkova 42/1211 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Opava Bílovecká 1009/62, OC Hruška, Kylešovice off-site
Opava Hrnčířská 286/6 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Opava nám. Osvoboditelů 6 - FC PS pobočka PS
Orlová Masarykovo nám 1326, Lutyně - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava 28. října 216, Mariánské Hory - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava 28. října 2663/150 - FC PS pobočka PS
Ostrava 28.října ( Jantarová 3344/4 ) -  Forum Nová Karolína off-site
Ostrava Hladnovská 1944 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Hlavní tř. 703, Poruba - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Hlavní tř. 85/562 - FC PS, Poruba pobočka PS
Ostrava Hollarova 3119/5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Hollarova 3119/5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Hollarova 3119/5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Horní 47/1471, Hrabůvka - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Nádražní 517/170, Přívoz - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava nám. Antonie Bejdové 10, Poruba - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ostrava Rudná 110/3112, IKEA, Zábřeh off-site
Ostrava  Opavská 326/90, Globus, Pustkovec off-site
Ostrov nad Ohří Jáchymovská 1373, (Družební), Penny Market off-site
Otrokovice nám. 3. května 1571 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Otrokovice Osvobození 1210 - ČP pošta
Pacov Žižkova 1100 - ČP pošta
Pardubice Jiřího Tomana 276, lékárna off-site PS
Pardubice Masarykovo nám. 2799, AFI Palace off-site
Pardubice tř. Míru 63 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Pardubice tř. Míru 63 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Pardubice U zámečku 26, Foxconn CZ off-site
Pelhřimov Masarykovo náměstí 79 - FC PS pobočka PS
Písek Karlova 107/1 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Písek Velké nám. 115 - FC PS pobočka PS
Plzeň Alej Svobody 770/23 - ČP pošta
Plzeň Americká 2487/60 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Americká 2487/60 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Francouzská třída 2017/5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Masarykova 647/66, Doubravka - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Písecká 972/1, Olympia, Černice off-site
Plzeň Rokycanská 2656/2, Interspar off-site
Plzeň Sedláčkova 244/26a - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Sedláčkova 244/26a - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Plzeň Slovanská třída 2183/75 - FC PS pobočka PS
Plzeň Sukova, OC Intercora, Bory off-site
Podbořany Masarykovo nám. 887 - ČP pošta
Poděbrady Riegrovo nám. 9 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Postoloprty Husova 127 - ČP pošta
Praha 1 Hybernská 15 - ČP pošta
Praha 1 Jeruzalémská 3/962- pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 Jeruzalémská 3/962- pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 Na Poříčí 1051/40, AXA off-site
Praha 1 Na Příkopě 18 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 nám. Republiky 1081/7 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 nám. Republiky 1081/7 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 Perlová 5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 Revoluční 725/11 - FC PS pobočka PS
Praha 1 Václavské náměstí 32, LIGNA - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 1 Václavské náměstí 32, LIGNA - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 10 Moskevská 369/25 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 10 Přetlucká 3295/50, Skalka - Tesco off-site
Praha 10 Vinohradská 167, Oskarcentrum Vinice - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 10 Vinohradská 3218/169, ČMSS off-site PS
Praha 10  Švehlova 3125/10 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 13 Petržílkova 2589/19 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 2 Bělehradská 110 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 2 Lazarská 6 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 2 Na Moráni 360/3 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 3 Biskupcova 7 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 3 Vinohradská 90 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 3 Vinohradská 90 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 4 Budějovická 1667/64, budova DBK off-site
Praha 4 Durychova 972, Lhotka - ČP pošta
Praha 4 Hlavní 2459 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 4 Hlavní 2459/108 - ČP pošta
Praha 4 Na Pankráci 310/60 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 4 Na Strži 1709/42, Krč - ČP pošta
Praha 4 Olbrachtova 1946/64  - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 4 Roztylská 1860/1, budova PS - FC PS pobočka PS
Praha 4 Roztylská 2321/19 - OC Chodov off-site
Praha 4 Roztylská 2321/19, Chodov - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 4 Vídeňská 1958/9, IKEM off-site
Praha 5 Arbesovo nám. 7/257 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 5 Bozděchova 2/344, pasáž Zlatý Anděl off-site
Praha 5 Lidická 43/66 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 5 Lidická 43/66 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 5 Lidická 43/66 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 5 Nárožní 1390/4, pasáž XXXLutz off-site
Praha 5 Radlická 333/150, NHQ - mobilní bankomat off-site
Praha 5 Řevnická 121/1, Metropole Zličín off-site
Praha 5 Skandinávská 131/1, IKEA Třebonice off-site
Praha 5 Štefánikova 18/25, palác Austria - FC PS pobočka PS
Praha 6 Aviatická 1048/12 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 6 Bánskobystrická 2080/11 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 6 Bělohorská 203, Na Vypichu, Kaufland off-site
Praha 6 Bělohorská 95/233 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 6 Dejvická 36/40 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 6 Kafkova  102/19 - ČP pošta
Praha 6 Makovského 1179 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 6 Makovského 1349/2a - ČP pošta
Praha 6 Na Hutích 665/8 - ( vchod z ul. Dejvická 48 ) off-site
Praha 7 Bubenské nábřeží 306/13, H.24 off-site
Praha 7 Bubenské nábřeží 306/13, Holešovická tržnice - ČP pošta
Praha 7 Kamenická 26/599 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 8 Karolinská 654/2, Nile Hause - ČP pošta
Praha 8 Ke Stírce 50/243 - pobočka ČSOB  pobočka ČSOB
Praha 8 Ke Stírce 50/243 - pobočka ČSOB  pobočka ČSOB
Praha 8 Křižíkova 344/6, ÚAN Florenc off-site
Praha 8 Střelničná 1660, Ládví - FC PS pobočka PS
Praha 8 Střelničná 2270/46, Malý Klín, Kaufland off-site
Praha 9 Freyova 35 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 9 Chlumecká 765/6, Černý most - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 9 Chlumecká 765/6, Černý most - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Praha 9 Krátkého 2 - FC PS pobočka PS
Praha 9 Stará obec 5, Dolní Počernice - ČP pošta
Prachatice Nádražní 67 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Prachatice Pivovarská 1118 - ČP pošta
Prostějov Dukelská brána 3 - FC PS pobočka PS
Prostějov Dukelská brána 4361/5 - pobočka ČSOB  pobočka ČSOB
Prostějov Sídliště Svobody 3576 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Průhonice Uhříněveská 364 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Průhonice Uhříněveská 364 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Přerov Husova 2846/2 - ČP off-site
Přerov Kratochvílova 5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Přerov Kratochvílova 5 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Přerov Teličkova 491/6b, OC Leon off-site
Přeštice Hlávkova 11 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Příbram T.G.Masaryka 3 - FC PS pobočka PS
Příbram Zahradnická 71 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Rájec - Jestřebí Sportovní 629 - ČPpošta
Rakovník Dukelských hrdinů 200, nemocnice off-site
Rakovník Husovo nám. 17 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Rokycany Palackého 72 - FC PS pobočka PS
Roudnice nad Labem Špindlerova 681 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Rousínov Sušilovo nám. 52/30 - ČP pošta
Rožďalovice Náměstí 93, MÚ off-site PS
Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Rožnov pod Radhoštěm Svazarmovská 2683, Albert off-site
Rumburk 9. května 393/11 - FC PS pobočka PS
Řevničov Karlovarská 98, MÚ off-site
Říčany u Prahy Barákova 237 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Říčany u Prahy Husova 74, Černokostelecká off-site
Semily Husova 9 - ČP pošta
Semily Špidlenova č.p. 36 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Sezimovo Ústí náměstí Tomáše Bati 664 - ČP pošta
Skuteč Tylova 134 - ČP pošta
Slaný Masarykovo náměstí 1 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Slavičín K.Vystrčila 39 - ČP pošta
Smržovka Hlavní 824 off-site
Sokolov K.H.Borovského 1420 - ČP pošta
Sokolov Marie Majerové 2242 - FC PS pobočka PS
Srní, okr. Klatovy Srní 3, Penzion Panenka off-site
Staré Město pod Sněžníkem nám. Osvobození 24 off-site
Strakonice Na Ohradě 2, Billa off-site
Strakonice Nádražní 81 - ČP pošta
Strakonice Tovární 202, ČZ off-site
Strakonice U Sv. Markéty 79 - FC PS pobočka PS
Stráž pod Ralskem Máchova 5 - ČP pošta
Stříbro Masarykovo nám. 437 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Svitavy Erbenova 1/205 - FC PS pobočka PS
Svitavy Větrná 662/2 - ČP pošta
Šternberk Oblouková 2 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Štětí Obchodní 538 - ČP pošta
Šumperk Hlavní třída 1/29 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Šumperk Slovanská 1779/17 - FC PS pobočka PS
Tábor 9. května 678 - FC PS pobočka PS
Tábor nám. Fr. Křižíka 348/1 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Tábor U Bechyňské dráhy 2926 - ČP pošta
Tábor Václava Soumara 2394 - ČP pošta
Tachov Hornická 1596 - ČP pošta
Tachov náměstí Republiky č.p. 115 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Temelín Jaderná elektrárna - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Teplice Dubská 1 - ČP pošta
Teplice Kollárova 1629/9 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Teplice Kollárova 1629/9 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Teplice Krupská 16 - FC PS pobočka PS
Teplice Masarykova třída 1049/ 52 off-site
Teplice Srbická 464, Centrum Olympia Teplice off-site
Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad č.p.107 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Trutnov Horská 888 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Trutnov Na Struze 30 off-site
Třebíč Karlovo nám. 32/26 - FC PS pobočka PS
Třebíč Modřínová 1099 - ČP pošta
Třinec Lidická 1264 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Třinec Lidická 544 - TESCO off-site
Týn nad Vltavou náměstí Míru 2 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Uherské Hradiště Havlíčkova 1221, Peněžní dům off-site
Uherské Hradiště Růžová, 68601 - FC PS pobočka PS
Uherské Hradiště Všehrdova 487 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Uničov Masarykovo nám. 2 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ústí nad Labem Havířská 352 (K zahrádkám), OC Všebořice, Tesco off-site
Ústí nad Labem Hradiště 96 - FC PS pobočka PS
Ústí nad Labem Malá hradební, Bílinská 3490/6, OC Forum off-site
Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1, palác Zdar - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Ústí nad Labem Neštěmická 825/6, Penny Market off-site
Ústí nad Labem Revoluční 9, OC Labe off-site
Ústí nad Labem Stříbrnická 3034/10 - ČP pošta
Ústí nad Orlicí Komenského 156 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Valašské Meziříčí Sokolská 1268 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Valašské Meziříčí Vodní 57/1 - FC PS pobočka PS
Varnsdorf Národní 512 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Vejprty náměstí T.G.Masaryka  759/1 - ČP pošta
Velká Bíteš Masarykovo náměstí 81 - ČP pošta
Velké Losiny Rudé armády 321/666, kino off-site
Vimperk Pivovarská 66 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Vodňany Kampanova 591 - ČP pošta
Vrchlabí Krkonošská 177 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Vsetín Mostecká 1144 - ČP pošta
Vsetín Smetanova 1269 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Vyškov Dobrovského 102/4 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Vyškov Jana Šoupala 17/2 - FC PS pobočka PS
Zábřeh na Moravě Postřelmovská 465/1a - ČP pošta
Zábřeh na Moravě Žižkova 2309/33 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Zlín Dlouhá 136 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Zlín nám. T.G.Masaryka 4349 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Zlín Soudní 5259 - FC PS pobočka PS
Zlín tř. Tomáše Bati 419, Louky - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Zlín Tyršovo nábřeží 5496, Kaufland off-site
Znojmo nám. Svobody 16 - FC PS pobočka PS
Zruč nad Sázavou Tomáše Bati 1012 - ČP pošta
Žatec Husova 3078 - TESCO off-site
Žatec třída Obránců míru 169 - pobočka ČSOB pobočka ČSOB
Žatec Volyňských Čechů 3098 - ČP pošta
Železná Ruda Klostermannovo nám. 26, lékárna off-site
Žlutice Velké náměstí 147 - ČP pošta

 

Pro lidi se zrakovým postižením

   Průvodcovskou a předčitatelskou službu nabízí TyfloCentrum Praha.

   Za hodinu poskytování služby ve všední dny v čase 8:00-18:00 je cena stanovena na 90 Kč za hodinu. Mimo tento čas v pracovní dny, o víkendech a státních svátcích je cena stanovena na 110 Kč za hodinu. Cena za službu se vypočítává dle skutečně spotřebovaného času na minuty přesně.

   Službu je možné objednat v pracovní dny od 8 do 17 hodin, a to telefonicky (776 221 462, 221 462 492) nebo e-mailem na kocianova@tyflocentrum.cz

Kateřina Kociánová

Nevidomý ve vaší firmě

   Publikaci Kateřiny Kavalírové vydalo sdružení Okamžik, je k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

   Tato publikace - již 44. publikace sdružení Okamžik - byla vydána v rámci projektu „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením", který je podpořen z Operačního programu Praha-Adaptabilita.
   Cílem publikace je informovat firmy a organizace o problematice zrakového postižení, a přispět tak k větší dostupnosti služeb a rozšíření možnosti zaměstnání osob se zrakovým postižením.

   Z obsahu: potřeby zrakově postižených a kompenzační pomůcky, dostupnost organizace, orientace ve vnitřních prostorách, komunikace se zrakově postiženými, správné doprovázení, zrakově postižený pracovník.

   Další informace a možnost stažení ve formátu PDF formátu na tomto odkazu

   Zájemci o tištěnou podobu brožury mohou napsat na emailovou adresu: m.mateju@okamzik.cz

 

Kyjovský kroj viděn rukama nevidomých

   Kroj je oděv charakteristický pro určitý kraj nebo oblast. Kyjovsko je jakýmsi symbolem Slovácka, pročež hovoří i fakt, že kyjovský kroj je uznáván jako národní kroj České republiky. Zde se projevila i lidová schopnost k přehánění a nebojácnost. Krátké sukně nad vysokými holínkami vytvořily mimořádně nezvyklou siluetu se smyslem pro architekturu kroje, která je podtržena krátkými kordulemi s barvitou výzdobou a složitými rukávci, velmi pracnou, bohatou a jedinečnou ruční výšivkou a krajkou.

Kyjovský kroj   O kráse lidových krojů jste toho určitě slyšeli už hodně, možná vám někdo popisoval švarné děvčice v suknici rudé či ztepilé šohaje v čižmách. Ale šáhnout určitě nebylo dovoleno!

   Nyní vám přímo nabízíme prohlížení rukama! Dne 24. července 2012 ve 13 hodin se prostory oblastní odbočky SONS Kyjov promění v takovou malou maskérnu krojové výbavy kyjovského ženského i mužského kroje.

   Přijde mezi nás odbornice na kyjovské kroje, které prošlo rukama už stovky jednotlivých částí kroje k opravě, úpravě, začepení nebo prostému žehlení či přípravě k náročnému oblékání. Přijdou mezi nás i krojovaní. Vy budete mít jedinečnou a troufnu si tvrdit, že i neopakovatelnou možnost, detailně, i rukou se podívat na jemnost, hebkost jednotlivých částí kroje, být svědky pracného oblékání a dozvědět se mnoho zajímavého z historie.

   Tato ojedinělá akce je směřována k poznání našeho národního bohatství nevidomým lidem. Proto srdečně uvítáme návštěvníky z daleka i blízka a společně si vychutnáme krásu kyjovského kroje.

Srdečně zve oblastní odbočka SONS Kyjov
Email: kyjov-odbocka@sons.cz

DAB radiopřijímač pro nevidomé a slabozraké k zapůjčení

Vážení členové,

od 9. ledna 2017 si v naší klubovně můžete vypůjčit první DAB radiopřijímač pro nevidomé a slabozraké NOXON dRadio 1 wood.

Výpůjční doba bude zpočátku maximálně na 1 týden, aby se dostalo na všechny zájemce.

Detailnější informace o tomto radiopřijímači naleznete v odkazech níže.

http://www.noxonradio.cz/digitalradio/noxon-dradio-1/

http://www.antenex.cz/noxon-dradio-1-wood/5287.html

Děkuji.


V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Bc. Milan Včelák

Předseda OO SONS Plzeň – jih


DIVADLO – květen až červen 2016

Na období května až června vám nabízíme hned tři divadelní představení, komediální činohru „Klíče na nedělií“ a dva slavné balety – „Šípková Růženka“ a „Romeo a Julie“.Podrobnosti k nabízeným kulturním představením najdete v rubrice AKTIVITY ODBOČKY, podrubrice KULTURNÍ AKTIVITY.

18. května 2016 vás premiérově zveme do divadla Pluto u doubraveckého Centrumu, kde bude uvedena od 19:30 první komedie Antonína Procházky z roku 1988 „Klíče na neděli“.

Přihlašujte se do 21. dubna t.r., cena: 150 Kč pro nečleny, 100 Kč pro členy odbočky.

16. června vás zveme na balet „Šípková Růženka“ do Velkého divadla DJKT Plzeň od 19:00 do 21:15. Přihlašujte se nejpozději do 16. května t.r., cena: 100 Kč pro nečleny, 50 Kč pro členy

K obsahu je uvedeno: S odstupem více než deseti let po uvedení Labutího jezera (op. 20, 1875/6) představil Petr Iljič Čajkovskij na baletní scéně Spící krasavici – Šípkovou Růženku, příběh z rozsáhlé pohádkové sbírky bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15). Hudba Šípkové Růženky (1888/9) stále inspiruje choreografy velkých scén k rozvinutí celého spektra tanečních prvků klasického baletního umění, které si tak vždy znovu nachází nové obdivovatele. Každé nové provedení je ovšem náročné na uchování klasické choreografické čistoty, přičemž je ale třeba režijně ozvláštnit představení, aby i znalý divák byl opět okouzlen nestárnoucím romantickým příběhem. Choreograf a režisér Jiří Horák využívá svých bohatých zkušeností s klasickou baletní školou a své vysoké nároky přenese na baletní soubor DJKT. Vznikne tak představení, které překvapí i naplní očekávání.

A do třetice vás zveme 23. června od 19:00 do 21:00 na balet „Romeo a Julie“ do Velkého divadla  -  DJKT Plzeň. Na toto představení je nutnose přihlásit do konce dubna, cena: 150 Kč pro nečleny, 100 Kč pro členy.

K obsahu je uvedeno: Nejslavnější milostný příběh světového dramatu v choreografickém pojetí Libora Vaculíka znamená vzepětí uměleckého prožitku na jevišti i v hledišti. Strhující Prokofjevova hudba je pro tanečníky plochou, na níž prožívají bolestný příběh sotva vzešlé lásky. Síla Shakespearovy tragédie tkví i v zobrazení zhoubné lidské nenávisti - teprve zmar života dětí přinese usmíření mezi dvěma znepřátelenými italskými rody.

Mimořádná akce "Selátko 2016" ZMĚNA !!!

Milí přátelé,

upřesňujeme pro ty z Vás, kteří jste se přihlásili na akci „Selátko 2016“, že tato akce se koná v pátek 24. června od 17:00 v restauraci U Řezníka, Sokolovská 1126/79a Plzeň.

Pokud máte problém s orientací, využijte nabídku hromadného srazu v centru Plzně, tramvajová zastávka Sady Pětatřicátníků ve směru na Lochotín, kde se sejdeme v 16:30.

Na vaši účast se těší pracovníci OO Plzeň - jih SONS ČR


Společné pobyty 2016

Vážení přátelé,

léto je v plném proudu a také naše odbočka připravila pro své členy zajímavé možnosti, jak využít krásné dny pro společná setkávání. Věříme, že společné pobyty v Poděbradech, Mikulově a Srní si náležitě užijeme.  Jen pro připomenutí:

 1.  Poděbrady: hotel Junior 30. 7. – 6. 8. 201
 2.  Mikulovské vinobraní: hotel Venuše 23. 9. – 25. 9. 2016
 3.  Srní: hotel Srní 20. – 23. 10. 2016

Vzhledem k těmto mimořádným akcím bude upraveny i úřední hodiny odbočky v Tomanově 5, proto sledujete informace zde.

 

 

MIMOŘÁDNÁ AKCE „SELÁTKO“ ve čtvrtek 30. 6. 2016

Milí členové naší odbočky,

nabízíme vám v rámci předprázdninového společenského setkání uspořádat posezení spojené s konzumací selátka (je možné i bez konzumace) mimo prostory naší klubovny, kde se pravidelně scházíme každý poslední čtvrtek v měsíci. Toto setkání by mohlo být v Restauraci U Řezníka v Plzni, začátek mezi 17:00 a 18:00.

Protože se loni tato akce setkala s velmi pozitivním ohlasem, nabízí se možnost vytvořit z ní akci tradiční.

V případě vašeho zájmu se prosím nahlaste do 16. května 2016. Můžete nám navrhnou i jiná místa realizace této akce, vítané jsou všechny vaše připomínky. Cena selátka by se rozpočítávala jen mezi jeho konzumenty.

Nově zvolení členové Oblastní rady OO Plzeň - Jih SONS ČR

7. března 2015 byli na jarním setkání zvoleni noví členové oblastní rady Oblastní odbočky Plzeň - Jih SONS ČR.

 

Milan Včelák - předseda odbočky

Veronika Volfová - místopředsedkyně odbočky

Marie Duchková - hospodářka odbočky

Zdeňka Bejvlová - členka Oblastní rady

Libuše Hečlová - členka Oblastní rady

Ctibor Budka - člen Oblastní rady

Vladimír Schnurpfeil - člen Oblastní rady.

Okamžik

Vážení přátelé,

Poradenské centrum Okamžiku - sdružení pro podporu nejen nevidomých

vydalo v závěru loňského roku aktualizované a rozšířené vydání

Adresáře poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se

zrakovým postižením. Na téměř 130 stranách naleznete informace o více

než 160 organizacích poskytujících své služby lidem se zrakovým

postižením. Hlavní část adresáře s abecedně seřazenými organizacemi je

doplněna o regionální rejstřík rozdělený dle jednotlivých krajů a

rejstřík organizací dle typu poskytovaných služeb.

Vydání Adresáře finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR,

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a RWE Česká

republika a. s.

Adresář je k dispozici v textové podobě v Knihovně digitálních

dokumentů SONS čR.

V ZIP archivu naleznete, jak jeho textovou podobu bez formátování, tak

i dokument formátu Word s odkazovatelným obsahem. Můžete se tak rychle

přesunout třeba do sekce přehledu škol pro Zrakově postižené.

 

Publikaci si z knihovny můžete stáhnout zde:

http://www.kdd.cz/index.php?page=detail&id=26644

Je dostupná i pro nečleny knihovny.

 

PDF verzi adresáře si můžete stáhnout na webových stránkách

http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/Adresar_2014.html

 

Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle

233 371 277 vyzvednout v sídle Okamžiku (Na Strži 40, Praha 4).

Adresář byl distribuován do řady zdravotnických zařízení a škol, kde

jej využijí lidé se zrakovým postižením, jejich blízcí a

profesionálové, kteří jim pomáhají. Budeme rádi, když o adresáři

budete informovat všechny, kterým mohou shromážděné informace pomoci.

Uvítáme také zpětnou vazbu a náměty pro budoucí aktualizaci adresáře.

 

Poradenské centrum

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Na Strži 1683/40

140 00 Praha 4

Tel.: 774 209 055, 233 371 277

poradna@okamzik.cz

www.okamzik.cz

Přehlednější lochotínský areál Fakultní nemocnice v Plzni

Lochotínský areál FN Plzeň může některým návštěvníkům připadat orientačně složitý a nepřehledný. Jeho výstavba započala již v roce 1979 a prošel mnoha stavebními i dispozičními změnami. V počátcích výstavby komplexu bylo architekty nastíněno několik etap výstavby, jejichž realizace byla často pozastavena či měněna z důvodu nedostatku financí a preferencí výstavby jiných objektů.


S ohledem na skutečnost, že stavba celého areálu nepostupovala od počátku koncepčně, došlo bohužel k současné nevyhovující skutečnosti, že mnohá oddělení či kliniky mají četná rozmístění v různých patrech či budovách, které spolu prakticky nesousedí. Tento problém by měl komplexně vyřešit nový pavilon chirurgických oborů, o jehož výstavbu od počátku svého nástupu do funkce usiluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a dodává:" Často se lochotínskému areálu říká bludiště a je možné, že tento diskomfort některé návštěvníky naší nemocnice odradí. Pokud se podaří výstavba nového nemocničního monobloku, dostane orientace v lochotínském areálu naprosto jiný rozměr. Doufám proto, že v brzkých letech s výstavbou začneme." A než se tento sen stane skutečností, vedení Fakultní nemocnice zajistilo novou službu veřejnosti, kdy bude návštěvníkům nemocnice napomáhat nalezení cíle tzv. Průvodce pacienta.

Od 3.srpna letošního roku je v prostoru vchodu C, v pracovní dny od 7.00 do 13.00 hodin, k dispozici informační pracovnice, viditelně označená, určená jako doprovod pro ty návštěvníky nemocnice, kteří se neorientují v jejich prostorách. Uvedenou službu zajišťuje paní Lenka, která miluje pohyb, zdravou výživu a přiznává: "V nemocnici již pracuji řadu let, ale i mně chvilku trvalo, než jsem se pořádně zorientovala ve spletici chodeb, výtahů, pater a orientačních plánků. Denně nachodím mnoho kilometrů a zároveň během společné cesty s klientem vyslechnu spoustu lidských osudů."

Vedení nemocnice se snaží touto cestou podat vstřícnou ruku všem svým návštěvníkům a klientům, stávajícím i budoucím.

Život bez oka

aneb co všechno potřebujete vědět o očních protézách

   Dovolte mi, abych Vám představila nový projekt Život bez oka. Zrak je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů. Většina lidí bere naprosto automaticky to, že vidí. Teprve až když se nám přihodí nějaký úraz nebo nás postihne nemoc, potom si naplno uvědomíme, jak velkou váhu zrak v našem životě má. Poškození nebo ztráta oka je citelným zásahem do našeho života.

   Již delší dobu jsem přemýšlela o nutnosti zřídit takovýto web, který na českém internetu chybí. Cílem tohoto projektu a zároveň webu je podat pomocnou ruku lidem, kteří (ať už jakýmkoliv způsobem) přišli o oko nebo oči a nosí oční protézu. Web je určen jednak těm, kterým ztráta oka teprve hrozí. Důležité je totiž vědomí, že v tom člověk není sám! Dále je web pro ty, kdo mají čerstvě po operaci. Ti zde mohou načerpat informace a rady. A také je pro lidi, kteří oční protézu nosí již několik let... ti zase mají možnost pomoci jiným svou radou či příběhem a nebo si zde jen mohou přečíst, jak s tím zápasí ostatní.

   Na webu Život bez oka - www.zivotbezoka.cz - najdete nejen výrobce očních protéz v ČR a SR, dozvíte se, jaké typy protéz se vyrábějí, jaká je jejich životnost, jak se o ně starat, na co si dávat pozor, ale také zde najdete nejčastější dotazy k očním protézám, zajímavosti, něco málo o epitézách oka a o protetických kontaktních čočkách a mnoho dalšího. Nezůstávejte v tom sami... !

 

Život bez oka
e-mail: JednoOcka79@seznam.cz

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - změny od 1. ledna 2012

  V dnešním, již šestém dílu seriálu zabývajícím se sociální reformou 2012, se zaměřím na změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

  Mezi priority každého demokratického státu by mělo patřit udržení míry nezaměstnanosti v rozumných mezích. K tomuto účelu je i v naší zemi vytvářena tzv. politika zaměstnanosti, která obsahuje mimo jiné i nástroje snažící se o zvýšení zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V tomto článku se pokusím tyto nástroje politiky zaměstnanosti popsat a upozornit zejm. na změny, ke kterým došlo od 1. ledna 2012.

  Základním právním předpisem, z něhož budeme dále čerpat, je zákon o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb., ve znění účinném po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb.). Pokud budu níže hovořit pouze o „zákonu“, půjde právě o tento předpis.

Podpora v nezaměstnanosti

  Zřejmě nejznámějším nástrojem politiky zaměstnanosti, který ovšem v pravém smyslu tohoto sousloví takovým nástrojem není, je podpora v nezaměstnanosti. Podpora má spíše sociální charakter, měla by zabezpečovat po přechodnou dobu ty, kdo z určitých důvodů ztratí možnost získávání příjmů výdělečnou činností. V podmínkách nároku na podporu došlo k několika zpřísněním. Jednou z hlavních podmínek je zisk dvanácti měsíců důchodového pojištění v rozhodném období. Zatímco do konce loňského kalendářního roku byly tímto rozhodným obdobím tři roky, od 1.1.2012 už jsou to pouze roky dva.

  Kromě klasických způsobů získávání důchodového pojištění, tedy zjednodušeně řečeno zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (např. živnostenským podnikáním) lze důchodové pojištění získat započtením náhradních dob. Za náhradní doby zákon o zaměstnanosti považuje dobu:

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci

 b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

 c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

 d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II. Až IV. stupni, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby nebo  jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

 e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické či veřejné služby pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu.

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v I. Stupni.

Schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

  Důležitým ustanovením z hlediska těžce zrakově postižených je pak § 25 odst. 2 písm. d), který stanoví, že uchazečem o zaměstnání nemůže být, tudíž ani podporu v nezaměstnanosti pobírat nemůže osoba, která je  invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

  Pro nevidomé a těžce zrakově postižené je tedy velmi podstatné, zda jejich rozhodnutí o invaliditě obsahuje formulaci, že jsou schopny  výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. U rozhodnutí mezi roky 1996 až 2009 je tento zvláštní status dobře patrný podle toho, na základě kterého ustanovení zákona o důchodovém pojištění jim byla invalidita uznána. Pokud podle § 39 odst. 1 písmene b), pak se jedná právě o osoby schopné

  výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, pokud podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a), pak jde o osoby, které tento zvláštní status nemají, nemohou být registrovány v evidenci vedené úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na podporu taktéž nemají nárok osoby ve starobním důchodu. Na nárok na podporu a na její výši má též vliv způsob skončení předchozího pracovního poměru.

  Ti zaměstnanci, jejichž pracovní poměr byl ukončen v posledních šesti měsících před jejich zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání pro porušení povinností souvisejících s vykonávanou prací zvlášť hrubým způsobem i u těch, kteří zvlášť hrubým způsobem porušili režim dočasně práce neschopných, nárok na podporu nevzniká. U zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance či dohodou, a to bez vážných důvodů v zákonu uvedených, je pak výše podpory oproti standardu snížena.

  Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po dobu pěti, osmi či jedenácti kalendářních měsíců v závislosti na věku žadatele. Její výše je odvozena od průměrného výdělku při poslední výdělečné činnosti a činí po první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a dále 45 % tohoto výdělku. Ovšem zákon stanoví i maximální výši  podpory, a to ve výši 0,58 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Platná průměrná mzda byla nově stanovena vyhláškou 435/2011 Sb. a činí 23726 Kč, maximum podpory v nezaměstnanosti pro tento kalendářní rok činí tedy 13761 Kč měsíčně.

Osoby se zdravotním postižením

  Než se dostaneme k popisu nástrojů motivujících k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, odpovězme si na otázku, kdo optikou zákona o zaměstnanosti takovou osobou je. § 67 stanoví, že osobou s těžším zdravotním postižením je osoba uznaná orgánem sociálního zabezpečení za osobu invalidní ve III. stupni, osobou se zdravotním postižením (tedy bez přívlastku "těžším") je osoba invalidní v I. či II. stupni. Souhrnně však budeme tyto osoby nazývat "osobami se zdravotním postižením", zkráceně OZP. Za OZP jsou považovány i osoby, které přestaly být rozhodnutím příslušného úřadu invalidními, a to po dobu 12 měsíců od takového rozhodnutí.

  Nově již zákon nepočítá se statusem osob se zdravotním znevýhodněním. V přechodných ustanoveních zákona 367/2011 Sb., kterým byl zákon o zaměstnanosti novelizován, v článku II. bodu 5. je uvedeno, že ti, kteří rozhodnutí o statusu osob se zdravotním znevýhodněním do konce roku 2011 získali, mohou ho požívat do data v rozhodnutí uvedeného, nejpozději však do 1.1.2015.

Pracovní rehabilitace

  A nyní už se podívejme na konkrétní nástroje určené ke zvýšení motivace při zaměstnávání OZP. Prvním z nich je pracovní rehabilitace.

  Zákon přímo stanoví, že OZP mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečují přímo příslušné Krajské pobočky úřadu práce, ovšem mohou o zabezpečení rehabilitace sepsat dohodu s jinými subjekty, což bude v praxi zřejmě častější. Slovy zákona jde při pracovní rehabilitaci o souvislou činnost zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP s tím, že náklady této rehabilitace hradí úřad práce. Pracovní rehabilitaci si lze představit jako určitý proces, při němž by měl být úřadem práce či jiným subjektem pro OZP nejprve sestaven individuální plán, mělo by se jí dostat potřebného odborného poradenství zaměřeného na volbu vhodného povolání či konkrétního zaměstnání, , dále může jít o teoretickou i praktickou přípravu na zvolené zaměstnání či jinou výdělečnou činnost (tedy podnikání), to vše na náklady úřadu práce. Zákon poměrně detailně upravuje náležitosti dohody mezi úřadem práce a subjektem, který by chtěl pracovní rehabilitaci provádět. Podzákonný předpis, prováděcí vyhláška 518/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 1 a 2 upravuje, jak by měl individuální plán pro pracovní rehabilitaci vypadat a jaké náklady mohou být v tomto režimu úřadem práce hrazeny. Jde o přímé i režijní náklady, pod přímými si můžeme představit např. mzdu zaměstnance, pod režijními např. nájemné za pronájem prostor, v nichž se pracovní rehabilitace koná.

  Zákon ještě dále upřesňuje, co teoretická a praktická příprava na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost zahrnuje, jde buď o přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci nebo speciální rekvalifikační kurzy. Všechny tyto pojmy jsou ještě dále v zákonu zpřesněny, podstatné je snad zmínit fakt, že jedině u rekvalifikačních kurzů pro OZP je možné, aby podporu při rekvalifikaci pobíral i ten, kdo předtím nebyl úřadem práce veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Chráněné pracovní místo

  Tento institut známe již ze znění zákona před účinností poslední novely, ovšem právě nyní velmi nabyl na významu. Dříve totiž mohl zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců OZP pobírat příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob bez toho, aby jejich pracovní místa podléhala režimu chráněných pracovních míst. Od 1. července 2012 to ovšem možné nebude.

  Chráněné pracovní místo (dále ChPM) je místo zřízené pro OZP na základě dohody s úřadem práce. Takové místo musí být obsazeno po tři roky OZP. Úřad práce má oproti minulým létům daleko větší prostor pro volbu, kterým zaměstnavatelům umožní ChPM zřídit.  Zákon vyjmenovává skutečnosti, které jsou překážkou pro uzavření této dohody. Jde např. o srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele, pokud proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu související s dřívějším čerpáním příspěvků na zaměstnávání OZP, nebo pokud na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušování předpisů souvisejících se zaměstnáváním OZP. V právních předpisech jsou stanovena i další kriteria, která by měl úřad práce posuzovat při vybírání vhodných zaměstnavatelů pro uzavírání dohody o ChPM. Mezi poněkud sporná kritéria dle mého názoru patří to, zda ze zaměstnavatelovy předchozí činnosti vyplývá přínos pro zaměstnávání osob z hlediska druhu jejich zdravotního postižení na trhu práce. Zákon nadále nezná pojem chráněné pracovní dílny, pracovní místa OZP v těchto dílnách přecházejí do režimu chráněných pracovních míst.

  Na zřízení ChPM lze čerpat příspěvek, a to ve výši osminásobku průměrné měsíční mzdyv národním hospodářství, viz výše, u osoby s těžším zdravotním postižením dokonce ve výši dvanáctinásobku. Zákon obsahuje náležitosti žádosti a ještě podrobněji pak dohody o zřízení či vymezení ChPM. Pro abnormálně zvídavé čtenáře dodávám, že zřízením ChPM je myšleno zřízení úplně nového pracovního místa, „vymezením“ pak má předpis na mysli uzavření dohody o místě, které již je obsazeno OZP.

  Pro ty OZP, které uvažují o zahájení podnikání nebo se mu již věnují, mám příznivou zprávu v tom smyslu, že zákon i nadále počítá s možností uzavření dohody o zřízení i vymezení ChPM i pro osoby samostatně výdělečně činné. Je však třeba mít na paměti, že se jedná o fakultativní ustanovení, tedy úřad práce „může“ dohodu uzavřít, rozhodně nemusí, vše bude záležet na jednání mezi konkrétním subjektem a příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce. A ještě zdůrazňuji, že příspěvek lze čerpat toliko na zřízení, nikoliv vymezení CHpM.

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem ChPM

  Tento příspěvek je narozdíl od předchozího dostupný pro ChPM zřízená i vymezená. Je určen pro zaměstnavatele či osoby samostatně výdělečně činné, které déle než 12 měsíců provozuí ChPM. Co je možné zařadit mezi náklady spojené s provozem ChPM, najdou zájemci v již výše citované prováděcí vyhlášce (§ 8 a 9), zde jen uvádím, že jsou náklady definovány poměrně široce, jistě každý (zaměstnavatel i OSVČ) nebude mít s jejich prokázáním žádnou potíž. Ovšem drobnou vadou na kráse je fakt, že maximální výše tohoto příspěvku je stanovena částkou 48000 Kč za rok. Důležitou okolností je také skutečnost, že na tento příspěvek nemá nárok zaměstnavatel, který zřídil či vymezil ChPM mimo své pracoviště, jinými slovy příspěvek není možné čerpat na zaměstnance pracující doma.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na ChPM

  Tento příspěvek je, jak tomu bylo i dříve, určen zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají (nyní jen na chráněných pracovních místech) více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek je vyplácen formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy či platy nebo jiné náklady spojené se zaměstnáváním OZP. Příspěvkem jsou hrazeny náklady na mzdy nebo platy ve výši 75 % ze skutečně vynaložených nákladů, v maximální výši 8000 Kč. Zde tedy došlo k výrazné změně, dříve byly náklady na mzdy a platy hrazeny stoprocentně s tím, že maximální limit zůstal zachován. To v praxi znamená, že nejméně 25 % mzdových nákladů musí zaměstnavatel zaměstnávající OZP hradit z jiných zdrojů, než je příspěvek od úřadu práce. Omezení, která brání zaměstnavatelům započítávat do mzdových nákladů části vyplacené v naturální mzdě, popř. v jiných srážkách ze mzdy, samozřejmě zůstávají v platnosti. Poté, kdy zaměstnavatel zaměstnává OZP 12 měsíců, je možné získat k již uvedenému příspěvku ještě zvýšení o 2000 Kč měsíčně na jednu  zaměstnanou OZP, to však jen na úhradu dalších prokázaných nákladů spojených se zaměstnáváním OZP. Tyto náklady jsou pak specifikovány v § 14a prováděcí vyhlášky. Toto zvýšení příspěvku je opět možné čerpat jen na zaměstnance pracující na pracovišti zaměstnavatele, nikoliv na zaměstnance vykonávající práci doma.

  Úřad práce má právo kontrolovat plnění povinnosti zaměstnávání OZP, může dokonce provést kontrolu i u zaměstnance pracujícího v domácím prostředí. Pokud by to zaměstnanec odmítl, pak by na něj zaměstnavatel nemohl čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání.

  O příspěvek se žádá opět čtvrtletně, a to vždy zpětně. Tento příspěvek je oproti předcházejícím obligatorní, tedy při splnění podmínek nároku poskytnut být musí.

Povinný podíl

  Jedná se o další nástroj, který by měl zaměstnavatele  motivovat k zaměstnávání OZP. Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, je povinen plnit povinný podíl ve výši 4 %. Plnit tento povinný podíl může třemi alternativními způsoby:

a) Skutečným zaměstnáváním OZP, tedy na 25 „zdravých“ zaměstnanců je povinen zaměstnávat jednu OZP, přičemž však zaměstnanec s těžším zdravotním postižením se započítává třikrát. To znamená, že zaměstnavatel se 75 běžnými zaměstnanci splní svůj povinný podíl zaměstnáním jedné osoby s těžším zdravotním postižením.

b) odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP nebo odběrem výrobků či služeb od zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných.

c) Třetím způsobem plnění „povinného podílu“ je odvod do státního rozpočtu. Způsob výpočtu odvodu je poměrně složitý, velmi zjednodušeně lze říci, že měl-li by zaměstnavatel zaměstnávat jednoho zdravotně postiženého zaměstnance, a nečiní tak, činí odvod cca 166000 Kč ročně. Způsoby pod písmeny a) až c) mohou zaměstnavatelé kombinovat.

 

Závěr

  Ač je článek poměrně obsáhlý, pro čtenáře snad místy suchopárný, , jedná se skutečně jen o velmi hrubý nástin probírané materie. Ostatně jedno z motivačních opatření, které je upraveno v zákonu o daních z příjmů, a to v podobě slevy na dani pro poplatníka daně zaměstnávající OZP, jsem opominul, přiblížím ho v článku, který zaměřím na zvýhodnění plynoucí pro osoby se zdravotním postižením z daňových zákonů. Ostatní zájemce o detailnější aspekty pojednávané látky odkazuji na uvedené právní předpisy. A pro všechny zrakově postižené připomínám možnost kontaktovat naši právní poradnu:

Sociálně právní poradna SONS, Krakovská 21, Praha 1, 110 00, e-mail: pravni@sons.cz, tel. 221462432

 

                                                                                                                                             Luboš Zajíc

Pro příjemnější cestování

  Průvodcovskou službu na vlakových nádražích je možno objednat na univerzálním čísle kontaktního centra Českých drah 840 112 113 nebo přímo na nádražích. Služby je nutno objednávat vždy v dostatečném předstihu. Jen ve výjimečných případech, např. při zpoždění vlaku a následném přestupu na jiný spoj, je možno kontaktovat příslušné pracovníky přímo z vlaku.

Průvodcovské služby zajišťované přímo na nádražích:

Bohumín 596 098 488 
Brno - hlavní nádraží972 625 431
Český Těšín972 754 419
Frýdek-Místek558 632 671
Havířov972 751 155
Karviná972 755 479
Olomouc972 741 490
Ostrava, hl. n.972 762 555
Ostrava – Svinov972 761 168
Ostrava – Vítkovice972 764 483
Plzeň972 524 112, 972 524 294
Praha972 241 140
Přerov972 735 169
Třinec972 753 169
Zábřeh na Moravě972 743 390, 972 747 416 (informace)

 

   Na čísle 840 112 113 lze objednat službu na kterémkoliv nádraží v České republice. Po vytočení čísla se vám ozve automat, ale vy vyčkejte na spojení s operátorem, u něhož lze službu objednat s předstihem alespoň 24 hodin.

 

 

Karta sociálních systémů

Otazníky přetrvávají

   Již v předchozích článcích věnovaných sociální reformě 2012 jsme se setkali s pojmem „karta sociálních systémů“. Pro zjednodušení budu v článku užívat pojem sKarta. Tuto zkratku samozřejmě nenajdeme v žádném z právních předpisů, nicméně objevuje se např. na informačních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí i v informačním materiálu České spořitelny a pro naše účely je myslím vyhovující.

   S sKartou se setkáváme v sedmi právních předpisech Sbírky zákonů ČR. Nebojte se, nebude následovat jejich podrobný výčet, raději napřed popišme, jak bude sKarta vypadat.Vzhled a náležitosti sKarty upravuje vyhláška MPSV 424/2011 Sb., z jejího § 1 se dovídáme, že:

„Karta sociálních systémů (dále jen „karta“) je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm ve formátu ID-1 v provedení

   a) s elektronickým nosičem dat, a to kontaktním elektronickým čipem a magnetickým proužkem, nebo
   b) bez elektron. nosiče dat, která má pouze funkci průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P).

  Na přední straně sKarty bude uvedeno jméno a příjmení jejího držitele a doba její platnosti. U průkazu osoby se zdravotním postižením (dále OZP) zde bude uveden stupeň průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), u osob úplně či prakticky nevidomých zde bude symbol graficky vyjadřující zrakové postižení, dále pak fotografie držitele o rozměrech 19,1 x 19,1 mm.

   Zadní strana sKarty bude obsahovat označení „karta sociálních systémů“, logo a název „Úřad práce ČR“, číslo v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí. U držitelů průkazu OZP zde bude také datum narození držitele a u všech sKaret podpis držitele či zákonného zástupce.

   Kdo zvolí alternativu s platební funkcí, bude jeho sKarta dle vyhlášky v této elektronické části obsahovat náležitosti nutné pro platební kartu, včetně nezbytných ochranných prvků, platební aplikaci podle mezinárodního standardu EMV a identifikační aplikaci. Identifikační aplikace pak obsahuje tyto údaje:

   Výše uvedené údaje tedy budou obsaženy pouze v elektronické podobě, sKarta rodné číslo v písemné podobě neobsahuje. Kdo si chce vizuální vzhled karty prohlédnout, má tuto možnost kromě příloh citované vyhlášky také např. na stránkách MPSV nebo zde.

Základní verze karty

základní verze - líc základní verze - rub

 

Speciální verze karty

speciální verze - líc speciální verze - rub

 

   Je tedy zřejmé, že v podstatě žádná osoba s těžkým zrakovým postižením se sKartě nevyhne. Otázkou je, zda si ten, kdo bude chtít, vystačí pouze s variantou sKarty uvedenou pod písmenem b), tedy průkazem osoby se zdravotním postižením, bez elektronického nosiče dat.

Které dávky budou prostřednictvím sKarty vypláceny?

   Začněme informací, že zatím důchody, starobní ani invalidní podle současné právní úpravy nebudou vypláceny prostřednictvím sKarty.

   Pokud jde o příspěvek na péči, který je upraven v zákoně o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb., v platném znění), § 18 odst. 3 stanoví že:

   „Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku anebo v hotovosti...“

   Obdobnou úpravu výplaty dávek obsahují Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§ 19 odst. 3) i zákon o státní sociální podpoře (§ 58 odst. 3). Prostřednictvím sKarty se tak budou podle uvedených zákonů vyplácet tyto dávky: příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, porodné, pohřebné, přídavek na dítě, dávky pěstounské péče. Jinak je pak formulována úprava výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti, když § 53 odst. 1 umožňuje tyto dávky vyplácet „převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v hotovosti, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.“
   Zde tedy nenacházíme onu formulku „prostřednictvím karty sociálních systémů“, přesto ze stránek MPSV zatím vyplývá, že i krátkodobě nezaměstnaní budou povinně vybaveni sKartou. U všech vyjmenovaných dávek by měl jejich příjemce pak vždy mít možnost vlastnit sKartu bez platební funkce. Tato volba není umožněna u dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (z. č. 111/2006 Sb., v platném znění), jehož § 43 odst. 5 stanoví, že způsob dávky určuje nikoliv její příjemce, ale její plátce tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Např. u příspěvku na živobytí pak Úřad práce v rozpětí nejméně 35 a nejvýše 65 % z dávky může určit povinně výplatu prostřednictvím platební funkce sKarty či poukázkou na konkrétní zboží.
   Za podstatné zde považuji ono slůvko „může“, které vyjadřuje fakultativnost. Podle mého názoru to znamená, že pokud by se např. v hmotné nouzi octl úplně nevidomý, který by měl z titulu svého postižení problém s využíváním platební funkce sKarty, má Úřad práce možnost od aplikace popsaného ustanovení ustoupit.

   První sKarty by měly být, říká MPSV, distribuovány koncem června t. r., avšak ještě začátkem roku tentýž zdroj sliboval vydávání sKaret již na začátku druhého čtvrtletí. Do konce roku se počítá s vydáním až jednoho milionu sKaret. SKarty bychom měli obdržet od Úřadu práce, jejich výrobou byla na základě smlouvy s MPSV pověřena Česká spořitelna a. s. Jedna sKarta na období čtyř let bude pro každého uživatele zdarma. Při ztrátě bude uživatel muset za novou sKartu zaplatit.

Jak sKartu používat?

   Peníze bude možné bezhotovostním převodem odeslat na jakýkoliv peněžní účet zvolený příjemcem. Dále bude možné vybírat hotovost z běžných bankomatů s tím, že na každou dávku by měl být garantován jeden výběr zdarma, další poplatek za výběr z bankomatu České spořitelny by měl stát 6 Kč, při výběru z bankomatu jiné banky zaplatí uživatel 40 Kč.

   SONS se snaží při jednání s Českou spořitelnou vyvíjet tlak na zpřístupnění co největšího počtu bankomatů pro zrakově postižené jejich ozvučením.

Co zatím nevíme?

   Z výše napsaného vyplývají mnohé neznámé, které se nám doposud nepodařilo rozluštit.

   Jaký typ sKarty bude mít držitel průkazu OZP, který je zároveň příjemcem příspěvku na péči? Bude mu opravdu zachována možnost nemít sKartu s platební funkcí, nebo bude karta bez elektronického nosiče dat určena opravdu toliko držitelům průkazu OZP, kteří ovšem nepobírají jinou dávku, což v praxi znamená, že takovou sKartu nebude mít téměř nikdo? Bude i sKarta bez platební funkce chráněna PINem? Kdy a jakým mechanismem si budou uživatelé volit, zda chtějí mjít sKartu s platební funkcí či bez ní? Co přesně se myslí možností výplaty dávky prostřednictvím sKarty v hotovosti?

   Když jsme se pokoušeli tyto informace zjistit od pracovníků infolinky MPSV zřízené pro dotazy týkající se sociální reformy, zjistili jsme, že tito nejen že odpovědi neznají, dokonce prý ani nemají přístup k platné legislativě. Zvolili jsme tedy cestu písemného oslovení MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce prostřednictvím e-mailů zaslaných na příslušné adresy. Odpovědí zatím byl pouze zisk jednacího čísla, pod kterým byl na MPSV dotaz zaregistrován.

Kontejnery k světu

 

Ahoj všem,

v rámci akce Kontejnery k světu se bude prezentovat i naše Oblastní odbočka SONS ČR Plzeň-Jih za podstatné spolupráce Tyflocentra Plzeň. Budu tam v úterý 21. 5. od 16.30 do 18.00 a ve čtvrtek 23. 5. od 15.30 do 17.00. Kontejner bude na Americké třídě v Plzni u "malého" Tesca. Přijďte se podívat!

 

TyfloCentrum se prezentuje v rámci akci Kontejnery k světu

Termín: 20. 5. 2013 - 26. 5. 2013

 

PROGRAM:

20.5.

12:00 - 18:00 Zahájení, prezentace TyfloCentra Plzeň

16:00 - 18:00 Ukázka výuky na počítači se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké

 

21.5.

12:00 - 18:00 Prezentace klientů TC - besedy s klienty a dobrovolníky, goalball - sport pro osoby se zrakovým postižením 16:00 - 18:00 Ukázka výuky na počítači se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké

 

22.5.

12:00 - 16:00 Prezentace ZČU RoPov - rovné příležitosti pro studenty ZČU

16:00 - 18:00 Ukázka výuky na počítači se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké

 

23.5.

12:00 - 18:00 Ukázky výcviku vodících psů - besedy s klienty o vodících psech, film o vodících psech

16:00 - 18:00 Ukázka výuky na počítači se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké

 

24.5.

12:00 - 18:00Různé aktivity TC - představení našich služeb, Apogeum - vytváření komentovaných filmů (přednáška, ukázka filmu)

16:00 - 18:00 Ukázka výuky na počítači se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké

 

25.5.

12:00 - 18:00 MÁME ZHASNUTO! – aktivity v klapkách pro návštěvníky (hry, simulovaná střelba)

 

26.5.

12:00 - 14:00 MÁME ZHASNUTO! Aktivity v klapkách pro návštěvníky

13:00 Vyhlášení vítěze v celotýdenní soutěži v simulované střelbě

Vodicí psi a zdravotnická zařízení

  Dle §30, odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
  Toto ustanovení neplatí jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes". Tolik tedy citace.

Přehled slev telefonních operátorů určených pro zdravotně postižené

  Milí členové, V periodiku MAJÁČEK EXTRA LINE vyšel velmi zajímavý článeček s názvem telefonování", který s laskavým svolením autorů nabízíme k přečtení široké zrakově postižené veřejnosti, protože přináší stručný a jasný přehled speciálních slev telefonních operátorů určených osobám se zdravotním postižením.

MAJÁČEK EXTRA LINE BŘEZEN 2012

  Telefónica O2 , T-Mobile a Vodafone poskytují pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na telefonování. Příspěvek lze čerpat pouze u jednoho operátora. Telefónica O2 poskytuje příspěvek ve výši 406,80 Kč/měsíc na provoz pevné linky a 287,30 Kč/měsíc na provoz mobilní linky.

  T-Mobile nabízí zvýhodnění pro zdravotně postižené ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

  Vodafone poskytuje "Zvláštní tarif", který obsahuje 50 volných minut na měsíc. Měsíční poplatek za tento tarif je 50 Kč,-/měs. včetně DPH.

  Nárok na příspěvek mají držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodů úplné nebo praktické hluchoty a zákonní zástupci nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.
  Příspěvek je poskytnut na základě žádosti, kterou si zájemce vyzvedne v prodejnách operátorů nebo stáhne na internetu. K žádosti musí doložit průkaz mimořádných výhod ZTP/P nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči II., III. nebo IV. stupně závislosti.
  Vyplněný formulář žádosti a podklady je nutné donést do prodejny vybraného operátora nebo zaslat na jeho adresu.

Pro bližší informace se obracejte na zákaznické linky nebo internetové stránky operátorů:

  Telefon pro nevidomé Concorde C-520B Držitelé průkazu ZTP/P, zákonní zástupci N nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, mají nárok na výměnu stávajícího koncového zařízení pevné telefonní linky za telefon pro nevidomé. Pronájem telefonu stojí 29 Kč/měsíc. U Telefónicy O2 lze také telefon zakoupit za 458 Kč. Výměnu vyřizuje Telefónica O2 prostřednictvím svých partnerských prodejen.

  Podmínky pro výměnu telefonu:

 

Aktuální informace k S kartě

 

Jak všichni dobře víte, karta sociálních systémů je stále živé téma. Vprosinci  proběhla schůzka předsedy vlády Petra Nečase, ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a generálního ředitele České spořitelny Pavla Kysilky.

Závěry, které z tohoto jednání vzešly, jsou:

- platební funkce sKarty bude nepovinná (kromě podezření na zneužití dávek u osob v hmotné nouzi);

- sKarta bude mít platnost jako identifikační průkaz pro osoby pobírající sociální dávky, součástí karty bude též průkaz zdravotně postižené osoby;

- nepředpokládá se, že by důchody chodily přes sKartu;

- zdravotně postižení budou mít možnost bezplatného výběru z sKarty na pobočkách České spořitelny;

- výběry z bankomatů České spořitelny přes sKartu budou zdarma

- bude zachována možnost výplaty sociálních dávek složenkami

 Doporučujeme zrakově postiženým příjemcům nepojistných sociálních dávek, aby při převzetí sKarty korektně požadovali splnění čtyř podmínek:

1) Zasílat předmětné příspěvky prostřednictvím trvalého příkazu na osobní účet příjemce nebo peněžní poukázkou do vlastních rukou;

2) Předem dohodnout, jakou fotografii má příjemce karty k jejímu převzetí přinést nebo jak ve věci fotografování postupovat

3) požadovat sKartu s piktogramem nevidomého;

4) požadovat uvedení shodného označení s původním průkazem – tedy TP = TP; ZTP = ZTP; ZTP/P = ZTP/P.

Doporučujeme též žadatelům, aby se snažili vyvíjet tlak na úřad práce, aby byl průkaz vydán včas. Jako argument mohou použít sdělení, že budou požadovat náhradu škody za dobu, kdy nemohly být využívány výhody, spojené s průkazem OZP.

 

Nová hmatová výstava v Národním muzeu v Praze

Dobrý den

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem Ve stínu Olympu - Řecko a svět Keltů, která Vám přiblíží každodenní život v 6. až 4. století před Kristem na našem území i ve starověkém Řecku. Na výstavě poznáte, jak se lišil způsob bydlení či odívání Keltů a Řeků, jaké předměty denně používali a jak se vzájemně ovlivňovali. Budete moci obdivovat keltskou polozemnici či antický dům v téměř reálné velikosti a přenést se tak do života před mnoha sty lety. Součástí výstavy je také haptická stezka, která zpřístupní mnoho exponátů i nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Dále Vás jistě zaujmou interaktivní prvky, které umožní nejen dětským návštěvníkům vyzkoušet si keltské a antické odívání či si prakticky ověřit nově nabyté znalosti.

 

Spolupracující instituce:

Západočeské muzeum v Plzni

Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze

Sdružení HAPESTETIKA

 

Výstava je otevřena od 20. 12. 2012 do 3. 3. 2013 v mezipatře H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. 20. 12. 2012.

A co jsme pro vás v rámci výstavy připravili?

Komentované prohlídky výstavy

Zajišťují pracovníci Oddělení pravěku a antického starověku

Začátek prohlídky vždy v 16:30 v prostorách výstavy

 

čtvrtek 10. 1. 2013

Ve stínu chrámů olympských bohů – jak se bydlelo ve starověkém Řecku (Mgr. Ing. Petra Belaňová)

 

úterý 22. 1. 2013 Počátky keltské civilizace v Evropě (Mgr. Daniel Bursák)

 

úterý 5. 2. 2013

Vázy v životě Řeků (PhDr. Marie Dufková, CSc.)

 

úterý 19. 2. 2013

Poznání textilní výroby Keltů utkané z archeologických, ikonografických a písemných pramenů (Mgr. Kristýna Urbanová)

 

úterý 26. 2. 2013

Antické textilnictví a odívání (Mgr. Kristýna Urbanová)

 

Doprovodný program k výstavě PRO ŠKOLY

Program je vhodný pro všechny ročníky ZŠ a SŠ a bude přizpůsobován dle věku žáků a studentů. Jeho délka je přibližně 60 minut. Cílem programu je seznámit žáky a studenty s životem v antickém Řecku a v keltské společnosti. Ukázat jejich rozdílnost, společné znaky i obchodní styky. To vše nejen na vystavených exponátech z depozitářů Národního muzea a dalších institucí, ale taktéž na rekonsturkcích antického a keltského domu, oděvu i na replikách předmětů. V rámci programu pro starší studenty bude kladen důraz také na to, jak archeologové získávají své poznatky a nové informace, s jakými prameny pracují a jak je vyhodnocují.

 

Výstava je doplněna haptickou stezkou a je tak uzpůsobena návštěvě slabozrakých a nevidomých návštěvníků.

 

Pozor, na program je nutné se předem objednat! Máte-li o program zájem, kontaktujte prosím Mgr. Ing. Marii Opatrnou: 224 497 380, marie_opatrna@nm.cz

 

Více na. http://www.archeologienadosah.cz/naki/vystava

Příspěvek na zvláštní pomůcku

   Nejedná se o žádné novum, tuto dávku známe již z dob minulých, nicméně přijetím zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.) došlo k mnoha změnám, které se pokusíme popsat.

   Podívejme se na probíranou problematiku z hlediska potencionálního žadatele. Nejdříve by se takový žadatel měl pokusit odpovědět na otázku, zda vůbec patří do okruhu osob, které mají na příspěvek nárok. Samozřejmě, žádost může podat každý, ale podstupovat radovánky se sháněním a vyplňováním formulářů bez trochy zamyšlení předem?

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

   Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se v souladu s jinými právními předpisy i v tomto zákoně považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

   Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku, odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (3 roky) a na pořízení vodicího psa (15 let).

   Na tomto místě však vás důrazně upozorňujeme, že příspěvek na pořízení motorového vozidla je dostupný pouze osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příspěvek na úpravu bytu pak jen prvně jmenovaným. Osobám se zrakovým postižením není přes snahu SONS o zpřístupnění příspěvku na úpravu bytu dostupný žádný z nich.

   Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě následující podmínky:

Řekněme, že jste dle vašeho úsudku prošli výše načrtnutým sítem, o čem uvažovat dále?

 

Kategorie zrakového postižení

   Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké zrakové postižení je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř kategorií, a) až d). Jde o následující kategorie:

 

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.

   Pro pořádek ještě dodejme, že jako kontraindikace pro nárok na příspěvek na vodicího psa jsou uvedeny hluchoněmost a těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst. Kontraindikací pro nárok na příspěvek na kteroukoliv zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

 

Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?

Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, (č.388/2011 Sb.).

Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a)d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na tyto pomůcky:

1. kalkulátor s hlasovým výstupem,

2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,

3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,

4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

 

Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b):

1. vodicí pes,

2. slepecký psací stroj,

3. DYMO kleště,

4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

6. indikátor barev pro nevidomé,

7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,

8. braillský displej pro nevidomé,

9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,

10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

 

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c):

1. diktafon

 

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d):

1. kamerová zvětšovací lupa,

2. digitální zvětšovací lupa.

   I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání příspěvku na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.

   Z výčtu je patrné, že byly zachovány všechny zásadní pomůcky, oproti vyhlášce 182/1991 nebyly zařazeny jen finančně méně náročné pomůcky jako slepecké hodinky a budík, z náročnějších pak dvoukolo. V nové právní úpravě také postrádáme možnost úhrady nákladů spojených se zácvikem k užívání zvláštních pomůcek.

   Novinkou je pak zákonem o dávkách stanovená podmínka poskytnutí příspěvku na pořízení vodicího psa pouze v případě, že fyzická či právnická osoba, která psa vycvičila a předala, je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy.  Tato podmínka se v poslední době stala předmětem mediálního zájmu. Dovolujeme si zde vyjádřit názor, že ač z hlediska některých cvičitelských subjektů a některých uživatelů jde o neodůvodněnou komplikaci, považujeme tuto podmínku za velice rozumnou. Věříme, že povede ke zkvalitnění výcviku vodicích psů, tedy k vyšší bezpečnosti a komfortu jejich uživatelů.

 

Výše příspěvku

   Nyní již víme kdo a na jakou pomůcku může příspěvek získat, pojďme si přiblížit, jak bude stanovena jeho výše .

   Za pozitivum nové právní úpravy lze snad označit, že pravidla by nyní měla být všude a pro všechny stejná. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby (žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč.

   Z předchozí  věty vyplývá alternativa, že je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

   U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce činí v současnosti 3410 Kč, osminásobek je 27280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé  osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47760 Kč

   Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).

   U pomůcek s cenou od 24000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

   Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1000 Kč je nutná vždy.

 

Řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

   Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí  (MPSV). Formulář ve formátu PDF je opět dostupný na webových stránkách zde.

   Žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon stanoví tyto náležitosti:

   Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého pobytu žadatele, obdobné údaje o společně posuzovaných osobách. zákonem je také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele, dále doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém  byla podána žádost. Za příjmy pro účely příspěvku na žádost o zvláštní pomůcku se považují mimo jiné příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy plynoucí z pobírání invalidního důchodu. Do příjmu se však nezapočítává příspěvek na péči.

   Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní pomůcku, v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře.

   Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku. Žadatel si zvolí určení způsobu výplaty dávky. Příspěvek je možné čerpat prostřednictvím karty sociálních systémů, a to platební funkcí karty, převodem na příjemcem určený platební účet nebo v hotovosti.

   Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně, pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty neběží při přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení požádá samo příslušné pracoviště ÚP.

   Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat, odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku

Žadatel je ze zákona povinen:

Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.

 

Závěr

  To zásadní na závěr: příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní úpravě stal nárokovou dávkou, zmizelo ono kouzelné slůvko „může“. Znamená to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok.

   Ač je tento článek obsáhlý, přece není vyčerpávajícím přehledem platné právní úpravy týkající se byť jen jediného probíraného právního institutu. Přejme si, aby nám současná právní úprava umožnila získat takové pomůcky, které přispějí k našemu spokojenému životu a sníží naše zrakové znevýhodnění.

   Na vaše zvídavé dotazy jsou i nadále připraveni odpovídat na kontaktech Sociálněprávní poradny SONS ČR.

Aktuální změny v sociálně právní oblasti pro rok 2010

Co se mění

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úspor­ná opatření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), která se týkají pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského po­jištění. Stanovuje to zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Opatření jsou součástí tzv. úsporného balíčku, jehož podsta­tou je snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu tak, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. Další změny, které přinesou úspory, by se měly týkat příspěvků na provoz motorového vozidla a platů. V prvním případě by je měla řešit změna příslušné vyhlášky, v druhém samostatný zákon.

Změny v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 1. ledna 2010


Nemocensk
é pojištění

V oblasti nemocenského pojištění se od 1. ledna 2010 ji­nak vypočítávají dávky nemocenského pojištění a poskytuje ošetřovné.

Dávky nemocenského pojištění

Dávky nemocenského pojištění jsou čtyři: nemocenské, ošet­řovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. I nadále se vypočítávají z denního vy­měřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpra­vidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Redukce

Takto stanovený průměrný denní příjem, tedy tzv. denní vy­měřovací základ, podléhá redukci. Upravuje se pomocí tří re­dukčních hranic. První redukční hranice představuje jednu třicetinu průměrné mzdy, druhá redukční hranice 1,5násobek první redukční hranice a třetí redukční hranice je 3násobkem první redukční hranice. Tyto redukční hranice se s ohledem ke zvýšení průměrné mzdy od 1. ledna 2010 zvyšují ze 786 Kč, 1 178 Kč a 2 356 Kč na 791 Kč, 1 186 Kč a 2 371 Kč.

Redukce se provede tak, že z průměrného denního příjmu pojištěnce se do první redukční hranice započte 90 %, z čás­ti denního příjmu pojištěnce mezi první a druhou redukční

hranicí se započte 60 %, z části denního příjmu pojištěnce mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k čás­ti nad třetí redukční hranicí se nepřihlédne.

 

Změny ve výpočtu

Od 1. ledna 2010 se na jeden rok ruší výhoda pro redukci denního vyměřovacího základu pojištěnce pro výpočet pe­něžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v tě­hotenství a mateřství. (Dosud se příjem do první redukční hranice pro tyto dvě dávky započítával v plné výši - 100 %.)

Procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denní­ho vyměřovacího základu denní výše nemocenského, peně­žité pomoci v mateřství a ošetřovného se od 1. ledna 2010 sjednocuje. Shodně činí 60 %. Na jeden rok se tak ruší vyš­ší sazby pro nemocenské od 31. dne (66 %) a od 61. dne (72 %) trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a pro peněžitou pomoc v mateřství (70 %).

Ošetřovné

Pro rok 2010 se zavádí tzv. karenční doba pro ošetřovné. V praxi to znamená, že se ošetřovné neposkytuje první tři ka­lendářní dny potřeby ošetřování (péče) o člena domácnosti. Na jeden rok tak platí stejné pravidlo jako při dočasné pra­covní neschopnosti, kdy za první tři pracovní směny nenáleží náhrada mzdy (platu), odměny, snížený plat nebo snížená odměna podle zvláštních právních předpisů.

Přechod nároku z roku 2009

Lidem, kteří dávky nemocenského pojištění s výjimkou ošet­řovného začali pobírat už v roce 2009, se s účinností od 1. ledna 2010 sníží na úroveň, kterou stanovuje úsporný balíček. Těm, kteří dávky nemocenského pojištění začnou pobírat v roce 2010, se vypočítají podle právních předpisů platných v roce 2010. Od 1. ledna 2011 se zase přepočítají na výši platnou před úsporným balíčkem.

S novou denní výší dávky nemocenského pojištění, která náleží od 1. ledna 2010, seznámí pojištěnce plátce dávky, a to písem­ným oznámením. Správnost výše dávky si lze zkontrolovat po­mocí kalkulačky zveřejněné na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Jestliže peněžitá pomoc v mateřství za kalendářní měsíc, po přepočtu její denní výše, nebude dosahovat částky rodičov­ského příspěvku, náleží rodičovský příspěvek ve výši rozdílu

mezi částkou rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství za kalendářní měsíc. Tento rozdíl si pojištěnec uplatňuje u úřadu práce.

Upozornění:

Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2009 ve výši 380 Kč nebo ve vyšší částce než 380 Kč za kalendářní den a po přepočtu k 1. lednu 2010 bude nižší než 380 Kč, může být zvoleno poskytování rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte.

Pojistné na sociální zabezpečení

Změny v pojistném na sociální zabezpečení se týkají sazeb pojistného, maximálního vyměřovacího základu a slev na pojistném.

Sazby pojistného

Od 1. ledna 2010 nedochází oproti roku 2009 ke změ­ně sazeb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Původně měly být v roce

2010     sazby nižší o 0,9 procentního bodu než v roce 2009,
tzn. měly činit 24,1 %. V roce 2010 nakonec zůstávají stejné jako v roce 2009, tj. 25 %.

Zaměstnavatelé si nadále mohou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pra­covní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance a nikoliv jen za zaměstnance se zdravotním postižením.

Maximální vyměřovací základ

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro placení pojist­ného, a to ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek. Tedy z částky 1 130 640 Kč platné pro rok 2009 na celko­vou částku 1 707 048 platnou pro rok 2010.

Slevy na pojistném

Od 1. ledna 2010 se slevy na pojistném pro zaměstnava­tele ruší. Naposledy je zaměstnavatelé mohou uplatnit za prosinec 2009, tj. do 20. ledna 2010.

Upozornění

Zákonem č 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se s účinností od 1. ledna 2010 považuje za den platby pojistného den, v němž bylo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti připsáno na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení Toto pojistné placené v lednu za měsíc prosinec 2009 musí být připsáno na účet okresní správy sociálního zabezpečení do 20. ledna 2010.

Státní sociální podpora

Zákon č. 362/2009 Sb. od 1. ledna 2010 upravil přídavek na dítě tak, jak byl před 1. červencem 2009. Změna se týká výše přídavku na dítě a také hranice příjmu rozhodného pro nárok na dávku. V praxi to znamená, že od 1. ledna 2010 je přídavek na dítě do 6 let věku 500 Kč, na dítě ve věku od 6 do 15 let se jedná o 610 Kč a u nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 26 let činí dávka 700 Kč.

Nárok na přídavek na dítě má od 1. ledna 2010 nezao­patřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.

Úřady práce stanoví nově nárok a výši přídavku na dítě ná­ležejícího za leden 2010 automaticky bez žádosti. O této změně vydají písemné sdělení.

Podpora v nezaměstnanosti

V roce 2010 zůstávají dávky podpory v nezaměstnanosti na stejné výši a lze je pobírat stejnou dobu jako v roce 2009. Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje během tzv. podpůr­čí doby. Ta je různě dlouhá v závislosti na věku uchazeče o za­městnání. Člověk, kterému v době žádosti o podporu bylo

 • do 50 let, může podporu v nezaměstnanosti pobírat 5 měsíců,
 • od 50 do 55 let má nárok na podporu 8 měsíců,
 • víc než 55 let, může podporu pobírat 11 měsíců.

Výše podpory se stanovuje procentní sazbou z průměr­ného měsíčního čistého výdělku zjištěného v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období (poslední tři roky). Pokud uchazeč naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost, procentní částka se počítá z posled­ního vyměřovacího základu v rozhodném období, který se přepočítává na jeden kalendářní měsíc.

Procentní sazby jsou: první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %, další dva měsíce se jedná o 50 % a ve zbývajícím období o 45 %. Maximálně může být podpora v nezaměstnanos­ti 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první a třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, v kterém se podala žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Příspěvek na provoz motorového vozidla:

Dne 21. 12. 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 451/2009 Sb., kterou se mění vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb. Přijetím vyhlášky č. 451/2009 byl do vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení vložen nový § 36a, který zní:

§ 36a

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Oprávněnému občanu se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km

a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně nebo

b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

Schválené snížení výše příspěvku na provoz motorového vozidla by však mělo platit pouze pro rok 2010.

Platy

Snížení platů představitelům státní moci a některých stát­ních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům schválil na podzim 2009 Parlament Čes­ké republiky. Platy se tak změnou zákonů č. 236/1995 Sb., č. 201/1997 Sb. a č. 143/1992 Sb. snižují o 4 %.

Informace

Výši nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v ma­teřství od 1. ledna 2010 si můžete orientačně vypočítat pomocí kalkulaček zveřejněných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a to na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4215.

 

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391

web: http://www.mpsv.cz

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

tel.: +420 257 062 860, fax: +420 257 063 360

web: http://www.cssz.cz

 

Vydáno v listopadu 2009. ("Příspěvek na provoz motorového vozidla" doplněn v prosinci 2009. pozn. webmastera)

Anatomie oka

Orgán zraku

Tvoří je struktury soustřeďující obraz viděných předmětů na retinu (sítnici) v zadní části, a také nervové buňky převádějící tento obraz na elektrické impulsy, jež pak zrakový nerv přenáší k interpretaci do specializované oblasti mozku. Obě oči fungují ve vzájemné koordinaci a souladu, řízeny mozkem, zaměřují se vždy současně na tentýž objekt, takže na obou sítnicích vzniká pak jeho zřetelný obraz. V případě nutnosti dovedou oči obraz zaostřovat plynulou změnou „ohniskové vzdálenosti“ ve zcela automaticky a mimovolně probíhajícím procesu akomodace.

Charakter světelných paprsků dopadajících na sítnici určuje charakter impulsů, které putují zrakovými nervy z obou očí k mozku. Zrakové nervy procházejí otvory v zadní části očnic, vstupují do lebeční části, setkávají se a částečně překřižují, poté probíhají dále dozadu a vstupují nejprve do dolní části mozku a poté do vizuální kůry v jeho zadní části.

STRUKTURA

OČNÍ BULVA (KOULE)

Oční bulvy jsou uloženy na polštářcích tukové tkáně v očních důlcích – kostěných očnicích, které jim poskytují ochranu před poraněním. Mohou se pohybovat na různé strany díky šesti drobným svalům, jejichž koordinovaná aktivita je řízena sítí nervů v mozkovém kmeni.

Oční bulva má tuhý vnější obal, nazývaný skléra (bělima). Přední část bělimy, kruhovitá rohovka, je průsvitná a mírně vystouplá, slouží jako hlavní čočka oka a především zajišťuje soustřeďování paprsků, dopadajících do oka, na jeho sítnici. Za rohovkou je dutá oční komora vyplněná komorovým mokem, v její zadní části pak nacházíme duhovku (zbarvenou část oka) s centrálním otvorem nazývaným pupila (zornice, zřítelnice, panenka). Díky působení tenkých svalů po obvodu se může průsvit zornice v závislosti na okolních světelných podmínkách měnit, a tak modifikovat i intenzitu a množství světelných paprsků dopadajících na sítnici.

Bezprostředně za duhovkou a v těsném kontaktu s ní je umístěna čočka, přidržována jemnými vlákny kruhovitého ciliárního (řasnatého) tělíska. Jeho kontrakce proměřují tvar čočky (zvyšují či naopak omezují její vypouklost), což přidává k zaostřovacím schopnostem rohovky další stupeň. Za čočkou je umístěna hlavní dutina oka, vyplněná tekutinou nazývanou sklivec.

Na vnitřním povrchu zadní stěny oční bulvy je retina (sítnice), kterou tvoří složitá nervová tkáň a na niž dopadá obraz formovaný rohovkou a čočkou oka. Sítnice vyžaduje ke své funkci i samotné existenci trvalou dodávku kyslíku a glukózy (jako zdroje energie). Proto je bezprostředně za ní rozprostřena jemná síť krevních cév, tzv. cévnatka. Cévnatka spolu s duhovkou a ciliárním (řasnatým) tělískem vytváří střední vrstvu oka, uveu (tzv. živnatku).

SPOJIVKA

Oční bulva je izolována od vnějšího prostředí pružnou vrstvou tzv. spojivky, která je pevně připevněna k okrajům rohovky, ale jen volně uložena na bělimě v přední třetině oční koule. Na okrajích oka je pak připevněna ke kůži a vytváří vnitřní výstelku očních víček, s hlubokými záhyby (váčky) pod a nad očima. Toto uspořádání skýtá oku dokonalé a trvalé utěsnění a izolaci, přičemž současně umožňuje velký rozsah pohybů.

Spojivka obsahuje velké množství drobných žlázek produkujících slzy a hleny. To, spolu s mastným sekretem vylučovaným z Meibomových žláz v očních víčkách, vytváří třívrstevný film, který trvale pokrývá rohovku a spojivku a chrání je před poškozením v důsledku vyschnutí.

VÍČKA

Každé z očních víček obsahuje asi 30 Meibomových žláz, které vyúsťují podél jeho okraje bezprostředně pod kořeny řas. Tyto žlázy vylučují mastný sekret, který brání přilepení víček k oku během spánku a vytváří zevní vrstvu filmu kryjícího oko – vrstvu zpomalující vysychání oka a pomáhající udržovat jeho stálé zvlhčení. Také mrkací reflex napomáhá této ochraně, neboť díky němu se vrstva slz neustále a rovnoměrně rozprostírá po celém povrchu oka. To je důležité pro správné vidění i uchování dobrého stavu oka – pokud by povrch oka vyschl, došlo by rychle k abrazi rohovky.

Bezprostředně pod kůží očního víčka je umístěn plochý, ale velice silný sval. Kontrakce tohoto svalu umožňují rychle reagovat na nebezpečí otáčením oka, jeho zatlačováním dále do očního důlku s překrýváním tkání víčka.

Citace:

Rodinná encyklopedie zdraví,

The British Medical Asociation,

rok vydání: 1993,

vydalo nakladatelství: Gemini, spol. s r. o.,

Praha, počet stran: 1184.

Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany v Plzni

 

Odbor sociálních služeb MMP vyhlásil v březnu 2010 veřejnou zakázku na zajištění individuální dopravy zdravotně handicapovaných (osob s průkazem TP, ZTP, ZTP/P + osob jejich doprovodu), s důrazem na osoby upoutané na invalidní vozík. Služba je určena osobám s trvalým bydlištěm na území města Plzně, kteří ji mohou využívat k přepravě v rámci celé ČR. Veřejnou zakázku vyhrála firma MEZADO Jana Peška – doprava a spedice, která bude od 5. 5. 2010 poskytovat uvedenou službu.

Dopravce zajistí provoz dispečinku, kde bude možno si službu individuální dopravy objednat - provozní doba dispečinku 7,00-20,00 hod. – telefon: +420 603 466 123 nebo na e-mailové adrese: ptp@mezado.cz.

Cena za jeden projetý kilometr pro klienta činí 11,20 Kč včetně DPH. V případě čekání provozovatele služby účtuje provozovatel klientovi 10,- Kč za jednu hodinu. Cena za 1 km je stanovena za celý vůz, bez ohledu na počet přepravovaných osob. Do ceny jsou započteny i úkony spojené s přepravou tj. naložení a vyložení přepravované osoby na invalidním vozíku, pomoc při nastupování/vystupování osoby zdravotně handicapované. Asistovaná individuální doprava handicapovaných osob je novou službou dotovanou městem a zároveň službou, která byla ze strany postižených osob dlouhodobě poptávána. Plzeň se tak řadí mezi města, která ve všech směrech významně podporují integraci zdravotně postižených osob.

 

Hezký den vám přeje Bětka

 

Bezplatné parkování na vlakových stanicích

Zdravím Vás všechny

a na základě informace Krajského centra osobní dopravy Praha bych vás rád upozornila na možnost v níže uvedených stanicích využít bezplatného parkování. Jde o zdravotně postižené osoby, které jsou držiteli zvláštních výhod, na základě povolenky, kterou je možno získat při sjednávání přepravy, případně na pokladní přepážce níže uvedených stanic nebo u dozorčího přepravy stanice Praha hl.n..

 

Seznam stanic nabízejících možnost bezplatného parkování:

Praha hl.n.,

Praha-Smíchov,

Praha-Holešovice,

Praha-Masarykovo nádraží,

Praha-Libeň,

Praha-Vršovice,

Kralupy n/Vlt.,

Mladá Boleslav hl.n.,

Mělník,

Kladno,

Rakovník,

Poděbrady,

Lysá n/Labem,

Nymburk hl.n.,

Kolín,

Kutná Hora hl.n.,

Kutná Hora město,

Čáslav,

Český Brod,

Beroun,

Příbram,

Zdice,

Hořovice,

Benešov u Prahy,

Čerčany, Olbramovice.

 

Veronika

Dávky v hmotné nouzi

Systém pomoci v hmotné nouzi

Tímto článkem chci zakončit sérii věnovanou změnám, které přinesla sociální reforma 2012.

Představíme si systém pomoci v hmotné nouzi, jak funguje s platností a účinností právních předpisů ke dni 1. prosince 2012.

Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

zákon o pomoci v hmotné nouzi (z. č. 111/2006 Sb.) a zákon o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., oba předpisy ve znění pozdějších úprav. Ostatně se zákonem o životním a existenčním minimu jsme se již setkali v mnoha předchozích článcích, odkazy na něj najdeme v již probraném zákonu o státní sociální podpoře, zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a dalších.

Zákon o životním a existenčním minimu

Tento předpis, jak je již z názvu patrné, stanoví, jak se vypočítá částka životního i existenčního minima. Člověk by si řekl, že je to jednoduché, že zkrátka stanovím dvě částky v korunách na měsíc, ale bohužel, jak to již v právních předpisech bývá, věc je složitější. Potřebujeme-li vypočítat životní minimum, což potřebujeme obvykle pro zjištění, zda někdo má či nemá nárok na nějakou dávku, (příspěvek na zvláštní pomůcku s cenou do 24.000 například), musíme si vždy nejdříve správně odpovědět na otázku, zda osoba, pro kterou životní minimum počítáme, bude brána jako jednotlivec, nebo bude posuzována společně s dalšími osobami. Pravidla, podle kterých odpovíme na tuto otázku, jsou obsažena v § 4, a to v osmi odstavcích. Pro naši potřebu zjednodušme tak, že společně se posuzují osoby, které žijí ve společné domácnosti. Životní minimum jednotlivce činí 3410 Kč. U společně posuzovaných osob pak platí tyto částky:

První osoba =3140, druhá a další posuzovaná osoba =2830. Pokud jde o nezaopatřené děti, platí pro dítě od 15 do 26 let částka 2450, u dítěte od 6 do 15 let 2140 a dítě do 6 let 1740 Kč měsíčně. Částky u společně posuzovaných osob se pochopitelně sčítají.

Existenční minimum zákon definuje jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Částka existenčního minima činí 2200 Kč, ovšem je třeba říci, že tato částka je jako měřítko nároku užívána podstatně méně často, než částka životního minima. Zákon navíc stanoví, že existenční minimum nelze použít pro nezaopatřené děti, poživatele invalidního a starobního důchodu, osoby invalidní ve III. stupni a osoby starší 68 let.

Zákon dále v § 1 odst. 3 stanoví, že:

„Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení;“

K výpočtu životního minima mohou dobře posloužit webové kalkulačky, jednoduchou, funkční a přístupnou z hlediska zrakově postižených najdete na odkazu:

http://www.mesec.cz/kalkulacky/jake-je-zivotni-minimum-vasi-rodiny/

Pokud již umíme stanovit částku životního minima jednotlivce či celé rodiny, bývá často třeba porovnat tuto částku s tzv. započitatelnými příjmy. Jednotlivé zákony sice mohou obsahovat některé odchylky, často však platí pro započítání příjmů pravidla uvedená v tomto zákonu. Do příjmů se započítávají zjednodušeně řečeno čisté příjmy ze závislé činnosti, funkční požitky, příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu i z ostatních příjmů. Dále mezi započitatelné příjmy patří příjmy z nemocenského i důchodového pojištění (tedy důchody invalidní i starobní), podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, výživné, dávky ze státní sociální podpory, ne však příspěvek na bydlení či jednorázové dávky, příspěvek na živobytí. Podstatná pro naši komunitu je skutečnost, že se mezi tyto příjmy nezapočítávají příspěvky na péči, mobilitu ani na zvláštní pomůcku.

Pro pořádek ještě uvádím, že zákon obsahuje valorizační klauzuli, která vládě umožňuje při růstu indexu spotřebitelských cen částky životního i existenčního minima zvýšit, čehož vláda k 1. lednu roku 2012 využila.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Předmětem tohoto zákona, jak je stanoveno v § 1, je poskytnutí pomoci při zajištění základních životních potřeb osobám v hmotné nouzi prostřednictvím dávek zákonem upravených. Jde o následující dávky:

Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Podmínky, které musí osoba splnit, aby měla nárok na některou z dávek tohoto systému, jsou poměrně tvrdé, z mnoha stanovených podmínek pak existují výjimky, celý systém je dosti komplikovaný. Proto jednoznačnou odpověď, zda nějaká osoba splňuje či nesplňuje podmínky nároku na konkrétní dávku je možné zjistit až v samotném řízení o žádosti o dávku. Příslušným „orgánem pomoci v hmotné nouzi“ jsou krajské pobočky Úřadu práce, odvolacím orgánem je pak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Při podání žádosti o dávku se vždy zkoumají příjmy, majetkové i sociální poměry žadatele a společně s ním posuzovaných osob, také skutečnost, zda má žadatel možnost si vlastním přičiněním příjmy zvýšit, a to nejen závislou či nezávislou výdělečnou činností, ale i využitím svého majetku či uplatněním svých případných pohledávek.

Příspěvek na živobytí

Tento příspěvek náleží osobě, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si tento příjem nemůže zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.

K porozumění této definice je třeba vyložit některé její pojmy:

a) Do příjmů se pro účely tohoto zákona, tedy i posouzení nároku na příspěvek na živobytí, započítává 70 % tzv. čistých příjmů ze závislé činnosti, 80 % příjmů z náhrady platu či mzdy při pracovní neschopnosti i z nemocenského, z podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu, viz. výše.

b) „Přiměřenými náklady na bydlení“ jsou míněny nájemné, poplatky za služby spojené s užíváním bytu, úhrady za nezbytnou a prokazatelnou spotřebu energií. Všechny tyto položky jsou ještě blíže specifikovány, nájemné je navíc zastropováno nájemným obvyklým v určité lokalitě, družstevní forma bydlení je pak zastropována normativními náklady určenými v zákoně o státní sociální podpoře. Podstatné ovšem je to, že tyto náklady, které se odečítají od příjmů nesmí překročit 30 %, v Praze 35 % posuzovaných příjmů.

c) Nyní se dostáváme k výkladu pojmu „částka živobytí“:

U nezaopatřených dětí je částkou živobytí částka jejich životního minima, viz. výše, kterou však lze navýšit o náklady na nutné dietní stravování, pokud je takové stravování nařízeno odborným lékařem. Prováděcí předpis stanoví, o kolik lze částku u jednotlivých diet navýšit, u diabetické diety se jedná např. o navýšení o 1130 Kč měsíčně.

U dospělých se částka živobytí bude pohybovat mezi částkou existenčního minima (2200 Kč) a částkou životního minima (3410 Kč), vliv na stanovení přesné částky budou mít různá kritéria, zda osoba má nějaký majetek či pohledávky, které by mohla užít pro zvýšení svých příjmů, zda tento majetek či pohledávky užívá, zda uchazeč o zaměstnání odmítl v poslední době Úřadem práce nabízené zaměstnání, zda osoba je či není dlužníkem na výživném, a mnoho dalších.

Pojďme si výše uvedené demonstrovat na praktickém příkladu:

Zkusme určit, zda na příspěvek na živobytí bude mít nárok padesátiletý nevidomý pan Karel, bez jiných zdravotních komplikací, poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. st. ve výši 8500 Kč, toho času bez zaměstnání, pobírající příspěvek na péči ve II. stupni, tedy ve výši 4000 Kč, který nebude mít žádný majetek ani pohledávky, jimiž by si příjmy zvýšil, bude bydlet v pronajaté garsonce třeba ve Zlíně, jeho celkové náklady na bydlení (nájemné i poplatky za služby a energie) budou činit 4000 Kč měsíčně. Kromě uvedeného pan Karel žádné další příjmy nemá.

Karlův započitatelný příjem bude činit 8500 Kč, protože invalidní důchod započítáme ve výši 100 %, příspěvek na péči do příjmů nezapočítáváme. Pro odečtení přiměřených nákladů na bydlení užijeme částku 2550, tedy 30 % z Karlových příjmů. Kdyby pan Karel bydlel v Praze, odčítali bychom 35 % z jeho příjmů. Jeho příjem po odečtení dosahuje částky 5950 Kč. Karlova částka živobytí činí částku jeho životního minima jednotlivce, tedy 3410 Kč. Z toho je patrné, že pan Karel nárok na příspěvek na živobytí nemá.

K příspěvku na živobytí ještě dlužno dodat, že jeho výše činí rozdíl mezi příjmy posuzované osoby či společně posuzovaných osob a výší částky živobytí.

Doplatek na bydlení

Na tuto dávku má nárok nájemce či vlastník bytu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení a zvýšených o příspěvek na živobytí, byly jeho příjmy nižší, než je částka živobytí. To platí i o společně posuzovaných osobách. Tato poněkud krkolomná konstrukce tedy říká, že pokud příjmy nějaké osoby, která má nárok na příspěvek na živobytí – a my jsme si již ukázali, že podmínky pro nárok na tento příspěvek jsou opravdu tvrdé, i po poskytnutí příspěvku na bydlení (tuto dávku jsme si popsali v článku věnovaném zákonu o státní sociální podpoře) nedosahují částky živobytí, pak jí náleží doplatek na bydlení. Výše doplatku činí rozdíl mezi částkou živobytí a příjmy upravenými dle popisu výše. Z těchto uvedených kritérií existují jisté výjimky, ale pro potřeby tohoto článku lze shrnout, že pobírat doplatek na bydlení mohou pouze ti, kdo mají nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Sociální reformou bylo nově zavedeno, že doplatek na bydlení lze pobírat po dobu 84 kalendářních měsíců, která se počítá za posledních 10 let. Výjimky z tohoto pravidla jsou totožné s výjimkami popsanými v článku referujícím mimo jiné o příspěvku na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

K popisu této dávky nejlépe poslouží ustanovení, která určují, kdo má na tuto jednorázovou dávku nárok:

Jde o osobu:

a) které s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví. Takové osobě lze poskytnout jednorázovou dávku, která vyrovná její příjem, u dospělého do částky existenčního minima (2200 Kč), u nezaopatřených dětí do částky životního minima,

b) kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Těmto osobám lze poskytnout dávku až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy 51150 Kč.

c) která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladù, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, atd.

Hendikepovaní v městské veřejné dopravě

Na stránkách Dopravního podniku města Plzně je ke shlédnutí video, jak by to také mohlo fungovat v MHD ve vztahu k postiženým.

   Ve spolupráci s našimi hendikepovanými spoluobčany vznikl film, který měl původně sloužit pouze jako instruktáž pro řidiče PMDP, a.s. Rádi bychom ale tímto filmem oslovili i ostatní cestující a rozšířili tím povědomí veřejnosti o pravidlech i úskalích cestování hendikepovaných městskou veřejnou dopravou. 

   Touto cestou také děkujeme všem zúčastněným za ochotu a profesionální přístup, díky kterému jsme mohli tento film natočit.

převzato ze stránek www.pmdp.cz

Na filmu spolupracovaly: ředitelka Tyfloservisu Dana Danielková, Mgr. Iva Rejtharová, PhDr. Linda Ambrožová a vodicí pes Priscilla.

Video lze přehrát online zde, nebo si je můžete uložit do počítače zde (formát WMA, 180 MB).

Inteligentní zastávky v Plzni

Zhruba 6,5 milionu korun budou stát tzv. inteligentní zastávky městské hromadné dopravy, které by měli začít cestující využívat od příštího léta. Pět milionů korun na ně do Plzně pošle Evropská unie.
Podle technického náměstka primátora Petra Runda se světelné panely informující aktuálně o situaci v dopravě, jízdních řádech i návaznosti spojů objeví zejména na zastávkách, kde se kříží nejvíce linek: tedy u Práce, v sadech Pětatřicátníků, na Americké u Mrakodrapu, u bývalého výstaviště, na Karlovarské třídě u u lékařské fakulty a na zastávce Pod Záhorskem.
Velkou výhodou inteligentních zastávek má být možnost operativně poskytnout informace o výlukách nebo aktuálních dopravních opatřeních. Světelné panely zobrazí čísla linek, směr a zbývající čas do skutečného odjezdu spoje a pomohou cestujícím vytypovat náhradní či nejlepší trasu.
Podle dopravně-provozního ředitele PMDP Václava Zikmunda budou zařízení na zastávkách napojena na dynamický dispečink podniku a budou s ním komunikovat. V případě krizových situací budou aktuální informace hlásit na zastávkách přímo ampliony. Například lidé se zrakovými potížemi nebo nevidomí ocení zvukové hlásiče fungující na podobném principu, na jaký jsou již dnes zvyklí z vozů městské dopravy.
 
3.12. 2009 denik.cz

Inteligentní zastávky v Plzni

Na příjemnější cestování veřejnou dopravou v Plzni se mohou těšit nevidomí a slabozrací cestující. Dopravní podniky se totiž chystají už letos v létě vybavit některé klíčové zastávky informačními tabulemi se zvukovým systémem. "Uslyší to, co si ostatní pasažéři přečtou na světelném panelu - tedy za jak dlouho a která linka pojede," vysvětluje projektový manažer Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Kohout. Takzvané inteligentní zastávky budou napojené přímo na dispečink. Lidé se z nich také dozví o případném zpoždění spoje, proč se v daném okamžiku městská doprava zastavila, za jak dlouho bude obnoven provoz nebo jestli a odkud pojede náhradní doprava. Vozíčkáři, hůře pohybliví cestující a například maminky s kočárky se na tabulích dočtou kdy přijede nízkopodlažní autobus, trolejbus nebo tramvaj. Mluvicí zastávky bude možné použít i při krizových situacích. "Například při povodních, větších dopravních nehodách nebo jiných kalamitách," vysvětluje Jiří Kohout. Zvukový systém bude moci využít i dispečer při mimořádných situacích. "Vysvětlí cestujícím, proč se třeba zastavily tramvaje na dané lince a kdy se opět rozjedou," říká Kohout. Prvních dvanáct světelných panelů vyroste po Plzni ještě do konce letošního roku. "Do konce dubna probíhá výběrové řízení. Tabule začneme osazovat během léta," uvedl Jiří Kohout. Nejdříve se objeví na Americké třídě - U Mrakodrapu a U Práce. Dále na Karlovarské - zastávky Lékařská fakulta a Pod Záhorskem. Menší informační panely budou stát také na zastávce Výstaviště a u plaveckého bazénu na Slovanech. Pořízení dvanácti mluvicích zastávek bude stát přibližně 5,25 milionu korun. Město na ně má přislíbeno více než pětimilionovou dotaci z Evropské unie. Tím to ale nekončí. Dopravní podniky by chtěly "rozmluvit" do dvou let všechny klíčové zastávky v Plzni. Provozně technický ředitel PMDP Václav Zikmund před časem vyčíslil, že výroba a instalace jednoho světelného panelu vyjde řádově na půl milionu korun. "Do roku 2012 bychom jich rádi zprovoznili zhruba sto na padesáti zastávkách. Oddálit to může především nedostatek financí," připouští Kohout. Ve Švýcarsku nebo Německu fungují "chytré" zastávky již řadu let. V tuzemsku informují již čtvrtým rokem cestující v Olomouci. Dalším vylepšením, které Plzeňské městské dopravní podniky testují, je ovládání světelných křižovatek z vozidel hromadné dopravy. "Jakmile se k ní řidič přiblíží, vyšle signál a semafory se nastaví tak, aby náš vůz projel přednostně," popsal generální ředitel PMDP Michal Kraus. Tramvaje by do budoucna měly být vybavené také automatickým stavěním výhybek. Po dynamickém dispečinku, odkud dispečeři řídí provoz plzeňské MHD od minulého prosince, chytrých zastávkách a ovládání světelných křižovatek, má dojít i na informační systém pro cestující přímo v trolejbusech, tramvajích a autobusech. Celý projekt takzvaného Komplexního řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni by měl být hotový do konce roku 2013. Město a dopravní podniky do něj investují přes sto milionů korun.

Koncert ke dni zraku 2011 a ocenění našeho Pepíka Ježka

Lions Club Plzeň si vzpomněl

Plzeň - Světový den zraku připomněl Lions Club Plzeň Bohemia jako každoročně tím nejlepším způsobem - akcí pro nevidomé a slabozraké.

(převzato z plzensky.denik.cz)


Koncert Lions Clubu Plzeň Bohemia a Plzeňské filharmonie řídil ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni indický dirigent Debashish Chaudhuri, zpívali Alena Schutová a Radek Žalud

    Jako vždy se na slavnostním večeru podílela Plzeňská filharmonie, která vystoupila opět s indickým dirigentem Debashishem Chaudhurim - 30. září ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.

   „Plzeňská filharmonie se snaží podporovat charitativní projekty. Kromě spolupráce s Lions Clubem jsme v minulosti například spolupracovali s Rotary Clubem nebo na charitativním projektu Plzeňská filharmonie pro Japonsko, ale i na dalších akcích,” vyjádřila se v souvislosti s koncertem pro zrakově handicapované Lenka Kavalová, ředitelka plzeňských filharmoniků. Čím jsou pro orchestr zajímavé právě koncerty pro nevidomé a slabozraké? „V tomto případě je pro nás jistě zajímavá spolupráce s Deylovou konzervatoří pro zrakově postižené v Praze, ze které každoročně vycházejí do světa kvalitní umělci. Koncerty pro Lions Club Plzeň Bohemia máme naplánované zatím do roku 2015, takže již lze hovořit o tradici,” odpovídá ředitelka Kavalová. A ještě upřesňuje: „Již také tradičně je dirigentem těchto koncertů náš indický host Debashish Chaudhuri, který umělce, tedy jednotlivé sólisty, vyhledává. Víme, že podporujeme dobrou věc.”

   Již šestý koncert ke Světovému dni zraku se odehrál skutečně ve slavnostní atmosféře. Do sálu přišli - včetně slabozrakých a nevidomých posluchačů - zástupci organizací a škol, kteří pomáhají překonat handicap ztráty zraku v denním životě, a řada dalších hostů,” zdůraznila Ivana Horáková z Lions Clubu Plzeň Bohemia, který všechny pozval. „Mladí nadějní pěvci z Deylovy konzervatoře Alena Schutová a Radek Žalud zvlášť dojali obecenstvo nádherným přednesem skladby Ave Maria,” dodává a ještě připomíná, že oceněnému hudebnímu pedagogovi Josefu Ježkovi předali primátor města Plzně a prezidentka plzeňského Lions Clubu finanční dar. „Výtěžek z koncertu připadne Speciální mateřské škole pro děti s vadami řeči v Plzni- Doubravce,” upřesnila Ivana Horáková. Lions Club Plzeň Bohemia už chystá sedmý koncert ke Světovému dni zraku - má se konat 12. října 2012.

Článek převzat z plzensky.denik.cz, autor Petr Dvořák, foto Vlastimil Leška

Koncert ke světovému dni zraku a ocenění pana Jiřího Švábka

Dne 2. října 2009 se konal IV. Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie v Měšťanské besedě v Plzni u příležitosti Světového dne zraku. Koncert pořádal Lions Club Plzeň Bohemia pod záštitou JUDr. Marcely Krejsové, 1. náměstkyně primátora města Plzně a guvernéra Districtu Juraje Schwarze.

V úvodu koncertu zazněl od Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět. Potom náš sluch potěšila předehra k opeře Netopýr – Fledermaus Ouverture od Johanna Strausse mladšího. Poté nám zapělo trio MAKABARA ve složení Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová tři písně. Následoval nádherný koncert pro klarinet a orchestr od Karola Kurpiński se sólem nevidomého klarinetisty Milana Arnera.
Po dvacetiminutové přestávce se předávalo ocenění Lions Club Bohemia Plzeň panu Milanovi Arnerovi, panu Jiřímu Švábkovi a slečně PhDr. Lindě Ambrožové. Koncert zakončila Plzeňská filharmonie Symphony 8 – G dur, op. 88 od Antonína Dvořáka. Akci moderoval Jiří Hlobil a Plzeňskou filharmonii dirigoval Debashish Chaudhuri. Mezi oceněnými byl i náš člen, pan Jiří Švábek. Finanční ocenění získal především za své působení mezi mladými sportovci se zrakovým postižením.
Pan Jiří Švábek má za své povolání masérství, které ho stále baví a má již několik desítek spokojených a vděčných klientů. Vedle své práce se vede oddíl zrakově postižených sportovců, který v roce 1979 založil a stále se aktivně účastní sportovních soutěží. Oddíl provozuje goalball, simulovanou střelbu, turistiku, plavání a bowling. Cestu životem mu usnadňuje jeho žena Alžběta Švábková (naše předsedkyně) a jeho vodící pes Rony. Moc vám gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů a radostí v životě.

Louis Braille

Louis Braille - portét LOUIS BRAILLE (* 4. ledna 1809 – † 6. ledna 1852)

„Braillovo slepecké písmo - symbol naší gramotnosti“

V letošním roce si budou připomínat nevidomí na celém světě 200. výročí narození svého největšího dobrodince, prostého francouzského slepce, hudebníka, učitele a především tvůrce geniální bodové soustavy slepeckého písma - Louise Brailla. Jak je logická a jednoduchá. Jak je možné, že většina z toho všeho vznikla již v hlavě šestnáctiletého slepého hocha?

Louis Braille se narodil 4.ledna 1809 v Coupvray poblíž Paříže. Jeho otec byl sedlář. V jeho dílně si tříletý Louis poranil sedlářským nožem oko tak nešťastně, že se již nedalo zachránit. Takzvané sympatické onemocnění druhého oka chlapce připravilo o zrak zcela. Jako desetiletý byl přijat do Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Budova ústavu byla vlhká, mnoho chovanců trpělo křivicí a tuberkulózou.

Louis Braille se nejen výborně učil, ale byl také manuálně zručný a hudebně nadaný (hrál na klavír, varhany a violu). V letech 1824 - 1827 zastával funkci pomocníka mistra v dílně na zhotovování domácích střevíců. V letech 1827 a 1828 mu byla svěřena skupina žáků k liternímu vyučování. Roku 1828 byl jmenován pomocným učitelem čili korepetitorem, jak tuto funkci nazýval organizační řád ústavu.

Počátkem třicátých let byl Braille jmenován řádným učitelem ústavu s měsíčním platem 25 franků. Vyučoval francouzské gramatice, algebře, aritmetice a hře na klavír i violoncello.

Roku 1835 se u něho objevily první příznaky tuberkulózy plic. V roce 1840 pokročila jeho choroba do té míry, že musel být zproštěn literního vyučování a bylo mu ponecháno jen vyučování na hudební nástroje. Roku 1842 musel být uvolněn ze všeho vyučování. Ministerstvo Braillovi povolilo další pobyt v ústavu, aby se zde mohl léčit. Varhanické místo v kostele Saint Nicolas des Champes však zastával i nadále. U lazaristů, kam později přešel, působil až do prosince 1851.

V noci ze 4. na 5.prosince onoho roku dostal těžký záchvat chrlení krve a o měsíc později dne 6.ledna 1852 zemřel. Ve svém rodišti byl pohřben 10.ledna.

Braillovo bodové písmo

Braillův původní záměr byl jen spolupracovat na zdokonalení Barbierova písma, které bylo v ústavu používáno. Šlechtic a dělostřelecký důstojník Barbier se zabýval myšlenkou vytvoření tajného a rychlého písma pro vojenské účely, přesto je nabídl ředitelství pařížského Národního ústavu pro mladé slepce, kde se s ním ihned počaly konat pokusy. Tímto písmem byla v roce 1827 vytištěna pro nevidomé kniha anekdot.

Barbierovo písmo bylo přijato chovanci celkem příznivě, protože se jim četlo lépe než do té doby používaná vypouklá latinka. Vadilo jim však to, že nerespektovalo francouzský pravopis. Barbier se domníval, že je pravopis pro nevidomé zbytečností, že jim zcela postačí, mohou-li text zapsat a přečíst.

První upravenou soustavu připravil Louis Braill v roce 1825, tedy v době, kdy mu bylo teprve šestnáct let. Zveřejnil ji roku 1829 ve dvaatřicetistránkové brožuře, tištěné vypouklou latinkou pod názvem "Způsob psaní slov, hudby a chrámového zpěvu pomocí bodů k užívání slepci, pro které jej vytvořil Louis Braille, korepetitor Národního ústavu pro mladé slepce".

Braillovo bodové písmo

V druhém vydání Braillovy brožury z roku 1837 nabývá jeho abeceda současné podoby. Nejstarší tištěná kniha Braillovým písmem je Zeměpis Asie a Francie. Základy notopisu byly hotovy již v roce 1835.

Abecedu Louise Brailla přijali jeho spolužáci nadšeně, ale učitelé k ní měli značné výhrady. Zdálo se jim, že bodové písmo staví další bariéru mezi vidomé a nevidomé. Roku 1830 bylo žákům povoleno používání tohoto písma při psaní písemných úkolů. Vyskytla se i období, kdy bylo Braillovo písmo zcela zakázáno.

Zdá se, že Braille počítal s mezinárodním uplatněním své soustavy, protože jeho brožura z r.1837 obsahuje text "Otčenáše" francouzsky, anglicky, německy, italsky, španělsky a latinsky. Později bylo Braillovo písmo upraveno i pro jazyky, které nemají hláskové abecedy, jako pro japonštinu a čínštinu.

Oboustranný tisk, nejdříve meziřádkový a později mezibodový, hlavně pak zavedení zkratkopisu v některých jazycích (němčina, angličtina a francouzština) podstatně zmenšilo objem knih. Psací stroje výrazně urychlily a usnadnily psaní bodového písma. Je pozoruhodné, že Braillovo písmo "si rozumí" i se současnou počítačovou technikou a tato kombinace výrazným způsobem rozšiřuje a zefektivňuje přístup nevidomých k informacím.

Braillovo dílo bylo v plné míře doceněno až po jeho smrti. Podle posmrtné masky vytesal sochař Jofron z mramoru Braillovu bustu, která byla odhalena ve vestibulu nového pařížského ústavu pro mladé slepce již v květnu 1853. V Braillově rodišti postavili svému slavnému rodákovi pomník.

Jeho rodný dům byl přeměněn v Braillovo muzeum. Roku 1952 - u příležitosti stého výročí úmrtí Louise Brailla - byly jeho ostatky převezeny do Paříže a slavnostně uloženy v Panteonu. V roce 1975 vzpomnělo UNESCO a Světová rada pro dobro slepců velkoryse 150. výročí vzniku Braillova písma: V Paříži se uskutečnila mezinárodní konference o přínosu Louise Brailla pro nevidomé. Celá řada zemí vydala k tomuto výročí příležitostné poštovní známky, které upozorňovaly širokou veřejnost na problematiku nevidomých. Také v letošním roce připravují mnohé pošty po celém světě vydání známek k výročí Louise Brailla, mezi nimi i Česká pošta.

Možnost zakoupení jízdenky až ve vlaku bez příplatku

Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS ustanovením, které umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky.

přenosná pokladnaJízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. Poznamenáváme, že u vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

Nové SPPO ČD naleznete na zde. Úpravu naleznete v bodech 75 b) a 75.1.

Nebojte se se bránit

Jak chápat sebeobranu a její strategii

Vždy jako souhrn interdisciplinárních vztahů k ostatním oborům lidské činnosti. Těžiště sebeobranného jednání a konání tedy není v žádném případě ve vedení úderů, kopů, podmetů, hodů soupeře na zem, přehozů, v páčení apod., v defenzivních pohybových technikách, ale v tom, jak se do reálně nebezpečné situace vůbec nedostat.

Než ke střetu vůbec dojde, je třeba zaujmout určité postavení, vzdálenost, manévrovací prostor, mít minimálně dvojí krytí, zálohovat jinou účinnou techniku apod. Z toho vyplývá, že důležitým požadavkem před vlastním střetem jsou nároky na správné taktické myšlení, jinými slovy "umět se ke střetu šikovně postavit". Nedopustit se tedy hrubých taktických chyb, které by předurčovaly vlastní neúspěch.

Dále se dá předpokládat, že se lidé fyzicky nenapadají bez motivu (bezdůvodně). Vždy jde nejprve o nějaký konflikt anebo je jednání útočníků motivováno jejich snahou vymoci si konkrétní služnost či získat pro sebe nějakou výhodu (oloupit, zbít napadeného, znásilnit napadenou, zastrašit apod.). Tato situace však u oběti vyvolává psychickou zátěž, která se obvykle vyznačuje projevy strachu, paniky, trémy, obav, úlekové reakce, nebo naopak vzteku, zlosti, zlostného afektu apod. Do průběhu události pak vstupuje konkrétní, aktuální stav psychické lability (míry vlastní psychické stability). Ta pak podstatným způsobem ovlivňuje jednání a konání napadené osoby. Většinou dochází k ústupu racionálního myšlení do pozadí a nastupují iracionální reakce, které pro následující vedení střetu negují správné taktické postupy.

V neposlední řadě je třeba si pro tyto případy povšimnout i zákonem stanoveného právního krytí napadené osoby. Ne vždy však bývá činnost napadeného v souladu s příslušnou právní normou (zákonem, který obranu např. osobní integrity kohokoliv umožňuje a toleruje). Nebo je konkrétní skutek hodnocen napadenou osobou se subjektivní představou a "vlastním verdiktem", jak by měl být, např. orgány činnými v trestním řízení "správně" řešen a uzavřen. Zdůrazňuji tím i potřebu žádoucí úrovně právního vědomí široké veřejnosti.

Sebeobrana je tedy interdisciplinárním komplexem práva, psychologie, taktiky a pohybových mechanik (obvykle převzatých z úpolových disciplín porazové, pákové a úderové školy).

PRAVIDLO Č. 1 "Vyhýbej se svému nepříteli. Pokud se mu nemůžeš vyhnout, chovej se tak, aby se on vyhnul příště tobě". Tato zásada dokládá jistou regulaci vlastního životního stylu. Nevystavovat se nebezpečím a raději se jim vyhýbat. Příkladně ten, kdo často žije "nočním životem", vrací se sám bez doprovodu domů, musí kalkulovat s vyšším stupněm vzniku nebezpečí (faktory provokující napadení) než ten, kdo "noční život" nepreferuje.

PRAVIDLO Č. 2 "Každá akce je rychlejší než reakce". Útočná akce útočníka bude vždy rychlejší nežli obranná reakce. Při své obraně jednáme vždy se zpožděním. Navíc je třeba si uvědomit, že útočník je vždy ve výhodě (útok zahajuje a volí místo, zbraně, směr, rytmus atd.). Rozhoduje se na čistě iracionálním, sobeckém způsobu myšlení a není ovlivněn jakýmikoli skrupulemi (nezajímají jej právní důsledky, etické normy, společenské zvyklosti apod.).

PRAVIDLO Č. 3 "Nikdy nechoď do předem prohraného boje". Tato zásada je vázána na aktuální zvažování rizika k poměru vlastních hodnot (ztrát, pokud se vzdám a budu plnit příkazy útočníka). Jako příklad lze uvést osamělého chodce ve večerních hodinách obstoupeného početní převahou, např. třemi muži, žádajícími peníze. Tato situace nabízí v podstatě tři typy řešení:

A) Odpoutat se od nich útěkem. V případě, že to není možné:

B) Bojovat s nimi a svou osobní integritu i hotovost uhájit (vysoké riziko - boj vabank provokující i možnost použití zbraní pro zdůraznění jejich požadavků).b

C) Hotovost jim odevzdat a nastalou situaci zbytečně emočně nevyhrocovat.

Třetí možnost považuji za správnou. Je lépe být ochuzen o hotovost, než být zraněn či dokonce zabit.

Pro takové případy doporučuji nosit u sebe zvláštní peněženku, ve které bude uložena menší hotovost. V obdobné krizové situaci ji pak třeba odevzdat útočníkovi. Je prokázáno, že se útočník raději spokojí s málem než vůbec s ničím.

PRAVIDLO Č. 4 "Přílišná důvěra v korektnost a slušnost druhého, zvháště pak neznámého, je velmi nebezpečná". Je velmi nebezpečné se domnívat, že když já jsem slušný, protistrana je stejně slušná jako já. Kriminalistická a soudní praxe již mnohokrát ukázala, že mnozí vrazi či sadističtí a brutální devianti vykazovali na první pohled (tzv. "haló efekt") velmi slušný dojem (např. masový vrah žen Bandy v USA byl velmi sympatický a inteligentní mladý muž, kterému byla prorokována skvělá budoucnost). Důvěra ve slušnost v dnešní době, projevovaná především seniory, s neschopností neznámou osobu odmítnout a nevpouštět ji do bytu (domu), bývá obvykle doprovázena trpkou zkušeností z okradení. Bezstarostnost a důvěřivost se v těchto případech rovná neostražitosti a nesoustředěnosti.

PRAVIDLO Č. 5 "Pokud jsi nucen bojovat, bojuj nečestně". Proč? Protože pouze takový boj má smysl, který vede k jedinému cíli a tím je vítězství. Vedení boje bez vítězného konce nemá v podstatě praktický význam. Střety nejsou sportovním bojem gentlemanů v duchu fair play. Útočník nás napadá z nečestných důvodů, a proto je třeba využít všech (rovněž nečestných) bojových technik, triků a grifů, abychom průběh střetu zkrátili na minimum a střet dovedli ke zdárnému konci. Jak toho dosáhnout? Např. atakováním vitálních (citlivých a velmi bolestivých míst) útočníkova těla údery, kopy, stisky prstů apod. Útočník si tedy nezasluhuje z naší strany vedení čestného boje (ve smyslu fair play).

PRAVIDLO Č. 6 "Důvěřuj svému instinktu a intuici, jednej a konej v souladu s nimi". Tento způsob náhlého duševního vidění a cítění nastupuje téměř vždy, v předtuše hrozby vzniku reálně nebezpečných situací. Jde o takové stavy, které jsou tzv. na hranici "normálu", pro běžný život výjimečné až extrémní. Např. žena s poškozeným motorovým vozidlem a náhodně přítomným mužem, který viděl pachatele poškození, se ocitla sama. Muž poškozené vozidlo do jejího příchodu ohlídal a ona se z vděčnosti nabídla, že jej sveze. Muž si chtěl přesednout za ní (předstíral v pozici vedle řidiče nevolnost). Po zastavení si žena uvědomila svou situaci (sama s mužem v autě, jeho pozice za ní, méně frekventované místo), tak mu ujela. Na policii byl otevřen jeho kufřík, ve kterém byla nalezena kukla, škrtící struna a sekáček na maso. Včasným zareagováním na "nepříjemný pocit" v dané situaci si pravděpodobně tato žena zachránila život.

PRAVIDLO Č. 7 „Jednou z největších bariér pro vedení střetu (sebeobranného konání) je vlastní korektnost a tzv. slušné vychování". Většina osob není ochotna produkovat násilí jakéhokoli druhu. Jsou tzv. slušně vychovaní a neřeší nastalé spory okamžitě fyzickým násilím. Problém nastává v případě, kdy jsou oni, slušně vychovaní, napadeni útočníkem či útočníky. V tento moment jsou vmanipulováni do střetu a přímo donuceni se fyzicky bránit. Oni, kteří se nikdy "neprali" a ani to ve svém věku nedovedou. V kontextu s tím se projevují jisté zábrany (ohledy) na útočníka i s hlediska chápání možností určených zákonem. Mnohdy jsou přesvědčeni, že i když se ubrání, ale útočníkovi způsobí újmu na zdraví, bude jejich jednání posuzováno orgány činnými v trestním řízení jako jednání protiprávní a budou ještě za to odsouzeni.

PRAVIDLO Č. 8 "Na překvapivou situaci reaguj překvapivě". Tato zásada je mnohokrát ověřená praxí. Problém však spočívá v tom, že při překvapivém způsobu napadení (např. útoku vedeném ze zálohy, kdy útočníka nemáme pod zrakovou kontrolou), je téměř vždy vyvolána tzv. úleková reakce, která může trvat až příliš dlouho (několik sekund) a v souvislosti s tím i neschopnost nabýt opět vlastní psychickou stabilitu. Pokud se to však podaří, pak je možné tuto zásadu plně využít ve svůj prospěch. Tedy útočníka, který nás útokem překvapil, překvapíme vlastní akcí. Příkladů je celá řada: např. útočník přepadl starší prodavačku v trafice, dokonce se zbraní v ruce a s pohrůžkou, že pokud mu nevydá peníze, bude střílet. Paní se neohroženě postavila na odpor a za silného křiku a nadávek začala útočníka bít vším, co jí přišlo do ruky. Útočník byl tak překvapen (s její obranou nepočítal), že se dal na útěk. Další případ: žena napadená v parku útočníkem (sexuální motiv), se útočníkovi sama nabídla. Útočníka to natolik překvapilo, že po sdělení ženou, že má venerickou chorobu, ji s nadávkami opustil a k žádnému násilí nedošlo.

PRAVIDLO Č. 9 "Zásada kontroly a sebekontroly (časového rozpočtu a nutných informací)". Tato zásada v podstatě znamená poskytnout informace svým nejbližším o vlastní činnosti. Znamená to tedy před odchodem, např. z domova, sdělit (odpovědi na možné otázky): kam jdu, kudy jdu, s kým jdu, kde budu a kdy se vrátím. Zvláště důležité je udání časů a jejich skutečné dodržení. V případě nemožnosti limitovaný čas dodržet, telefonicky oznámit, kdy se vrátím a kde se nacházím. Tato zásada by měla zabránit delšímu průběhu nepříjemných a krizových událostí, kdy např. rodiče o vlastním dítěti nic nevědí (pouze to, že šel syn nebo dcera na diskotéku, ven, do kina apod.) a následně je nutno alarmovat policii, aby jim pomohla dítě nalézt. Totéž platí např. i o seniorech, kteří neudají svým přátelům základní informace o svém pohybu a čase (návštěvách apod.).

o o o

Útok může být zahájen jako střetný boj nebo jako přepad. Přepad je buď ze zálohy (útočníka nemáme pod zrakovou kontrolou - jde o zákeřné přepady, které slouží především k odstranění např. strážných, získání rukojmí, únosům osob, fyzickým likvidacím osob apod.), nebo situační (útočníka máme pod zrakovou kontrolou a nehodnotíme situaci jako bojovou, ale ona v bojovou přeroste - útoky vedené např. při manželských názorových neshodách, v restauracích, na pracovištích apod.).

Jak takovým útokům zabránit?

Především bychom od potencionálních útočníků (neznámých osob) měli dodržovat vždy bezpečnou vzdálenost nad tzv. "mezí zásahu", což paušálně měřeno znamená nad cca 120 cm. Vzájemné postavení dvou (nebo více - při napadením skupinou) osob na vzdálenost cca 120 cm umožňuje útočníkovi napadnout soupeře kopem (např. špičkou boty). Pokud tuto vzdálenost prodloužíme, pak musí útočník učinit výpad směrem k nám. To však prodlužuje jeho útočnou akci (jsme schopni opět vzdálenost prodloužit např. odsunem, odkrokem, únikem do sféry ztíženého zásahu, tj. tzv. "přes jeho dominantní ruku - nohu") a prozrazuje to jeho úmysl. Obecné pravidlo tedy zní: "Udržujte okolo sebe dostatek manévrovacího prostoru, který vám umožní útokům unikat" (nestoupejte si tedy nikdy dlouhodobě do rohů místností nebo ke zdem).

Pokud budete potřebovat pomoc, obracejte se vždy na konkrétní osobu. Provedl jsem kdysi z psychologie známý tzv. přirozený experiment se dvěma figuranty. Při jízdě tramvají muž předstíral opilost a obtěžoval ženu. Žena se obrátila na celou tramvaj s prosbou o pomoc: "Pomozte mi prosím vás někdo!" Na tuto žádost nikdo z přítomných cestujících nereagoval (předstírali že nevidí, čtou, spí atp.). Po opakovaném pokusu za stejné situace si žena vybrala konkrétního cestujícího, mladšího muže. Tento muž zpočátku také předstíral, že nic nevidí, avšak byl ženou "vyvolán" a identifikován přes své oblečení. Ostatní cestující si zřejmě oddechli, ale ze zvědavosti se na muže podívali. Jemu nezbylo nic jiného, než zakročit ("opilého" muže okřikl) a následně se k němu přidali další přítomní. Pro tyto případy lze přidat ještě jedno doporučení: obracejte se nejprve na osobu, která má na sobě uniformu bez ohledu na její příslušnost. Uniforma je vnějším znakem jisté autority jejího nositele a jeho zásah, např. proti opilci, bývá téměř vždy úspěšný.

Napadení lze vyloučit i správným pohybem. Jde o taktický prvek, který vychází z konkrétní ohrožující činnosti: osamělý chodec by neměl chodit příliš blízko otevřených dveří do domu (mohl by tam být útočníkem vtažen), otevřených oken v přízemí (útočník by jej mohl napadnout skokem), rohy budov by měl obcházet vnějším obloukem (jejich neprofilováním si udržuje manévrovací prostor a vylučuje úspěšný přepad ze zálohy), měl by v pozornosti preferovat stromy, sloupy, křoviska, odpadkové kontejnery, zaparkovaná motorová vozidla apod., kde by se mohl útočník skrývat. Je znám případ policisty, který přistihl zloděje, jak se snažil vniknout do zaparkovaného motorového vozidla. Při zjišťování jeho totožnosti nevěnoval dostatečnou pozornost svému okolí a byl udeřen dalším pachatelem do hlavy a několikrát bodnut do paže a stehna. Tento skutečný případ dokládá důležitost zvýšené koncentrace pozornosti, zvláště ve večerních a nočních hodinách.

Pokud se budeme vracet v pozdních večerních hodinách bez doprovodu, je třeba se vybavit některým z únikových prostředků (nejlépe účinnými slzotvornými prostředky s rozptylovým účinkem) a baterkou. Ztemnělá místa je nutno nejprve před vstupem prosvítit stejně tak, jako vchody do domu s nefungujícím schodištním osvětlením. Je třeba počítat i s jistou dobou adaptace na prostředí při vstupech ze světla do tmy a naopak. V každém případě by však zvláště ženy měly být doprovázeny. Pokud to nelze, pak využít k odvozu taxislužby s telefonickým oznámením SPZ vozidla, případně si povšimnout firmy a jména řidiče uvedeného na dveřích auta. Stal se případ, kdy lékařka opustila svého známého v noční době a využila k cestě domů MHD. Kontaktoval ji mladý muž, který se nabídl, že jede stejným směrem a že ji doprovodí. Lékařka souhlasila. Mladý muž ji v blízkosti jejího bydliště znásilnil a zabil. Pokud by žena použila služeb taxi, musela by sice zaplatit jistou částku, ale dodnes by žila. Proto je třeba si položit otázku: Jakou cenu má lidský život a zdraví? Je srovnatelná s částkou za dovoz taxi? Může nastat i taková situace, že musí žena projít okolo skupiny zjevně se nudících mladých mužů. V takovém případě je situaci možno řešit tak, že počká, až stejným směrem půjde někdo další a přidá se k němu.

Časté jsou případy, kdy je jednotlivec napaden skupinou osob. Za skupinu osob považujeme počet dvou a více osob společně přítomných na konkrétním místě. Taktická pravidla pro vedení boje se skupinou osob jsou tato:

A) pokud je to možné, pokusme se odpoutat od skupiny útěkem do bezpečí,

B) pokud útěk není možný, pak je třeba zaujmout pozici nad mezí zásahu od všech členů skupiny,

C) mít všechny členy skupiny pod zrakovou kontrolou (úhel ohrožení - zorný úhel se odstupem od nich zmenšuje),

D) udržovat okolo sebe dostatečný manévrovací prostor, který nám umožňuje unikat (dlouhodobě se nezdržovat u zdí či v rozích místností),

E) dlouhodobě se nekontaktovat s jedním členem skupiny (pokud vedeme boj s jedním, ztrácíme přehled o ostatních),

F) využít prostoru, kde jsme byli napadeni, ve svůj prospěch (např. v místnostech utéct mezi dveře - početní převaha skupiny ve vedení boje je tak podstatně omezena, boj vedený na schodišti vyžaduje postavení nad útočníky a nikoli pod nimi - lépe se padá do schodů než se schodů, při jízdě v kupé vlaku je nejbezpečnější místo takové, které nám umožňuje únik do uličky vagónu - zúžený prostor, který poskytuje možnost aktivně bojovat pouze jednomu z útočníků, apod.).

Účinným může být i vyřazení mluvčího skupiny z boje. Ten obvykle bývá i vedoucím - jakýmsi kápem. Jeho vyřazení může mít negativní psychologický dopad i na ostatní členy skupiny.

Zvláštní a nezanedbatelnou kapitolou sebeobrany je i využívání autostopu. Tato vysoce riziková činnost (zvláště žen a dívek) již přinesla mnoho tragických a varujících nepříjemností, z nichž se některé dočkaly i filmového zpracování. Nejlépe je samozřejmě autostop nepoužívat vůbec. Pokud však použit bude, pak je potřeba oznámit někomu blízkému několik zásadních informací, například: kam jsem odešel, v kolik hodin, cíl cesty a pravděpodobný čas jeho dosažení s telefonickou zprávou. Dívky a ženy by neměly odcházet z bytu na autostop oblečeny příliš provokativně – např. v minisukni. Neměly by nastupovat samy do vozidla, ve kterém jedou dva a více mužů, před vstupem do vozidla je třeba si povšimnout SPZ, barvy a továrního typu vozu (např. červená Škoda Fabia), markantů, kterými je vozidlo vyzdobeno (různé nálepky, nápisy apod.), po nasednutí nedovřít dveře (řidič je nucen se naklonit, dveře zevnitř otevřít a znova zabouchnout - kontrola otevírání dveří zevnitř), pokud není řidič připoután bezpečnostním pásem, nepoutat se také (omezení pohybu ve voze), rozepne-li řidič bezpečnostní pás, je třeba se odpoutat také, povšimnout si vybavenosti vnitřku vozu a řidiče, s řidičem zavést neprovokující hovor (je prokázáno, že pachatelé sexuálních trestných činů tohoto typu nechtějí o ženě, kterou vezli, nic vědět. Jde o tzv. "použití' a "odložení' "věci". Rozhovorem se tento vztah, podle tvrzení psychologů a psychiatrů, odbourává). Nepřipustit obtěžování (pokusy o osahávání, líbání apod.). Pokud toto striktně neodmítneme, mohlo by jednání přerůst v ohrožování. Při útoku řidiče je třeba v obraně uplatnit především krátké údery, např. špičkou spojených prstů do očí, do meziklíčkové jamky, údery spodní části dlaně do nosu, brady a stisky prstů, např. genitálu. V kontaktu lze velmi dobře uplatnit i kousání a bolestivé štípání do neoděných částí útočníkova těla. V žádném případě se neuchýlit k taktické chybě v podobě planého vyhrožování poznáním a udáním řidiče policii apod. Mohlo by to vést k jeho zpanikaření a snaze se stopařky zbavit.

Nejefektivnější výběr technických prvků pro obranu

Ideální pořadí ve výběru je toto: zbraň, kop, úder, páka. Je riskantní preferovat přímý fyzický kontakt s útočníkem, když je možno útok vyřešit za použití zbraně. V tomto případě jde o "cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším". Půjde tedy především o "zbraně" v obecném slova smyslu (např. příležitostné předměty) a nikoli ve smyslu technickém (které jako zbraně byly vyrobeny). Jako vhodnou zbraň lze doporučit např. židli, kterou najdeme téměř ve všech místnostech. Tou je možno útoky jak blokovat, tak je jí možno i útočníka nebezpečně ohrozit, např. bodnutím nohami židle. Pokud není k dispozici žádný vhodný předmět, který by bylo možno jako zbraň použít, pak ve výběru technik následuje kop. Výhody kopu jsou tyto: v neprofesionálně vedeném boji (např. mezi útočníky úderových bojových umění) je neočekávaný, lze jej aplikovat ze vzdálenosti meze zásahu - tedy mimo dosah např. ruky sevřené v pěst. Účinnost kopu dosahuje účinnosti úderu (viz. Masatoši Nakajama - "Best karate"), je-li veden pod pás, dostává se mimo periferní vidění soupeře a obtížně se blokuje. Při vzdálenosti příliš krátké až těsné se velmi dobře uplatňuje úder a jako poslední je uvedena páka. Tou je soupeř blokován a přiveden do tzv. "stavu bezmoci".

Nová služba pro nevidomé a slabozraké v Městské knihovně v Praze

Knihovní řád Městské knihovny v Praze najdou zájemci na jejích webových stránkách ve zvukové podobě.Audio Knihovní řád si mohou poslechnout ve formátu MP3. Audio Knihovní řád Městské knihovny v Praze je součástí projektu Služby pro nevidomé a slabozraké v MKP. Nachází se zde: http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/dokumenty-ke-stazeni/audio-knihovni-rad/

PF 2010

 

Každý máme svou cestu ke štěstí, proto za ním jdi s úsměvem na tváři a statečným srdcem ochotným pomáhat i v novém roce 2010. Veronika Volfová

Po stopách Louise Brailla

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s cestovní kanceláří ALKA TOUR Brno uspořádala ve dnech 6. - 10. května 2009 poznávací pětidenní auto - busový zájezd "Po stopách Louise Brailla - tvůrce geniální šestibodové soustavy slepeckého písma", jehož dvousté výročí narození si v letošním roce připomínáme.
Celkem 96 osob - zrakově postižených včetně svých průvodců – se ve dvou autobusech vydalo do Francie navštívit především Coupvray, rodiště a rodný dům Louise Brailla. Mezi nimi byly i naše členky Marie Duchková a Alžběta Švábková. První den nám zabrala cesta přes SRN do Metz, kde jsme se po večerní prohlídce historické části města ubytovali. Braillovo bodové písmo    
Druhý den už ráno v 6.00 odjížděli směr Paříž a Coupvray, který leží asi 40 km od Paříže. Jeto pěkné malé městečko s velice úzkými uličkami, kam se naše autobusy skoro nevešly.
Po chvilce hledání jsme rodný dům L. Brailla objevili. Celý domek je zařízen jako muzeum. V prvním patře jsou některé předměty z Braillova pozůstalosti, tehdejší pomůcky sloužící k psaní bodového písma, ukázky prvních tisků bodového písma, dobové brožury a různé fotografie. V přízemí se pak nachází obytná místnost, v níž rodina žila: s veškerým potřebným kuchyňským náčiním, s pecí na pečení chleba i se zařízením na výrobu tradičních sýrů, s koutem pro spaní rodičů, s kamenným korýtkem na mytí nádobí i součástmi tehdejšího místního oblečení. V další místnosti je zařízení sedlářské dílny Braillova otce s ukázkami sedlářského nářadí i některých výrobků tohoto oboru.
Z domku jsme se vydali na místní malý hřbitůvek, uprostřed něhož je skromný náhrobek Louise Brailla. Do jeho záhlaví zástupci SONS ČR umístili kytici s ozdobnou stuhou, na níž je v češtině i francouzštině poděkování českých nevidomých Louisi Braillovi za jeho vynález slepeckého písma:
 
"Děkujeme, Louisi Braille. S vděčností vzpomínají čeští nevidomí."

V r. 1952 byly ostatky L. Brailla zpopelněny a uloženy v pařížském Pantheonu. Na hřbitově v Coupvray zůstaly uloženy pouze ruce. V Paříži jsme Pantheon také navštívili, abychom v kryptě uctili jeho památku.
Paříž nás učarovala s svými úžasnými historickými objekty. Během čtyř dnů jsme navštívili např. Versailleské zahrady, Eiffelovu věž, Latinskou čtvrť, Lucemburské zahrady, večerní Montmartre, baziliku Sacre Coeur, baziliku Notre Dame, Invalidovnu, muzeum Louvre, Champs-Elysées, náměstí de la Concorde, moderní čtvrť La Défense a mnoho další. Poslední den jsme absolvovali večerní projížďku lodí po Seině a prohlídku katedrály v Remeši.
Zájezd byl velice poučný jenom měl trvat více dnů abychom měli víc času na prohlídky památek.
 
Fotogalerie - Muzeum Louise Brailla v Coupvray
Fotogalerie - Návštěva Paříže

Zvuková reportáž - Nevidomí v Paříži (Český rozhlas - Zápisník zahraničních zpravodajů)
verze ke stažení zde (mp3, 1.64 MB)

Pobyty v roce 2013

Vážení členové,

i v příštím roce pro vás máme připravené dva společné letní pobyty:

1. Jánské Lázně - Hotel Astoria 29. 6. – 6. 7. 2013. Cena pobytu je 3080,- ( nebo 2590,- pokoje bez vl. soc. zař.) a zahrnuje ubytování a plnou penzi.
2. Strakonice - Penzion V Ráji 17. – 24. 8. 2013. Cena pobytu je 2800,- a zahrnuje ubytování a plnou penzi.

Podrobnější informace Vám poskytneme na podzimním setkání, kde se budete moci přihlásit.

Posun v parametrech "reformy"

Zdravím a uvádím dopis předsedy NRZP o jednání ze dne 12. května 2011, které se týkalo i nevidomých osob a vodicích psů.


 

 Vážení přátelé,

 včera se uskutečnilo zásadní jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR o sociální reformě. NRZP ČR byla zastoupena předsedou V. Krásou, 1. místopředsedou J. Morávkem a místopředsedkyní J. Hrdou. MPSV ČR bylo zastoupeno ministrem J. Drábkem, 1. náměstkem V. Šiškou a náměstkem D. Kafkou. Jednání trvalo od 16:00 - 21:00 hodin a zabývalo se návrhem zákona o poskytování dávek osob se zdravotním postižením a návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek. NRZP ČR předložila na jednání návrhy na úpravy obou předložených zákonů.

Při jednáních byly jednotlivé návrhy podrobeny diskuzi a došlo se k těmto dohodám. U návrhu zákona o poskytování dávek jsme následujícím způsobem obhájili naše návrhy.

Příspěvek na mobilitu. MPSV ČR akceptovalo plně náš návrh. To znamená, že příspěvek na mobilitu nebude poskytován tak jako dosud osobám v celoročních pobytových zařízeních pobytových služeb, u držitelů průkazů ZTP/P bude příspěvek na mobilitu činit měsíčně 700,- Kč měsíčně. U držitelů průkazek ZTP bude měsíčně částka činit 400,- Kč. Příspěvek na mobilitu nebude krácen v případě, že bude přiznán příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na mobilitu bude přiznán ve výši 1/3 i osobám, které pobývají v týdenních pobytových zařízeních. MPSV ČR ještě propočítá fiskální dopad této úpravy. V případě, že by výdaje na tyto dávky byly vyšší o 20 % proti současnému objemu prostředků, ministerstvo navrhne korekci těchto částek. Podle našeho propočtu by nemělo dojít ke korekci. V každém případě by se jednalo pouze o drobnou úpravu.

Příspěvek na zvláštní pomůcky. Po další dva roky bude zachován u zvláštních pomůcek souběh jeho úhrady z veřejného zdravotního pojištění a také ze sociální dávky. MPSV ČR akceptovalo náš návrh na úpravu § 10 s tím, že částka 35 000,- Kč byla snížena na 24 000,- Kč a příspěvek na zvláštní pomůcku bude poskytnut osobám, jejichž příjem nepřesahuje osminásobek životního minima jednotlivce. To je částka přibližně 24 000,- Kč. Dále ministerstvo akceptovalo, že do částky 350 000,- Kč, což je limit příspěvku na jednu pomůcku, nebudou započítávány šikmé nebo svislé schodišťové plošiny, nebo schodišťový kolejnicový systém. Dále došlo k dohodě, že tyto plošiny ani schodišťový kolejnicový systém nebudou započítávány do limitu 800 000,- Kč, který je na dobu 60 měsíců. Šikmé nebo svislé schodišťové plošiny, nebo schodišťové kolejnicové systémy nebudou však majetkem občana, ale budou trvale zapůjčeny (tak jak je to dnes například u vozíků). V případě úmrtí či přestěhování bude moci úřad toto zařízení nabídnout jiné osobě.

Sociální karta. U § 33 došlo k dohodě, že karta zůstává, ale bude se jmenovat karta sociálních systémů a občan nebude mít povinnost ji využívat jako platební kartu. Zároveň na ní bude vyznačeno zda se jedná o průkazku TP, ZTP, nebo ZTP/P. Na kartě bude také vyznačen piktogram osoby nevidomé, tak aby mohla být využita v mezinárodní osobní železniční přepravě, dle mezinárodních dohod.

Problematika držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Ministerstvo akceptovalo náš návrh změny § 34, a to tak, že držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít opět slevu na dopravu prostředky veřejné hromadné dopravy, v případě průvodce či vodicího psa je zachován nárok na bezplatnou přepravu. Průkazky TP, ZTP a ZTP/P vydané do 31. 12. 2011 budou mít platnost do konce roku 2015 s tím, že budou zachovány i mimořádné výhody, které tato průkazka nese.

Sociální příplatek. U osob, jejíž příjem nepřesahuje dvojnásobek životního minima a v současné době pobíraly vedle příspěvku na péči ještě sociální příplatek, bude příspěvek na péči zvýšen o 2500,- Kč. V dohodě je stanoveno, že pokud by zvýšení příspěvku na péči představovalo celkové zvýšení výdajů o více než 20 % proti současným výdajům na sociální příplatek, bude provedena korekce této částky tak, aby maximální zvýšení výdajů státního rozpočtu nepřesáhlo 20 %. Pokud by ke korekci došlo, bude ještě konzultována s NRZP ČR.

Příspěvek na péči. Příspěvek na péči bude vyplácen přímo na účet, v hotovosti nebo prostřednictvím Karty sociálních systémů ( podle určení příjemce) osobě, která je závislá na péči, to znamená klientovi. Ministerstvo akceptovalo zcela tento náš zásadní požadavek. Klient bude povinen na požádání nikoliv pravidelně příslušnému úřadu prokázat, že vyplatil prostředky příspěvku na péči osobě, která o něj pečuje, případně osobám, které o něj pečují. To znamená, že klient podepíše doklad osobě pečující, že tato osoba od něj přijala příslušné peníze.

Kapesné klientů v pobytových zařízeních. V případě, že klient nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů v pobytovém zařízení, bude moci požádat o dávku hmotné nouze. Po přiznání této dávky mu bude garantováno 15 % (v případě týdenního stacionáře 25%) kapesného z výše jeho důchodu.

Započítávání příspěvku na péči do příjmů z hlediska státní sociální podpory a hmotné nouze. Příspěvek na péči nebude započítáván v žádném případě jako příjem osob společně posuzovaných v případě posuzování nároků na dávky státní sociální podpory či hmotné nouze. MPSV ČR zcela akceptovalo náš návrh.

Posuzování míry závislosti. Tato debata byla velmi složitá. Nakonec se došlo k následujícímu kompromisu. Nový způsob posuzování míry závislosti, to je nároku na příspěvek na péči či dávky na mobilitu, bude platný od data účinnosti prováděcího předpisu, který bude podrobně specifikovat způsob a systém posuzování. Ministerstvo neakceptovalo náš návrh na odložení změny způsobu posuzování na rok 2015. přistoupilo však k dohodě, že prováděcí předpis bude MPSV ČR připravovat za součinnosti a spolupráce s odborníky z NRZP ČR a tento prováděcí předpis nebude vydán bez souhlasu NRZP ČR.

Vážení přátelé, při vědomí toho, že vláda má dostatečnou sílu v Poslanecké sněmovně, aby návrhy prohlasovala v původním znění a vzhledem k tomu, že s dohodou vyslovilo souhlas Předsednictvo NRZP ČR se domnívám, že tato dohoda je dobrý výsledek našeho snažení. Nyní jsem dal tuto dohodu k dispozici členům Republikového výboru, aby ji potvrdili svým hlasováním. Neznamená to, že některé drobné úpravy nemůže současně prosazovat při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně. Tato dohoda platí pouze pro změnu zákonů při jednání Vlády ČR. Vláda by měla všechny tyto návrhy do zákonů zapracovat ještě než je pošle do Poslanecké sněmovny.

Přeji Vám všechno dobré.
S pozdravem

Bc. Václav Krása
Předseda NRZP ČR

 


Mějte se všichni hezky. Bětka

Průkaz osoby se zdravotním postižením

   Protože se v poslední době na sociálně právní poradnu SONS opakovaně obraceli klienti s dotazy týkajícími se platnosti jejich dosavadních průkazů mimořádných výhod, převážně průkazů ZTP a ZTP/P, rozhodli jsme se další ze série článků věnovaných sociální reformě zaměřit na toto téma.

 

Druhy průkazů osoby se zdravotním postižením a nárok na ně

   Jak již bylo uvedeno v minulém článku, problematiku průkazu osoby se zdravotním postižením (dále OZP)  nově upravuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011Sb.).

   Nejdříve si pojďme přiblížit, kdo a na jaký průkaz bude mít nárok. I nadále budeme rozlišovat tři druhy průkazů, průkaz TP pro osoby s těžkým zdravotním postižením, ZTP pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením a průkaz ZTP/P pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.

   V podstatě lze říci, že sociální reforma přináší jednotné posuzování pro účely příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách (z. č. 108/2004 Sb., ve znění účinném od 1.1.2012),  pro určení nároku na příspěvek na mobilitu a pro stanovení nároku na druh průkazu.

   Nárok na průkaz bude mít osoba starší jednoho roku. Je stanoveno, že na průkaz TP bude mít nárok osoba závislá na pomoci jiné osoby v I. stupni, na průkaz ZTP osoba závislá ve II. stupni a na průkaz TZP/P osoba závislá ve III. či IV. stupni. Průkaz ZTP/P bude dále náležet osobě, která není schopna zvládat základní životní potřebu v oblasti mobility nebo orientace, zde již bez ohledu na zjištěný stupeň závislosti. Jen pro úplnost dodejme, že na průkaz ZTP budou mít nárok osoby nad 18 let, které nebudou schopny zvládat potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické či úplné hluchoty.

   Platí tedy odvozování druhu průkazu od stupně závislosti na pomoci jiné osoby pro účely příspěvku na péči, nikoliv však závislost opačná. Z přiznání průkazu ZTP/P tedy nelze vyvozovat nárok na určitý stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči. Mobilita a orientace patří mezi deset základních životních potřeb, které nově upravuje zákon o sociálních službách a dále prováděcí vyhláška, podrobnější informace přineseme v některém z dalších článků na téma sociální reformy 2012.

 

Výhody spojené s průkazem osoby se zdravotním postižením

   Z našeho právního řádu mizí pojem „mimořádné výhody“, na který jsme byli zvyklí, nicméně výhody spojené s držením průkazu OZP v podstatě zůstávají zachovány. Pro přehlednost je nyní zopakujme:

  Průkaz TP:

    Průkaz ZTP kromě výhod uvedených výše ještě:

   Průkaz ZTP/P pak kromě výhod uvedených výše ještě:

   Všechny tyto výhody jsou nám dobře známé ze zrušené vyhlášky 182/1991, za určité zvýšení právní jistoty lze považovat skutečnost, že tyto výhody jsou nyní zakotveny v zákonu, tedy v předpisu s vyšší právní silou.

 

Platnost dosavadních průkazů

   Je evidentní, že zákonodárce počítal s tím, že v době vydání zákona již budou k dispozici karty sociálních systémů. Dosavadní papírová podoba průkazů by postupně měla být bez výjimky nahrazena plastovou formou, a to za následujících podmínek:

   Nově přiznávané průkazy by již měly mít pouze formu karty sociálních systémů a nárok na průkaz by měl být posouzen dle kritérií stanovených výše. Pro držitele stávajících průkazů platí, že průkazy zůstávají v platnosti, a to do data platnosti v nich vyznačeného, nejpozději však do 31.12. 2015. Toto ustanovení dle mého názoru nebrání Úřadu práce, aby současné držitele průkazu vyzval, aby si vyzvedli průkaz nový, vtělený do karty sociálních systémů, ovšem bez přeposuzování jejich nároku na průkaz.

   Do doby platnosti stanovené v dosavadním průkazu, nejpozději do 31.12.2015 však bude muset dojít (alespoň dle nyní platných předpisů) k posouzení nároku na průkaz, a to za  podmínek nově stanovených. Podle dalšího přechodného ustanovení navíc dosavadní průkazy ZTP a ZTP/P osvědčují za splněnou podmínku neschopnosti zvládání základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely žádosti o příspěvek na mobilitu. Samozřejmě  jen po dobu platnosti v nich stanovenou - opět nejpozději do 31.12.2015. Tuto skutečnost jste již však určitě mnozí z vás zaznamenali, když jste žádali o příspěvek na mobilitu v průběhu měsíce ledna.

 

Řízení o vydání průkazu OZP

   Řízení o přiznání průkazu bude zahájeno na žádost, která musí být podána na předepsaném formuláři MPSV. Formulář je možné získat např. na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

   Žádost o průkaz OZP se podává na místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, tedy na témže místě, kde jste žádali o příspěvek na mobilitu. Úřad práce pak odešle vaši žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví na základě dodaných lékařských zpráv rozhodnutí. Pokud vám bude průkaz přiznán, rozhodnutí se nevydává, pokud by vám průkaz přiznán nebyl, bude vydáno klasické rozhodnutí, proti němuž je možné se odvolat. Odvolacím orgánem bude MPSV.

 

Vzhled průkazu OZP

   Vzhled průkazu upravuje vyhláška MPSV 424/2011 Sb. o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

   Půjde o plastovou kartu o rozměrech 54 x 86 mm. Pokud bude karta sociálních systémů vydána pouze pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením, pak bude na přední straně obsahovat jméno držitele, dobu platnosti, druh průkazu (TP, ZTP, ZTP/P) a symbol zdravotního postižení držitele průkazu (v našem případě obvykle piktogram nevidomého). Dále bude na přední straně fotografie držitele průkazu o rozměrech 19,1 x 19,1 mm. Zadní strana pak bude obsahovat údaj, že jde o kartu sociálních systémů, její číslo, logo a název Úřadu práce. Pokud bude karta využívána jen jako průkaz OZP, bude obsahovat i datum narození jejího držitele.

 

   V příštím díle našeho seriálu věnovaného sociální reformě 2012 se budeme zabývat, nevyžádá-li si aktuální poptávka něco jiného, příspěvkem na zvláštní pomůcku.

 

                                                                                                                             Za sociálně právní poradnu SONS

                                                                                                                             Luboš Zajíc

Psí kasičky

Organizace nevidomých musí pro komunikaci s veřejností používat jasné a ihned čitelné (rozpoznatelné) symboly. Například pro identifikaci nevidomého člověka (a také organizaci takto postižených) používáme, prakticky celosvětově, bílou hůl (loga a další symboly). Pro jasnou, přitažlivou a nezaměnitelnou "ikonu" (chcete-li také trojrozměrnou značku) třeba sbírky se hodí nejlépe vodicí pes (evokuje jak nevidomého, tak i pomoc). Moji předchůdci si pro symbol sbírky zvolili maketu vodicího psa.

Naše sbírka je registrována u Magistrátu hl.m. Prahy a probíhá vždy ve tříletých cyklech. Při registraci se vždy uvádí zaměření sbírky - tedy činnosti, na které se přispívá. Rád bych zdůraznil, že nositelem sbírky je SONS.

Činností, na které se přispívá a na které je možno prostředky čerpat (a jsou uvedeny v registraci sbírky a řádně a kontrolovaně jsou vyúčtovávány), je více - např.

- podpora výukových programů;

- podpora vzdělávacích programů;

- podpora odstraňování informačního deficitu;

- podpora volnočasových aktivit,

- podpora sociálních služeb;

- podpora výcviku vodicích psů; a další...

Sbírka nepodporuje pouze odbočky SONS, ale také odborná pracoviště, Tyfloservis a většinu Tyflocenter. Kasičky jsou vybírány průběžně a prostředky jsou využívány v souladu s cíli sbírky a potřebami organizace (rovněž průběžně). Věřím, že moje vysvětlení pomůže udělat si obrázek o šíři a potřebnosti sbírky pro celou základnu SONS a služby či aktivity, které poskytujeme my a nami zřízené obecně prospěšné společnosti.

S pozdravem Václav Polášek

Přednášky z Tyfloservisu

Dobrý den, zasílám Vám inforamce týkající se přednášek v Tyfloservisu:

Dobrý den všem!

V rámci projektu bezpečný kraj jsme vám nabízeli osobní alarmy.

V rámci stejného projektu vám nabízíme 3 zajímavé praktické přednášky s těmito tématy :

1.První pomoc,

2.Finanční gramotnost,

3.Sebeobrana.

Všechny přednášky by se konaly v Tyfloservisu a byly by taktéž ZDARMA! Pokud máte zájem o nějakou přednášku, tak prosím napište na emailovou adresu Tyfloservisu: plzen@tyfloservis.cz nejpozději do 7.11.2012.

Přeji vám hezký den,

Hana Cmarová, Tyfloservis

 

A ještě jedna informace:
Dobrý den všem! V rámci projektu Bezpečný kraj pro seniory máme pro vás nabídku možnosti získat zdarma osobní alarm. Jedná se o projekt, který má pomoci k zajištění bezpečnosti. Pokud máte zájem o takový alarm (nemusíte být pouze senior ), tak se prosím ozvěte emailem na adresu Tyfloservisu nejpozději do čtvrtka 1.11.2012. Alarmy jsou velice jednoduché na ovládání, zvládne to každý !

Přeji vám hezký den, Hana Cmarová, Tyfloservis

Představení firmy KTA Technika s.r.o.

Firma KTA Technika s.r.o. sídlí v Plzni, projektuje a provádí montáž a servis kromě jiných typů zařízení rovněž vám známých technických prostředků pro osoby se zrakovým postižením, které se spouštějí dálkovým ovladačem – slepeckou vysílačkou VPN 01.

Zajišťujeme projednání umístění zařízení, elektrické přípojky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace skutečného provedení, dodávku zařízení, instalaci, revizní zprávy, opravy a servis. Jsme schopni dodávat aplikace pro slabozraké osoby pro určená technická zařízení železnic, aplikace pro slabozraké osoby pro městská signalizační zařízení dopravních podniků, pro města a obce.

Ve firmě zaměstnáváme postižené občany. Pro občany s těžším postižením zraku nejsme schopni přinést pracovní místa, jsme schopni pouze poskytnout své služby. Zaměstnáváme osoby s tělesným postižením nohou. Je nás 40. Jsme rodinná firma. Na trhu pracujeme 16 let.

Sídlo firmy je velice dobře dostupné, přímo u tramvajové zastávky Dobrovského na Klatovské třídě. Dokážeme se pohybovat jak v městském tak speciálním drážním prostoru.

kontakt

telefon: 378 023 411

e-mail: kta@kta-technika.cz

Představení nového občanského sdružení Eye-T.cz

Vážení a milí,

dovolte nám, abychom Vám představili naše občanské sdružení Eye-T.cz, ve kterém se sdružili zrakově postižení uživatelé náročných kompenzačních pomůcek a jejich příznivci. Naším posláním, které je patrné už i ze samotného názvu sdružení, je přispívat prostřednictvím moderních informačních technologií k lepšímu životu těžce zrakově postižených.

Hlavními oblastmi, v nichž se na nás můžete s důvěrou obracet o pomoc či radu, jsou:

Více se o našem sdružení můžete dovědět na stránkách www.eye-t.cz

Za všechny členy Eye-T.cz se na vzájemnou spolupráci těší

Marek Sikora, Petr Oberreiter, Jana Irovská

Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních

Ve dnech 3. – 10. 7. 2010 se uskutečnil rekondiční pobyt v Mariánských Lázních za účastí devatenácti členů SONS Plzeň – jih a dvou zrakově postižených z Opavy. Pobyt neměl pevný program, cílem bylo zlepšení fyzické a psychické  kondice jednotlivců, se zaměřením na pěší turistiku, plavání, dle zájmu návštěva solné jeskyně.

Mimo jiné jsme navštívili např. Miniaturpark, Geopark a neopomenuli jsme  ochutnat přírodní léčivé minerální prameny a kulinárské speciality lázeňského města. Také jsme  si často nechali pohladit duši krásnými melodiemi Zpívající fontány, která se poprvé rozezněla 30. dubna 1986.

Velmi vítanou činností byli i taneční odpoledne v Hudebním pavilonku u Lesního pramene, odpolední zpívaná s panem Vernerem Kašákem z Karlových Varů  a večerní posezení při kytaře s našim Pepíkem Ježkem a Jirkou Chvalem.

Velký dík chci vyjádřit paní Aleně Šteklové, která nám jako sponzorský dar převezla zavazadla do Mariánek a zpět, a část  účastníků převezla na místo pobytu a domů.  Zároveň moc děkujeme i panu Jiřímu Chvalovi za jím poskytnuté taxikářské služby zdarma. Všem účastníkům se tento pobyt líbil a byl hodnocen kladně.

nějaká foto z pobytu

S bílou holí - možná zde naleznete i svůj příběh...

Příběh první - Vláček od Viktora Sedláře z knihy S bílou holí - Příběhy nevidomých

 

Často se setkávám s lidmi, kteří přes své zrakové potíže mají zájem o všechno, co souvisí s vlaky. Znají data otevření tratí, vzdálenosti, sledují změny v jízdním řádu. Je to koníček pro našince jako dělaný, zajišťuje zeměpisný přehled a bystří paměť. Někteří dokonce nehledí na svůj věk a kupují si vagónky a kolejnice. Makety jsou tak přesné, že si podle nich můžeme udělat představu skutečného vagónku, který bychom si jen obtížně mohli prohlédnout hmatem...

Můj koníček je jiný. Rád cestuji dopravními prostředky, ale také chodím rád pěšky a většina z mých cest vede k lidem. Rád s lidmi hovořím. Nyní, když z vlastní zkušenosti znám problémy nevidomých, snažím se o nich mluvit a trochu tak zmenšovat vzájemné nepochopení mezi těmi, kdo vidí, a těmi, kdo ne.

Besedovali jsme s dětmi i učiteli ve škole v našem městě. Bylo to prospěšné setkání a my tři nevidomí se loučíme s dobrým pocitem. Nabízejí nám doprovod, ale já tu důvěrně znám každý obrubník, snadno odvedu ostatní k autobusu.

Během dopoledne sněžilo. Školní dvůr je uklizen, ale běda, za areálem školy je spousta kyprého sněhu. Všechny obrubníky zmizely. Marně hledáme vyšlapanou pěšinku a za chvíli jsme zcela bez orientace. Z bílé tmy se vynořila postava ženy. Říká, že je učitelka a byla na naší přednášce. Ujímá se nás, ale o tom, jak se vodí nevidomí ve sněhu, jsme jí nic neřekli.

Navrhujeme, že uděláme vláček. Je to pro ni novinka. Není už v dětském věku, ale ochotně se stává lokomotivou. Tři vagónky se zapojují za ní. Jsou spojeni předpaženou rukou, aby si nešlapali na paty. Druhá ruka šikmo drží před tělem hůl a hlídá bezpečnost. Ale i takové vagónky mohou vykolejit. Lokomotiva nepatrně zahne, první to zaregistruje, ale poslední padá do sněhu. Rozpojený vláček mu strastlivě pomáhá na nohy. Vagónky se znovu zapojují a pomalu pokračují v jízdě.

Pečlivá lokomotiva nás zavedla až na autobusovou zastávku. Paní učitelka bude jistě žákům i učitelům vyprávět o vláčku nevidomých a o jejich problémech se sněhem. Tak náš vláček možná trochu pomohl na cestě k vzájemnému pochopení.

S bílou holí - možná zde naleznete i svůj příběh... příběh druhý

Příběh druhý - Tajemství jízdního řádu od Stanislavy Krajíčkové - Příběhy nevidomých

 

Ten autobus už tu měl dávno být! Kdyby aspoň nebyla taková zima. Je červenec a ... No jo, červenec, že on ten spoj jezdí, jen když je škola? Na zastávce se mnou stojí ještě jedna paní. "Prosím Vás, pojede teď něco?" ptám se. "To nevím, taky čekám."

"Tak to jsme na tom stejně. Já na jízdní řád nevidím..."

"Já na něj sice vidím, ale zase se v něm nevyznám", odpovídá má společnice.

Studený vítr přihnal první kapky deště. Šla bych se schovat, ale co když...

"Mohly bychom se jít schovat, ale když šofér nikoho na stanici neuvidí, ani nepřibrzdí," dokončuje nahlas moje myšlenky sousedka. "Jenže kdo ví, kdy to pojede?"

To MOHLY BYCHOM mi dodá odvahy: "A co když to s tím jízdním řádem zkusíme spolu? Vy na to vidíte, já se v něm vyznám..." "Myslíte?" zapochybuje ta paní. Ale protože se stejně nedá nic jiného dělat, přistupuje odevzdaně k plechové tabuli.

"Tak ta zastávka, na které teď stojíme, by měla být napsána v levém sloupci..." začínám pomalu se svou instruktáží. Krok za krokem zdoláváme úskalí zkratek, značek a vysvětlivek. Najdeme i zpáteční spoj, kterým se paní bude v sobotu vracet z návštěvy. Ale pořád je jaksi nejistá.

Najednou k zastávce přiběhne mladý muž. Mrkne na tabuli a chce běžet dál, ale paní ho zadrží: "Prosím vás, kdy to teď pojede?" Mladík odpoví a čas se přesně shoduje s tím, co paní s mojí pomocí objevila. Odpovídá i čas příjezdu na konečnou.

Má společnice se ke mně otočí a povídá: "Víte, paní, mě je pětapadesát, a až do dneška jsem se v jízdním řádu nevyznala. A že mě to naučíte zrovna vy, když jste sama sle... teda když jako..., no..., že abych tak řekla..."

 "Prostě, oči také nejsou všechno, viďte."

 "No, to teda asi ne, a tak..." Paní je ve zřejmých rozpacích.

"A tak máme dost času a mohly bychom zajít na kafe. Tady kousek je cukrárna," navrhuju jí. Cestou se vzájemně ubezpečujeme, že dneska si k tomu kafíčku kousek dortu zasloužíme, dieta nedieta. A pak se řeč stočí na vaření a tak různě.

Prostě - potkaly se dvě úplně obyčejné ženské.

 

Simulovaná zvuková střelba - webové stránky

Vážení přátelé,
pro možnost stálého přístupu k informacím o simulované zvukové střelbě, byly založeny internetové stránky, kde budou veškeré aktuální informace vždy zveřejněny. Najdete tam například aktuální kalendář střeleckých soutěží, výsledky, kontakty na oddíly atd.

Podoba těchto stránek však bude částečně záviset také na vás. Jedním ze zdrojů informací pro tyto stránky bude naše střelecká konference. Může se však stát, že některé informace budete na stránkách postrádat anebo byste tam například rádi nějakou rubriku přidali. V těchto případech mě můžete kontaktovat buď mobilem anebo emailem szs@yc.cz.
Stránky jsou na adrese http://szs.yc.cz. Na začátku každé stránky jsou reklamní odkazy, což je daň za to, že stránky jsou umístěny na bezplatném freewebu. Současná podoba stránek je výchozí. Proto je teď na vás, abyste posoudili, zdali vám to bude takto vyhovovat anebo byste rádi něco změnili.
Jednou z možných námitek může být například neúplný seznam kontaktů na oddíly. Jde však o to, že ačkoliv se na konferenci objevila výzva Miloše Slavíka pro zaslání aktuálních kontaktů, málokdo na ni reagoval. V těchto případech se pak nemůžete divit, že některé informace budou na stránkách chybět. Znovu tedy opakuji, že aktuálnost těchto stránek závisí také na vás.
Stránky SZS: http://szs.yc.cz
E-mail pro zasílání příspěvků či komentářů ke stránkám: szs@yc.cz

Sportovní aktivity 2011

 

Sportovní aktivity - rok 2011

 

22.1.- goalballový turnaj v Praze na Žižkově - 4. místo.

29.1. – kvalifikační kolo v simulované střelbě Ostrava, kde Petr Brožek obsadil 4. místo.

19.3. - Něžné tóny Praha – kvalifikační kolo v simulované střelbě - Petr Brožek 5. Jiří Švábek 7. místo.

26.3. – 3. kolo goalballové ligy v Kůtech - 4. místo.

23.4. - kvalifikační kolo simulované zvukové střelby Plzeňský terč, kde Jiří Švábek nastřílel limit potřebný na účast na MR. ČR.

30.4. – 4. kolo goalballové ligy v Plzni - 2. místo.

7.5. – 5. kolo goalballové ligy v Praze v Dolních Počernicích, kde jsme získali pohár za 3. místo v lize 2010/2011.

3.12. - 1 kolo goalballové ligy 2011-2012 Zora Praha pořádané v Plzni – 4. místo.

Pravidelně trénujeme goalball, každý pátek od 15.00 do 17.00 v tělocvičně Spec. školy pro ZP v Lazaretní 25, pod vedením trenérky Barbory Nagyové.

Simulovanou zvukovou střelbu trénujeme v prostorách Tyflocentra Plzeň, Tomanova 5.

V rámci dvoufázového tréninku chodíme plavat a na H.E.A.Ty.

 

Varovné signály

Vážení a milí přátele,

píši Vám informace, které se Vám mohou vždy hodit a nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat.

V České republice je od r. 1991 budovám jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva a odpovědných orgánů a organizací před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím.

Na stránkách http://www.varujemevas.cz najdete čísla tísňového voláni , informace a ukázky sirén, signalizující různé druhy výstrah a nebezpečí, od požárního poplachu, všeobecné výstrahy apod.

 

Zkouška sirén

Jedná se o stálý signál, který trvá 140 sekund a koná se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 v celé České republice.

 

Jediný varovný signál

Jedná se o kolísavý signál, který trvá 140 sekund. Signál zní pravděpodobně po úniku nebezpečné látky. Vždy varuje před nebezpečím. 

Co při něm dělat? Zachovejte klid a nepropadejte panice. Ukryjte se do nejbližší budovy a to nejlépe do vyšších pater. Nikomu netelefonujte, zapněte si rozhlasový nebo televizní přijímač a řiďte se dalšími pokyny. Připravte se možnou evakuaci.

 

Nezapomeňte

150 HASIČI

155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

156 MĚSTSKÁ POLICIE

158 POLICIE ČR

112 EVROPSKÉ TÍSŇOVÉ ČÍSLO

 

Mějte se dobře a se srdečným pozdravem Veronika

Výuka jazyků přes SKYPE

Milí přátelé,

Sociální firma Ergones nabízí výuku italštiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny a angličtiny z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Ušetříte tak nejen čas, ale i peníze, které můžete využít efektivněji.

Výuka je určena pro jednotlivce i skupiny, studenty, firmy a organizace ve všech stupních pokročilosti. Disponujeme vysokoškolsky vzdělanými lektorkami s dlouholetou praxí i v zahraničí.

S lektorem máte hlasový i písemný kontakt, takže Vám veškeré probírané učivo může napsat a vysvětlit tak, jako při běžné hodině ve třídě. Výuka se věnuje pouze Vám a nikomu jinému - učíte se to, co potřebujete a v intenzitě jaká Vám vyhovuje. Čas i den výuky může být pohyblivý.

Hodina potrvá obvykle 60 minut, nebo dle dohody. Před započetím kurzu je zapotřebí uhradit minimálně 5 vyučovacích hodin, a to na účet firmy. V případě neuhrazení dané ceny, nebude výuka započata. Cena se bude pohybovat v rozmezí 100-150 Kč za 60 minut při individuální výuce. Při skupinové výuce je cena za jednotlivce ještě nižší. První lekci poskytneme k vyzkoušení zdarma.

Vše co potřebujete je počítač a připojení k internetu, nainstalovaný program Skype a sluchátka s mikrofonem. Program Skype můžete stáhnout na: http://www.skype.com/intl/cs/get-skype/

Sociální firma Ergones je doplňkovou činností neziskové organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Jejím hlavním posláním je vytvořit nové pracovní příležitosti především pro osoby s těžkým zrakovým postižením a tím snížit nezaměstnanost těchto osob v olomouckém regionu.

Zlepšete své jazykové schopnosti a přihlaste se! Těšíme se na Vás.

Za kolektiv lektorek,

Mgr. Eva Daníčková lektorka francouzštiny Ergones – sociální firma

Heyrovského 35

779 00 Olomouc

e-mail: jazyky@ergones.cz,

tel.: 583 034 534

www.ergones.cz

Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010

Proč ke změně došlo

Podstatou změny bylo zajistit klientům systému důchodo­vého pojištění a posudkové službě sociálního zabezpečení adekvátní přístup, který respektuje pokroky v medicíně. Stejně jako není dnes možné diagnostikovat a léčit podle poznatků lékařské vědy z roku 1995, nebylo možné posu­zovat zdravotní stav a pracovní schopnost na základě 15 let starých znalostí.

Smyslem třístupňové invalidity je cílenější směrování inva­lidních důchodů podle jednotlivých stupňů poklesu pracov­ní schopnosti. Zákon o důchodovém pojištění také nově od 1. ledna 2010 zavádí transformaci invalidního důchodu v důchod starobní při dosažení 65 let věku a rovněž chrání stávající poživatele invalidních důchodů v případě, že při první kontrolní lékařské prohlídce invalidity konané po 1. lednu 2010 dojde ke změně stupně invalidity. Podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2009 se bude nadále posuzovat invalidita za dobu před 1. lednem 2010.

Co se mění

Od 1. ledna 2010 existují tři stupně invalidity a invalid­ní důchod ve třech dávkových pásmech. Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důcho­dovém pojištění č. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy dů­chodové reformy. Nový právní předpis stanoví, že pojiště­nec je invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu pracovní schopnosti závisí stupeň invalidity:

 • 1. stupeň se týká pojištěnců, jejichž pracovní schop­nost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. 
 • Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schop­nosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
 • Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se týká těch pojištěnců, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

V souvislosti s třístupňovou invaliditou 1. ledna 2010 nabý­vá účinnosti vyhláška č. 359/2009 Sb., která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Nahrazuje v oblasti posuzování invali­dity 15 let starou legislativu - vyhlášku č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Posuzování v praxi

Vyhláška č. 359/2009 Sb. k zákonu o důchodovém pojištění upravuje proces stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti a posuzování invalidity. Rovněž vymezuje náleži­tosti posudku o invaliditě. Procentní míry poklesu pracovní schopnosti jsou uvedeny v příloze vyhlášky. Na přípravě to­hoto předpisu se s lékaři Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíleli odborníci z jednotlivých oblastí medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně tak, aby hodnocení od­povídalo nejnovějším poznatkům v diagnostice a léčbě jed­notlivých chorob. V případě zdravotního postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a není uvedeno v příloze, stanoví se pokles pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

Nové termíny Pokles pracovní schopnosti

Nově se od 1. ledna 2010 při posuzování invalidity hodnotí pokles pracovní schopnosti v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepřízni­vého zdravotního stavu (DNZS). Pokud je příčinou DNZS více zdravotních postižení, pak se za rozhodující příčinu DNZS považuje takové zdravotní postižení, které má nejvý­znamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Ustanovení § 3 vyhlášky o posuzování invalidity umožňuje při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti za určitých podmínek zvýšit horní hranici stanoveného procentního rozmezí dané položky až o 10 procentních bodů. Obdobně v souladu s ustanovením § 4 citované vyhlášky lze dol­ní hranici míry poklesu pracovní schopnosti snížit až o 10 procentních bodů. Při navyšování nebo snižování procentní míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující:

a) přítomnost více příčin DNZS,

b) dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti,

c) schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti,

d) schopnost rekvalifikace,

e) příznivá stabilizace DNZS nebo adaptace pojištěnce na své zdravotní postižení.

Stabilizovaný zdravotní stav

Považuje se za něj zdravotní stav ustálený na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost, aniž by tato činnost jeho zdravotní stav zhoršila. Udržení stabi­lizace zdravotního stavu může být podmíněno dodržová­ním léčby či pracovních omezení.

Adaptace na zdravotní postižení

Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl, případně znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a dušev­ními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.Hodnocen
í invalidity dle jednotlivých stupňů

Zachování pracovní schopnosti u invalidity 1. a 2. stupně

U invalidity 1. a 2. stupně se nově hodnotí využití zacho­vané pracovní schopnosti. Stanovuje se, zda je pojištěnec schopen vykonávat výdělečnou činnost jen:

 • s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti,
 • s podstatně menšími nároky na kvalifikaci a
 • v podstatně menším rozsahu a intenzitě.

Za podstatně menší nároky, rozsah nebo intenzitu se u in­validity 1. stupně považuje snížení alespoň o třetinu, u in­validity 2. stupně alespoň o polovinu. Pokud není pojištěnec schopen pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, není schopen využít dosaženého vzdě­lání, zkušenosti a znalosti z předchozí výdělečné činnosti, pak se posoudí, zda je schopen rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti.

Zcela mimořádné podmínky a invalidita 3. stupně

Při uznání invalidity třetího stupně, tzn. v případě pokle­su pracovní schopnosti nejméně o 70 %, je lékař referátu lékařské posudkové služby povinen stanovit, zda je pojiš­těnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Zcela mimořádnými podmínkami se rozumí zásadní úpra­va pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pra­covní asistence. V posudkové praxi to znamená zvážit, zda pojištěnec invalidní ve 3. stupni je za uvedených zcela mi­mořádných podmínek schopen pracovat.

Invalidní důchod v mimořádných případech

Invalidní důchod v mimořádných případech upravuje § 42 zákona o důchodovém pojištění. Na invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně má nárok také osoba, která dosáhla as­poň 18 let věku, má trvalý pobyt na území ČR a je invalidní pro invaliditu 3. stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Rovněž tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (podle § 40 zákona o důcho­dovém pojištění). Za invaliditu 3. stupně se v tomto přípa­dě považuje rovněž takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschop­nost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.

Transformace dříve přiznaných invalidních důchodů

Od 1. ledna 2010 nedochází v souvislosti s novou právní úpravou k odnětí ani ke změně výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů. Mění se pouze označe­ní, a to následujícím způsobem:

 • plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, se od 1. ledna 2010 považuje za invalidní dů­chod pro invaliditu třetího stupně,
 • částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel k 31. pro­sinci 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-l i důvo­dem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %,
 • za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně se považují ostatní částečné invalidní důchody, které ne­jsou uvedeny v předchozím bodě.

O změně označení invalidního důchodu budou lidé, kteří ho pobírají, informováni. Plátce důchodu je povinen jim nejpozději do 31. ledna 2010 poslat písemné oznámení o tom, zda jim náleží invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, pro in­validitu druhého stupně, nebo pro invaliditu prvního stupně.

Námitkové řízení

Od 1. ledna 2010 se zavádí institut námitek s cílem umožnit přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpe­čení (ČSSZ) ještě před soudním přezkumem podle soudního řádu správního. Řízení o námitkách je správní řízení zahajo­vané na základě podání písemných námitek jako řádného opravného prostředku proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Posuzování zdra­votního stavu pro účely tohoto řízení je v pravomoci ČSSZ. Řízení o námitkách musí být vedeno odděleně od rozhodo­vání orgánu sociálního zabezpečení v prvním stupni. Institut námitek v důchodových věcech nenahrazuje přezkum roz­hodnutí ve správním soudnictví. Před případným podáním žaloby je třeba tento řádný opravný prostředek vyčerpat.

Lidé mají k dispozici informace

Vyhláška o posuzování invalidity v § 7 vymezuje náležitosti posudku o invaliditě. Pojištěnci to umožní být informován o výsledku posouzení zdravotního stavu, poklesu pracovní schopnosti a invalidity. Okresní správa sociálního zabezpečení totiž posuzovanému v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb., předá nebo pošle do 7 dnů stejno­pis posudku o invaliditě.

 

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391

web: http://www.mpsv.cz

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

tel.: +420 257 062 860, fax: +420 257 063 360

web: http://www.cssz.cz

 

Vydáno v listopadu 2009.

Zodpovězené dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Dotaz: „Mám jako držitel průkazu ZTP nárok na nějaké slevy při cestování hromadnými dopravními prostředky do zahraničí?“

 

Při cestách do zahraničí nelze uplatnit žádné slevy na jízdném z titulu držení průkazu TP, ZTP či ZTP/P v letadle ani v autobuse, tedy alespoň ne v žádném masovém měřítku.Samozřejmě není vyloučeno, že se najde nějaký přepravce, český, přepravu do zahraničí poskytující nebo zahraniční, který českému držiteli jednoho z výše uvedených průkazů slevu na jízdném poskytne, ale zde půjde spíše o čestnou výjimku. Jinak je tomu ale na železnici. České dráhy, a.s. jsou smluvní stranou mezinárodní dohody, která slevy na železnici poskytuje, a to pro průvodce nebo vodicí psy nevidomých cestujících. Nevidomý tedy platí plné jízdné a jeho průvodce nebo vodicí pes, nikoliv oba, cestují zdarma. Pro možnost využití této slevy platí několik podmínek:

a) Nevidomý se musí při nákupu jízdenky prokázat platným průkazem ZTP/P poskytnutým z titulu zrakového postižení. Právě k tomu slouží symbol nevidomého (piktogram) na průkazu ZTP/P, jež bude součástí průkazu také tehdy, budeme-li mít průkaz vtělen do sKarty. Nevidomý cestující musí být schopen se průkazem prokázat nejen při nákupu jízdenky, ale i kdykoliv během jízdy vlakem, bude-li k tomu vyzván.

b) Jízdenka musí být zakoupena v České republice, a to jako jízdenka mezinárodní a zpáteční. Pro odbočné nebo navazující tratě mohou být jako návazné, k vydané přímé jízdence, vydány také zpáteční úsekové jízdenky.

c) Slevu pro průvodce či vodicího psa je možné uplatnit v první i druhé vozové třídě, vždy podle toho, jakou jízdenku zakoupí nevidomý.

d) Průvodce a nevidomý musejí cestovat spolu.

e) Sleva se neposkytuje u síťových jízdenek, jako je např. InterRail. Příplatky za zvláštní vlaky, místenku, lehátko či lůžko platí nevidomý i průvodce ve standardní výši.

 

Takovouto jízdenku je možné zakoupit téměř do všech evropských států, včetně Velké Británie, mezi smluvními stranami však není uveden žádný ukrajinský ani ruský dopravce, proto se domnívám, že do těchto zemí není možné se slevou pro průvodce cestovat.

 

Informace pro odpověď na výše uvedený dotaz byly čerpány ze stránek Českých drah, a.s.,

např. z odkazu: www.cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/scic-nrt-2011.pdf

 

Nyní se pojďme věnovat dvěma dotazům z daňové oblasti.

 

Dotaz: „mohu jako zrakově postižený držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P uplatnit slevu na dani z přidané hodnoty, dále DPH, při nákupu motorového vozidla?“

 

Zákon o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb., v platném znění) skutečně obsahuje ustanovení § 85, jehož nadpis zní: „Vracení daně osobám se zdravotním postižením“. Odstavec 1 stanoví, že osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené DPH u osobního automobilu této osobě dodaného, ovšem v odstavci 2 se dovídáme, že osobou se zdravotním postižením pro účely tohoto ustanovení se rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu (tedy Úřadu práce) přiznán příspěvek na jí dodaný automobil. Jak již pozorní čtenáři článků z naší poradny vědí, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., v platném znění), s účinností od 1. ledna 2012 přiznává nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla toliko osobám s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Osoby se zrakovým postižením do tohoto výčtu zahrnuty nejsou, na rozdíl od legislativy platné před 1. lednem 2012 ani rodiny se zrakově postiženým dítětem. Z toho vyplývá, že zrakově postižení nárok na vrácení DPH, kterou zaplatí při pořízení motorového vozidla, ať již staršího či úplně nového, nemají.

 

Dotaz: Jak je to se slevou na dani z příjmů na poplatníka. S účinností od 1. ledna 2013 si slevu na poplatníka ve výši 24800 Kč za rok na rozdíl od předchozího období nemůže uplatnit poplatník důchodce. Týká se tato restrikce i důchodců invalidních?“

 

Sleva na dani z příjmů, uvedená v dotazu, je upravena v ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., v platném znění). Slevu ve výši 24800 Kč za zdaňovací období si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci (fyzické osoby), a však dále zákon stanoví toto: „daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu...“ Tato formulace přiměla mnohé pracující důchodce, aby se pokusili na zákon vyzrát. Podali si totiž žádost na okresní správu sociálního zabezpečení, aby jim byla výplata starobního důchodu pozastavena, třeba jen na období několika dnů tak, aby mezi těmi dny byl právě 1. leden roku 2013. Ministerstvo financí se již nechalo slyšet, že u takto účelového pozastavení výplaty důchodu jde o jasné obcházení zákona, ale jde jen o jeden z právních názorů, ačkoliv pravděpodobně o velmi pádný. Pro nás je mnohem podstatnější závěr, že omezení slevy na daňového poplatníka se na osoby pobírající invalidní důchod nevztahuje. Pro úplnost však musím upozornit i na skutečnost, že pro bývalé invalidní důchodce, kterým se z důvodu dosažení věku 65 let jejich invalidní důchod automaticky přeměnil na důchod starobní, možnost uplatnění slevy na daňového poplatníka od 1. ledna 2013 zaniká. Je třeba mít na paměti, že tato restrikce se bude týkat až daňového období od 1. ledna 2013, nebude mít tedy dopad na výši daně za uplynulý rok 2012. Protože se mezi vámi nacházejí čtenáři, kteří naši poradnu „atakují“ dotazy týkajícími se další etapy důchodové reformy, tedy změnami účinnými od 1. ledna 2013, pokusíme se v příštím článku tomuto tématu věnovat poněkud zevrubněji.

Zpoplatnění služeb Navigačního centra SONS

Milí přátelé,

Všechny nutné kroky potřebné k již dříve avízovanému spuštění zpoplatnění služeb Navigačního centra byly již učiněny. Registrovaní uživatelé byli informováni na počátku tohoto měsíce a nyní bychom chtěli pro jistotu upozornit i Vás, kteří případně svůj kontakt v NC uveden nemáte nebo jste dosud využívali služeb NC jen zcela zřídka. Přesně za týden, tedy 1. února budou služby poskytovány už jen těm, kteří si je předplatí nebo těm, kteří užijí pro kontakt z centrem zpoplatněnou telefonní linku.

Pokud nechcete muset řešit, jak dlouho už s operátorem hovoříte, kolikrát jste to už vlastně do centra volali, potřebujete vytvořit popis trasy či jinou informaci a zadali jste to přes email, že si ji musíte ještě přes zpoplatněnou linku potvrdit a nebo jen chcete pomoci jiným, aby byly služby zatím stále vůbec nabízeny, služby si raději předplaťte. Zájemce bychom tedy chtěli vyzvat, že je nejvyšší čas si služby objednat.

Leden byl takovým přechodným měsícem, kdy byly sice služby ještě zdarma poskytovány, ale je to období určené pro registraci: Objednání dle vašeho výběru a uhrazení příslušné částky za předplacené období.

Služby si ale objednat můžete i přes telefon či osobně. Od února bude navigační centrum k dispozici jen těm, kteří budou řádně registrováni. Ti také obdrží nové bezplatné telefonní číslo, určené právě jen jim, registrovaným. Původní bude odstaveno. Pro ty, kteří NC využívají jen sporadicky a uhrazení předplatného by se jim dle jejich názoru nevyplatilo, nabízíme možnost využít placené telefonní linky 900 10 00 60, kde můžete požadovat stejné služby jako registrovaní, ale zaplatíte tímto spojením s NC jednorázový poplatek 10 kč za minutu hovoru - vhodné pro požadavek na vyhledání dopravního spojení či objednání vytvoření popisu trasy).

Z důvodu jednorázového využití a nutné rychlé reakce na požadavek, není toto objednání nijak vázáno na průkazku ZTP. Také chceme upozornit, že je tato možnost výrazně levnější, než třeba služba podobného charakteru poskytovaná na čísle 1188. Nemluvě o tom, že je u nás přizpůsobena potřebám ZP a počítá se s tím, že poskytnutá informace je často určena právě jim. Můžete ale o této možnosti říci i vašim známým.

Chápu, že Vás zpoplatnění moc nepotěšilo, ale již to bylo nutné. Krátce: Přinutili nás k tomu Ztenčující se finance na provoz centra. Důvody jsem blíže rozepisoval v konferenci Inpora v emailu s avízem na tuto plánovanou změnu. Věřím, že většina z vás je s touto změnou srozuměna a chápe, že jsme museli k tomuto kroku nakonec přistoupit. Hodně z vás mně potvrzovalo, že služby NC využívají a že je chtějí určitě zachovat i nadále a to i za poplatek. Věřím, že si každý z vás sám v klidu rozhodne, zda služby Navigačního centra podpoří či ne, zda služby potřebuje či ne.

Za Navigační centrum

Zdeněk Bajtl

bajtl@sons.cz

Všechny výše uvedené informace a dokumenty též najdete na našich stránkách Navigačního centra:

http://navigace.sons.cz

Objednávky služeb zasílejte na email:

navigace-objednavky@sons.cz

pro případné další dotazy pište na:

navigace@sons.cz

Zákon o sociální podpoře - změny v roce 2012

Zákon o státní sociální podpoře  

Věnovat se budeme zákonu o státní sociální podpoře (z. č. 117/1995 Sb., v platném znění).

Dávky

Tento zákon upravuje následující dávky:

a) přídavek na dítě,

b) příspěvek na bydlení,

c) porodné,

d) rodičovský příspěvek,

e) dávky pěstounské péče a

f) pohřebné


Dávky jsou rozděleny na ty, u nichž je třeba pro stanovení nároku zjišťovat příjmy žadatele (tzv. testované dávky) a na ty, pro jejichž přiznání není příjem zásadním kritériem.

K testovaným patří dávky pod písmeny a) až c), mezi dávky netestované pak položky pod písmeny d) až f).

Úřady, se kterými budeme při vyřizování dávek jednat, jsou krajské pobočky úřadu práce, v případě odvolání Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak je z výčtu dávek patrné, jde vesměs o dávky zaměřené na rodinu v širším slova smyslu, což neznamená, že některé z nich nejsou určeny samostatně žijícím jedincům. V tomto článku probereme dvě dávky, u nichž hraje příjem zásadní roli, a to přídavek na dítě a příspěvek na bydlení.

 

Přídavek na dítě

Nárok na tuto dávku má každé nezaopatřené dítě, pokud příjem rodiny, v níž dítě žije, nepřekračuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Tato definice si žádá, abychom si některé její pojmy objasnili. Začněme „nezaopatřeným dítětem“: Nezaopatřeným dítětem je pro účely tohoto zákona každé dítě do skončení povinné školní docházky, dále dítě až do dovršení věku 26 let, které splňuje některou z následujících podmínek:

a) soustavně se připravuje na budoucí povolání, tedy zjednodušeně řečeno studující s výhradou, že se nemůže jednat o dálkové či kombinované studium,

b) nemůže se na své budoucí povolání připravovat nebo nemůže vykonávat výdělečnou činnost z důvodu úrazu či nemoci nebo z důvodu zdravotního postižení. Pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem je ještě důležité dodat, že za nezaopatřené dítě se také nepovažuje osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Pro správné porozumění definice nároku na přídavek na dítě si dále alespoň ve zkratce musíme vyložit, co se rozumí „příjmem rodiny“. Za rodinu považujeme nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí, manžele či partnery rodičů, druha či družku rodičů, a prarodiče, pokud společně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pro účely přídavku na dítě se příjmy těchto osob sčítají. Mezi příjmy řadíme v zásadě všechny tzv. čisté příjmy z výdělečné činnosti (samostatné i závislé), důchody (starobní i invalidní), dávky z nemocenského pojištění, rodičovský příspěvek, nikoliv však příspěvek na péči. Pro zjištění nároku na přídavek na dítě dále potřebujeme vědět, jak vypočítat životní minimum rodiny, resp. společně posuzovaných osob. Tento úkol nám pomůže vyřešit zákon o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění). Tento zákon v ustanovení § 3 říká, jak vypočítat životní minimum společně posuzovaných osob. Nejdříve započteme osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, tedy např. rodiče. První takové osobě započteme částku 3140 Kč, druhé osobě pak částku 2830 Kč. U druhé a další osoby jsou pak částky odstupňovány podle jejího věku. Pro ilustraci uveďme příklad tříčlenné rodiny, matky, otce a tříletého dítěte. Životní minimum takové rodiny se vypočítá sečtením částek 3140, 2830 a 1740 Kč. Po sečtení dostaneme částku 7710 Kč. Vynásobíme-li tuto částku koeficientem 2,40, vyjde nám 18504. Přesáhne-li tedy příjem naší modelové tříčlenné rodiny částku 18504 Kč měsíčně, pak již nebude mít nárok na přídavek na dítě. Výše přídavku na dítě je odstupňována podle věku dítěte, měsíčně má dítě do šesti let nárok na 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč. O přídavek na dítě se žádá vždy na období od 1. října do 30 září následujícího kalendářního roku, příjmy rozhodnými pro určení nároku na dávku jsou příjmy za kalendářní rok předcházející roku, v němž se o přídavek žádá. Přídavek se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření, tedy obvykle rodiči, pokud jde o zletilé dítě, pak se přídavek vyplácí přímo jemu.

 

Příspěvek na bydlení

Tato dávka doznala sociální reformou určitých změn, dlužno dodat, že se pravděpodobně nejednalo o změny poslední. V současnosti jedná Poslanecká sněmovna o vládním návrhu, který slučuje dosavadní dávky „příspěvek na bydlení“ a „doplatek na bydlení“ do dávky jediné, kterou by měl být „příspěvek na náklady na bydlení“. Tato dávka by měla být vyplácena v režimu zákona o pomoci v hmotné nouzi a okruh osob, které na tento příspěvek mají nárok, by se měl zúžit. Proto současnou úpravu popíši stručněji, bez uvedení podrobnějších příkladů. Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce či vlastník bytu, který v něm zároveň trvale bydlí a splňuje dvě následující podmínky:

a) jeho náklady na bydlení jsou vyšší než jeho rozhodný příjem vynásobený koeficientem 0,30, v Praze pak koeficientem 0,35 a

b) rozhodný příjem vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší, než zákonem stanovené normativní náklady na bydlení. Zákon dále podrobně vymezuje, co se dá započítat do nákladů na bydlení, u nájemních bytů jde o nájemné, platby za služby spojené s užíváním bytu, platby za energie, u družstevních bytů a bytů ve vlastnictví pak stanoví ekvivalentní částky, stanoveny jsou i limity nákladů na pevná paliva. Dále jsou stanoveny částky normativních nákladů na bydlení, odstupňované podle počtu bydlících osob a podle počtu obyvatel obce, kde se obydlí nachází. Pro dokreslení jen uvádím, že normativní náklad nájemního bytu v Praze pro již dříve použitou tříčlennou rodinu činí 13813 Kč. Výše příspěvku na bydlení činí rozdíl mezi normativním nákladem pro žádajícího uživatele bytu a jeho rozhodnými příjmy vynásobenými příslušným koeficientem, viz výše. S účinností od 1. ledna 2012 pak platí, že příspěvek na bydlení lze pobírat 84 měsíců, a to po dobu deseti let. Z tohoto ustanovení existují tři výjimky: „a) užívá-li byt osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, b) jde-li o byt zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.“ O příspěvek na bydlení se žádá čtvrtletně, dokládají se příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, za které se o příspěvek žádá.


Rodičovský příspěvek

Nejdříve bych rád upozornil na záměnu, které se občas lidé dopouštějí, totiž na  záměnu „rodičovského příspěvku“ a dávky s názvem „peněžitá pomoc v mateřství“. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou upravenou zákonem o nemocenském pojištění, to znamená, že na ni mají zjednodušeně řečeno nárok ti, kteří si nemocenské pojištění platili. Ať již z důvodu výkonu závislé práce či samostatné výdělečné činnosti. Tato dávka bývá vyplácena obvykle od osmého až šestého týdne před očekávaným datem porodu, v případě narození jednoho dítěte její vyplácení trvá 28 týdnů. Konec výplaty této dávky tedy spadá zhruba do období kolem pěti měsíců věku dítěte a ne všichni rodiče na tuto dávku mají nárok, její výplata a výše jsou značně závislé na výši odváděného pojistného na nemocenské pojištění. Naproti tomu lze říci, že nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, bez ohledu na jeho dosavadní příjmy. 

 

Odkdy je rodičovský příspěvek vyplácen?

U rodičů, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství často výplata rodičovského příspěvku navazuje na ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství, u rodin, kde nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl, je počátkem nároku na rodičovský příspěvek datum narození dítěte.

 

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek

V této dávce došlo od 1. ledna 2012 k poměrně výrazným změnám. Po několik předcházejících let jsme se mohli setkávat s pojmem tzv. „třírychlostního čerpání“ rodičovského příspěvku. Pro volbu jedné z tří forem čerpání platila poměrně složitá pravidla, lze říci, že v tomto směru došlo k jistému zjednodušení. Nyní platí, že:

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 tisíc Kč, není-li dále stanoveno jinak.“

Lze tedy říci, že rodič může velmi zásadně ovlivnit, jak velké částky měsíčně bude čerpat, zároveň tím volí, do jakého věku dítěte mu rodičovský příspěvek „vystačí“, tedy kdy vyčerpá celkový limit 220 tisíc Kč. Pro provedení této volby však přece jen platí určitá omezení, která by měla předejít zejm. situaci, aby nezodpovědní rodiče  nezvolili čerpání dávky ve výši výrazně převyšující jejich dosavadní příjmy, čímž by se vystavili nebezpečí, že příliš brzy vyčerpají celkový stanovený limit.

 

Omezení volby měsíční výše příspěvku

Pro vysvětlení zákonných limitů si musíme alespoň přiblížit, co je “denní vyměřovací základ”. Jde o pojem ze zákona o nemocenském pojištění. Jde o příjmy za posledních dvanáct měsíců, ze kterých bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění, příjmy jsou pak pomocí tří tzv. redukčních hranic upraveny a vyděleny počtem dnů, čímž dojde ke stanovení denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se používá pro výpočet výše dávek podle zákona o nemocenském pojištění, pro rodičovský příspěvek pak užíváme výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenského v souvislosti s porodem.

Pro stanovení, v jakých mezích se může měsíční výše rodičovského příspěvku pohybovat platí, že můžeme použít denní vyměřovací základ kteréhokoliv z rodičů dítěte, je tedy možné zvolit jako rozhodující i příjmy rodiče, který o dítě nebude pečovat. Podle možností volby výše příspěvku lze rodiče rozdělit do tří skupin:

a)      Ti, u kterých nelze stanovit denní vyměřovací základ, obvykle to bude u rodičů, kteří neměli příjmy, ze kterých by se odvádělo pojistné na důchodové pojištění, tedy např. dlouhodobě nezaměstnaní, či příjemce invalidních důchodů bez dalších příjmů. Ti budou automaticky pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč do věku devíti měsíců nejmladšího dítěte v rodině, od desátého měsíce do čtyř let pak částku 3800 Kč. Pokud sečteme celkově vyplacený rodičovský příspěvek takové rodině, dostaneme částku 216.600 Kč, zjistíme tedy, že takováto rodina je poněkud znevýhodněna.

b)      Rodič může zvolit výši měsíčního příspěvku až do výše 7600 Kč, pokud 70% třicetinásobku denního vyměřovacího základu jednoho z rodičů nepřesahuje částku 7600 Kč nebo pokud jeho denní vyměřovací základ nelze stanovit jen z toho důvodu, že předtím již pobíral rodičovský příspěvek na starší dítě v rodině.

c)      Až do částky 11500 Kč měsíčně si může stanovit výši příspěvku rodič, jehož 70% třicetinásobku denního vyměřovacího základu přesahuje částku 7600 Kč. Avšak zvolená částka nesmí přesahovat oněch 70% třicetinásobku denního vyměřovacího základu.

Protože podmínka výše uznatelného denního vyměřovacího základu se může v průběhu doby čerpání rodičovského příspěvku měnit, je možné v tříměsíčním intervalu měnit i volbu výše příspěvku, samozřejmě v mantinelech výše uvedených.

Rodičovský příspěvek lze pobírat v každé rodině pouze jeden, a to vždy na nejmladší dítě v rodině. To znamená, že pokud se narodí v rodině další dítě, bude se nárok na rodičovský příspěvek posuzovat podle nejmladšího dítěte, bez ohledu na to, že za dítě starší ještě nebyla vyplacena částka do limitu 220 tisíc Kč.

 

Souběh výplaty rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

“Sociální reformou” bylo do zákona o státní sociální podpoře vpraveno ustanovení zakazující souběh výplaty rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči na totéž dítě. Toto ustanovení bylo významnou zátěží pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením. Zákonem 331/2012 Sb. došlo k novelizaci zákona o státní sociální podpoře a toto ustanovení bylo vypuštěno. Tato změna nabývá účinnosti od 1. 12. 2012, od tohoto data tedy bude souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u jednoho dítěte opět možný.

 

Podmínka osobní celodenní péče o dítě

Tato podmínka je postupně stále změkčována, dnes se považuje za splněnou i za následujících situací:

 1. Dítě do dvou let věku navštěvuje jesle, mateřskou školu či jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin měsíčně,
 2. dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 3. dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 4. dítě (zdravé) navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve III. či IV. stupni,
 5. rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v bodu 1.), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání;  docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

 

 

Porodné

I o této dávce můžeme konstatovat, že postupem času se stává dostupnější stále menšímu počtu osob. V současné době má na porodné nárok žena, která porodí své první živé dítě, pokud rozhodný příjem její rodiny nepřesahuje částku životního minima vynásobené koeficientem 2,40. Tuto konstrukci závislosti nároku na dávku na příjmu známe již z přídavku na dítě, tedy z dávky popsané v předcházejícím článku. Výše porodného činí 13000 Kč. Pokud by se s prvním živě narozeným dítětem narodili  další sourozenci (dvojčata či vícerčata), pak porodné činí 19500 Kč.

Na porodné mají nárok i ty osoby, které převezmou z rozhodnutí příslušných správních orgánů do péče nahrazující péči rodičů dítě do jednoho roku věku. To platí jen v případě, že takové osobě dosud nárok na porodné nevznikl. Omezení výše příjmů uvedené u matky zde platí stejně.

 

 

Pohřebné

Na tuto jednorázovou dávku má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, pokud měla pohřbená osoba trvalý pobyt na území ČR. Tato dávka činí 5000 Kč.

Protože by se mohlo stát, že podmínky nároku na dávku splní více osob, je stanoveno, že pohřebné bude vyplaceno té osobě, která o dávku požádá jako první.

 

 

Dávky pěstounské péče

Zákon o státní sociální podpoře upravuje v hlavě sedmé dávky pěstounské péče. Protože však je pěstounství velmi specifickým právním institutem, u kterého nepředpokládám, že by hlouběji zajímal větší množství zrakově postižených, kterým jsou články určeny, omezím se pouze na vyjmenování dávek, na které mají oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek nárok.

Jde o:

a)      příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

b)      odměna pěstouna,

c)      příspěvek při převzetí dítěte,

d)      příspěvek na zakoupení motorového vozidla.